Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Ikke forskelsbehandling at stille tidsbegrænsede medarbejdere dårligere end fastansatte

IUNO
19/02/2020
983
Højesteret: Ikke forskelsbehandling at stille tidsbegrænsede medarbejdere dårligere end fastansatte
IUNO logo


En gruppe tidsbegrænsede medarbejdere havde ikke krav på godtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse. Selvom medarbejderne havde arbejdet sammen med og var omfattet af samme overenskomst som styrelsens fastansatte specialarbejdere, fandt Højesteret, at stillingerne ikke kunne anses for sammenlignelige henset til de særlige kvalifikations- og uddannelsesmæssige forskelle.


Sagen handlede om fire tidsbegrænsede medarbejdere, der var ansat som måleassistenter i en styrelse over en kortere årrække. Deres stilling indebar, at de skulle hjælpe med at foretage opmålinger rundt omkring i landet for at konstatere bevægelser under instruktion fra styrelsens faglærte måleteknikere. I modsætning til styrelsens måleteknikere og specialarbejdere var måleassistenterne tidsbegrænsede ansatte, fordi målingsopgaverne forudsatte stor præcision og derfor ikke kunne udføres om vinteren, hvor kulden umuliggjorde betjening af de særlige opmålingsinstrumenter.

Fordi deres stilling vedrørte sæsonarbejde af mindre end et års varighed, blev medarbejderne efter overenskomsten aflønnet som timelønnede. Det betød samtidig, at medarbejderne blev stillet dårligere end de fastansatte i forhold til deres ret til løn under sygdom og særlige feriedage. Medarbejderne mente imidlertid, at opdelingen udgjorde forskelsbehandling i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, hvorefter ansættelsesvilkårene for tidsbegrænsede ikke må være ringere, end de der gælder for en sammenlignelig fastansat. Medarbejderne fremsatte derfor krav om godtgørelse og gjorde for Østre Landsret gældende, at deres stilling måtte anses for sammenlignelig med styrelsens fastansatte måleteknikere.

Østre Landsret afviste, at de to stillinger kunne anses for sammenlignelige og frifandt styrelsen. For Højesteret gjorde medarbejderne derfor gældende, at deres stilling i første række kunne sammenlignes med de fastansatte specialarbejderes og i anden række med to tidligere måleassistenters, som efterfølgende havde opnået fastansættelse som specialarbejdere. Medarbejderne pegede i den forbindelse på, at det ikke havde betydning for sammenligningsgrundlaget om de konkrete arbejdsopgaver var forskellige, men i stedet at begge stillinger havde tilfælles, at de omfattede mangeartede opgaver, der ikke forudsatte en uddannelsesmæssig baggrund og kunne udføres med sidemandsoplæring. Styrelsen afviste argumentationen og fastholdt, at der netop skal lægges vægt på blandt andet arbejdsopgavernes kvalifikationer, karakter og niveau.

Spørgsmålet for Højesteret var herefter, om der var tale om et sammenligningsgrundlag, om medarbejderne som konsekvens var blevet forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, og om de i bekræftende fald havde ret til godtgørelse.


Arbejdsopgaver, kvalifikation og ansvar var afgørende for sammenligningsgrundlaget


Først bemærkede Højesteret, at en sammenlignelig fastansat er en, der udfører det samme eller tilsvarende arbejde. Det, at den fastansatte er omfattet af samme overenskomst, er dermed ikke i sig selv tilstrækkeligt. Højesteret fortsatte herefter til vurderingen af de fastansatte specialarbejdere, men fandt, at deres arbejdsopgaver vedrørte postomdeling, snerydning og praktisk mødeforberedelse mv. og derfor ikke kunne sammenlignes med stillingen som måleassistenter.

I forhold til sammenligning med medarbejderne, der tidligere havde været måleassistenter, men efterfølgende var blevet fastansatte, konkluderede Højesteret, at der for den ene forelå særlige kvalifikations- og uddannelsesmæssige forhold og for den anden, at han blandt andet var i stand til at forberede målinger alene samt udarbejde præcise skitser af målepunkters placering, og af den grund kunne være beskæftiget med omtegning heraf i løbet af vintermånederne, hvor der ellers ikke var arbejde til måleassistenterne. Medarbejderne havde dermed ikke godtgjort, at de forskellige stillinger svarede til de tidsbegrænsede måleassistenters.


IUNO mener


Højesterets afgørelse bekræfter, at der skal meget til, for at to stillinger kan anses for sammenlignelige. Samtidig viser afgørelsen, at vurderingen må foretages konkret og blandt andet lægge vægt på, hvilke arbejdsopgaver der udføres, hvilken uddannelses-, erfarings- og kvalifikationsmæssig baggrund det forudsætter samt forskelle på medarbejdernes ansvar.

IUNO anbefaler, at virksomheder, der både har fastansatte og tidsbegrænsede medarbejdere, er opmærksomme på, hvorvidt medarbejderne har forskellige ansættelsesvilkår og i så fald, får foretaget en konkret vurdering af, om forskellene kan anses for begrundet i objektive forhold.

[Højesterets dom i sag BS‐39382/2018‐HJR af 17. december 2019]
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Krav til whistleblowerordninger på statens område
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted