Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Ikke forskelsbehandling at stille tidsbegrænsede medarbejdere dårligere end fastansatte

IUNO
19/02/2020
Højesteret: Ikke forskelsbehandling at stille tidsbegrænsede medarbejdere dårligere end fastansatte
IUNO logo


En gruppe tidsbegrænsede medarbejdere havde ikke krav på godtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse. Selvom medarbejderne havde arbejdet sammen med og var omfattet af samme overenskomst som styrelsens fastansatte specialarbejdere, fandt Højesteret, at stillingerne ikke kunne anses for sammenlignelige henset til de særlige kvalifikations- og uddannelsesmæssige forskelle.


Sagen handlede om fire tidsbegrænsede medarbejdere, der var ansat som måleassistenter i en styrelse over en kortere årrække. Deres stilling indebar, at de skulle hjælpe med at foretage opmålinger rundt omkring i landet for at konstatere bevægelser under instruktion fra styrelsens faglærte måleteknikere. I modsætning til styrelsens måleteknikere og specialarbejdere var måleassistenterne tidsbegrænsede ansatte, fordi målingsopgaverne forudsatte stor præcision og derfor ikke kunne udføres om vinteren, hvor kulden umuliggjorde betjening af de særlige opmålingsinstrumenter.

Fordi deres stilling vedrørte sæsonarbejde af mindre end et års varighed, blev medarbejderne efter overenskomsten aflønnet som timelønnede. Det betød samtidig, at medarbejderne blev stillet dårligere end de fastansatte i forhold til deres ret til løn under sygdom og særlige feriedage. Medarbejderne mente imidlertid, at opdelingen udgjorde forskelsbehandling i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, hvorefter ansættelsesvilkårene for tidsbegrænsede ikke må være ringere, end de der gælder for en sammenlignelig fastansat. Medarbejderne fremsatte derfor krav om godtgørelse og gjorde for Østre Landsret gældende, at deres stilling måtte anses for sammenlignelig med styrelsens fastansatte måleteknikere.

Østre Landsret afviste, at de to stillinger kunne anses for sammenlignelige og frifandt styrelsen. For Højesteret gjorde medarbejderne derfor gældende, at deres stilling i første række kunne sammenlignes med de fastansatte specialarbejderes og i anden række med to tidligere måleassistenters, som efterfølgende havde opnået fastansættelse som specialarbejdere. Medarbejderne pegede i den forbindelse på, at det ikke havde betydning for sammenligningsgrundlaget om de konkrete arbejdsopgaver var forskellige, men i stedet at begge stillinger havde tilfælles, at de omfattede mangeartede opgaver, der ikke forudsatte en uddannelsesmæssig baggrund og kunne udføres med sidemandsoplæring. Styrelsen afviste argumentationen og fastholdt, at der netop skal lægges vægt på blandt andet arbejdsopgavernes kvalifikationer, karakter og niveau.

Spørgsmålet for Højesteret var herefter, om der var tale om et sammenligningsgrundlag, om medarbejderne som konsekvens var blevet forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, og om de i bekræftende fald havde ret til godtgørelse.


Arbejdsopgaver, kvalifikation og ansvar var afgørende for sammenligningsgrundlaget


Først bemærkede Højesteret, at en sammenlignelig fastansat er en, der udfører det samme eller tilsvarende arbejde. Det, at den fastansatte er omfattet af samme overenskomst, er dermed ikke i sig selv tilstrækkeligt. Højesteret fortsatte herefter til vurderingen af de fastansatte specialarbejdere, men fandt, at deres arbejdsopgaver vedrørte postomdeling, snerydning og praktisk mødeforberedelse mv. og derfor ikke kunne sammenlignes med stillingen som måleassistenter.

I forhold til sammenligning med medarbejderne, der tidligere havde været måleassistenter, men efterfølgende var blevet fastansatte, konkluderede Højesteret, at der for den ene forelå særlige kvalifikations- og uddannelsesmæssige forhold og for den anden, at han blandt andet var i stand til at forberede målinger alene samt udarbejde præcise skitser af målepunkters placering, og af den grund kunne være beskæftiget med omtegning heraf i løbet af vintermånederne, hvor der ellers ikke var arbejde til måleassistenterne. Medarbejderne havde dermed ikke godtgjort, at de forskellige stillinger svarede til de tidsbegrænsede måleassistenters.


IUNO mener


Højesterets afgørelse bekræfter, at der skal meget til, for at to stillinger kan anses for sammenlignelige. Samtidig viser afgørelsen, at vurderingen må foretages konkret og blandt andet lægge vægt på, hvilke arbejdsopgaver der udføres, hvilken uddannelses-, erfarings- og kvalifikationsmæssig baggrund det forudsætter samt forskelle på medarbejdernes ansvar.

IUNO anbefaler, at virksomheder, der både har fastansatte og tidsbegrænsede medarbejdere, er opmærksomme på, hvorvidt medarbejderne har forskellige ansættelsesvilkår og i så fald, får foretaget en konkret vurdering af, om forskellene kan anses for begrundet i objektive forhold.

[Højesterets dom i sag BS‐39382/2018‐HJR af 17. december 2019]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted