Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag

Bech Bruun
21/10/2020
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Bech Bruun logo
En appellant indleverede ekstrakt for sent, og landsretten afviste derfor sagen. Han ankede derefter dommen til Højesteret, da han mente, at der var legitime omstændigheder der gjorde ham ude af stand til at indlevere papirerne rettidigt. Han mente desuden, at de burde have kontaktet ham inden afvisningen. Højesteret stadfæstede landsrettens afvisningsdom og afviste samtidig appellantens anbringender om sygdom, da det ikke var dokumenteret ved lægeerklæring, og heller ikke med begrundelse om ”ressourcemæssige forhold”, da dette ikke kunne begrunde en fristoverskridelse.

Ifølge retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt., kan retten afvise en anke, hvis en appellant ikke rettidigt indleverer ekstrakt. Dog kan retten, i medfør af § 386, stk. 5, undlade at tillægge det udeblivelsesvirkning, hvis der foreligger lovligt forfald.


Af forarbejderne til § 386, stk. 1, 2. pkt., er det imidlertid forudsat, at adgangen til at tillægge en udeblivelsesvirkning ved fristoverskridelse af indlevering af ekstrakt, som udgangspunkt kun anvendes i de tilfælde, hvor retten har:


  • Meddelt parten, at fristen er udløbet
  • Har fastsat en ganske kort frist for indsendelse af ekstrakt
  • Meddelt den pågældende, at overskridelse af den nu fastsatte frist vil medføre udeblivelsesvirkning.

I sagen havde landsretten ikke meddelt parten, at fristen var udløbet. Dog havde landsretten forud for fristen tilkendegivet, at for sen indlevering af ekstrakt ville blive tillagt udeblivelsesvirkning.


Højesterets afgørelse

Højesteret har udtalt, at retten som udgangspunkt skal høre appellanten, inden retten tager stilling til, om anken skal afvises i tilfælde af for sen indlevering af ekstrakt. Højesteret fandt, at der ikke var konkrete omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.


Imidlertid fandt Højesteret under hensyn til de konkrete omstændigheder i sagen, at der ikke var grundlag for at ophæve landsrettens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling. Højesteret begrundede resultatet med, at appellanten ikke havde dokumenteret, at han som følge af sygdom var forhindret i at indsende ekstraktet, da han ikke havde indsendt en lægeerklæring. I øvrigt forelå der ikke omstændigheder, som kunne begrunde en fristoverskridelse. Hermed afviste Højesteret implicit appellantens udsagn om, at ”ressourcemæssige forhold” kunne begrunde den for sene indlevering af ekstraktet.


Bech-Bruuns kommentar

Højesteretsdommen bidrager til fortolkning af rækkevidden af retsplejelovens § 386 ved at eksemplificere, hvornår en forsinket indlevering af ekstrakt kan anses for lovligt forfald. Højesteret afviste således appellantens anbringende om ”ressourcemæssige forhold”, som en omstændighed, der kunne begrunde fristoverskridelsen, samt fastslog at sygdom som begrundelse kræver en lægeerklæring. Det sidste er i overensstemmelse med tidligere praksis på området. Desuden understregede Højesterets afgørelse (lands)rettens forpligtelse til at høre den pågældende part, inden der sker afvisning af sagen hhv. afsiges udeblivelsesdom, således som det er foreskrevet i forarbejderne til bestemmelsen.  

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Tysk retssag – hvad skal du være opmærksom på?
Tysk retssag – hvad skal du være opmærksom på?
27/05/2021
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
20/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
16/04/2021
Retssager og voldgift
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted