Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Militært ansatte kan også optjene funktionær­anciennitet

Kromann Reumert
27/08/2018
210
Højesteret: Militært ansatte kan også optjene funktionær­anciennitet
Kromann Reumert logo
Kan en militært ansat optjene funktionæranciennitet og dermed få fratrædelsesgodtgørelse? Landsretten svarede nej, men det omstødte Højesteret med sin dom den 27. juni 2018, hvor en tidligere ansat fik tilkendt 17 års funktionæranciennitet.


Om sagen


Sagen handlede om, hvorvidt en medarbejder (herefter M), der havde været ansat i perioden 1991 til den 31. juli 2015, havde ret til en fratrædelsesgodtgørelse.

M havde, i perioden fra 1991 til den 1. maj 2006, været ansat som konstabel og overgik pr. 1. maj 2006 til en stilling som overassistent. Denne stilling besad M til og med den 31. juli 2015.

Parterne var enige om, at M havde optjent funktionæranciennitet under sin ansættelse som overassistent i perioden fra den 1. maj 2006 indtil sin fratrædelse den 31. juli 2015. Spørgsmålet var derfor alene, om M's ansættelse i perioden fra den 25. februar 1991 (eller fra et senere tidspunkt) til den 30. april 2006 skulle medregnes ved opgørelsen af M's funktionæranciennitet. Skulle den det, ville M nemlig være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse som følge af hendes høje anciennitet efter funktionærlovens § 2 a.


Medarbejderens argumenter


M påstod, at hun, under sin ansættelse fra 1991 til 2006, havde opnået funktionærstatus på grund af sine arbejdsopgaver, som hovedsageligt var kontorarbejde. At hun sommetider skulle deltage i øvelser, skydeaktiviteter og have vagter, hvis der ikke var nok værnepligtige, ændrede, ifølge M, ikke på det.

Argumentet om, at M havde opnået funktionærstatus fra 1991 til 2006, understøttedes bl.a. af, at hun i 2006 blev ansat som overassistent og ikke som voksenelev eller kontorassistent.

Ifølge M understøttede dette, at hun også forud for stillingsændringen i 2006 havde varetaget opgaver og erhvervet kompetencer, som kunne sidestilles med et hverv som kontorassistent.

M argumenterede også for, at hendes funktionæranciennitet i hvert fald måtte regnes fra 2001, hvor hun blev uddannet som kontorassistent og herefter ikke længere deltog i militærøvelser.


Arbejdsgiverens argumenter


M's arbejdsgiver (A) påstod derimod, at M, i henhold til lov om forsvarets personel, var militært ansat, og at M ikke havde funktionærstatus efter den relevante overenskomstaftale.

Herudover henviste A til, at M's militære ansættelse i praksis havde vist sig ved, at M var militært udsendt til det tidligere Jugoslavien i 1995, ligesom hun havde deltaget i militære øvelser frem til 2006, uddannet sig i kørsel med militære køretøjer og aflagt fysisk prøve i 2004 og 2005.

Endelig henviste A til, at M havde udført vagtopgaver, når der ikke var værnepligtige på kasernen.

Før sagen endte hos Højesteret, var landsretten nået frem til, at M ikke havde opnået funktionæranciennitet i perioden frem til 2006.


Højesterets resultat


Indledningsvis fandt Højesteret, at der, hverken af ordlyden eller af forarbejderne til funktionærloven, er belæg for at undtage militært ansatte fra lovens anvendelsesområde.

At M var en del af det militære personel som konstabel og overkonstabel, og dermed var en del af den væbnede beredskabsstyrke, kunne derfor ikke alene føre til, at M var afskåret fra at opnå funktionærstatus. Det beroede derimod på en helhedsvurdering af, om M's arbejdsopgaver i overvejende grad var funktionærarbejde i lovens forstand.

Højesteret fandt, at M – i hvert fald fra 1998 til 2006 – i helt overvejende grad havde udført kontorarbejde.

Dette understøttedes bl.a. af, at M var havde gennemført en kontoruddannelse, og at M i 2006 blev ansat som overassistent uden først at indtage en stilling som kontorassistent eller voksenelev.

Derfor fandt Højesteret, at M – i hvert fald fra juli 1998 – havde optjent funktionæranciennitet og derfor haft funktionærstatus i mindst 17 år. Dermed var M berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, selvom det var aftalt under den relevante overenskomst, at personale under det omhandlede forhandlingsområde ikke kunne anses som funktionærer.


Hvad viser dommen?


Dommen understreger, at det beror på en samlet vurdering af medarbejderens arbejdsopgaver, om medarbejderen er omfattet af funktionærloven. Derudover viser dommen, at militært ansatte, under visse omstændigheder, også kan opnå funktionærstatus.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted