Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag

Bech Bruun
21/10/2020
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Bech Bruun logo
En appellant indleverede ekstrakt for sent, og landsretten afviste derfor sagen. Han ankede derefter dommen til Højesteret, da han mente, at der var legitime omstændigheder der gjorde ham ude af stand til at indlevere papirerne rettidigt. Han mente desuden, at de burde have kontaktet ham inden afvisningen. Højesteret stadfæstede landsrettens afvisningsdom og afviste samtidig appellantens anbringender om sygdom, da det ikke var dokumenteret ved lægeerklæring, og heller ikke med begrundelse om ”ressourcemæssige forhold”, da dette ikke kunne begrunde en fristoverskridelse.

Ifølge retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt., kan retten afvise en anke, hvis en appellant ikke rettidigt indleverer ekstrakt. Dog kan retten, i medfør af § 386, stk. 5, undlade at tillægge det udeblivelsesvirkning, hvis der foreligger lovligt forfald.


Af forarbejderne til § 386, stk. 1, 2. pkt., er det imidlertid forudsat, at adgangen til at tillægge en udeblivelsesvirkning ved fristoverskridelse af indlevering af ekstrakt, som udgangspunkt kun anvendes i de tilfælde, hvor retten har:


  • Meddelt parten, at fristen er udløbet
  • Har fastsat en ganske kort frist for indsendelse af ekstrakt
  • Meddelt den pågældende, at overskridelse af den nu fastsatte frist vil medføre udeblivelsesvirkning.

I sagen havde landsretten ikke meddelt parten, at fristen var udløbet. Dog havde landsretten forud for fristen tilkendegivet, at for sen indlevering af ekstrakt ville blive tillagt udeblivelsesvirkning.


Højesterets afgørelse

Højesteret har udtalt, at retten som udgangspunkt skal høre appellanten, inden retten tager stilling til, om anken skal afvises i tilfælde af for sen indlevering af ekstrakt. Højesteret fandt, at der ikke var konkrete omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.


Imidlertid fandt Højesteret under hensyn til de konkrete omstændigheder i sagen, at der ikke var grundlag for at ophæve landsrettens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling. Højesteret begrundede resultatet med, at appellanten ikke havde dokumenteret, at han som følge af sygdom var forhindret i at indsende ekstraktet, da han ikke havde indsendt en lægeerklæring. I øvrigt forelå der ikke omstændigheder, som kunne begrunde en fristoverskridelse. Hermed afviste Højesteret implicit appellantens udsagn om, at ”ressourcemæssige forhold” kunne begrunde den for sene indlevering af ekstraktet.


Bech-Bruuns kommentar

Højesteretsdommen bidrager til fortolkning af rækkevidden af retsplejelovens § 386 ved at eksemplificere, hvornår en forsinket indlevering af ekstrakt kan anses for lovligt forfald. Højesteret afviste således appellantens anbringende om ”ressourcemæssige forhold”, som en omstændighed, der kunne begrunde fristoverskridelsen, samt fastslog at sygdom som begrundelse kræver en lægeerklæring. Det sidste er i overensstemmelse med tidligere praksis på området. Desuden understregede Højesterets afgørelse (lands)rettens forpligtelse til at høre den pågældende part, inden der sker afvisning af sagen hhv. afsiges udeblivelsesdom, således som det er foreskrevet i forarbejderne til bestemmelsen.  

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nyt om generationsskifte
Nyt om generationsskifte
20/11/2023
Øvrige, M&A
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted