Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark

Kromann Reumert
01/11/2018
447
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Kromann Reumert logo
Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence.


Kort om sagen


Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt Patientdataforeningen – en forening med ca. 1.000 medlemmer, som har til formål at arbejde for fortrolighed mellem læge og patient og sletning af ulovlig patientdataindsamling – havde søgsmålskompetence, idet sagen var anlagt i foreningens eget navn og ikke som mandatar for et eller flere medlemmer. Patientdataforeningen var ikke konkret og individuelt berørt af spørgsmålet rejst for retten.

Tvisten udsprang af, at Region Syddanmark, som dataansvarlig for Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), frem til 2014 havde indsamlet en mængde oplysninger fra praktiserende lægers journaler, som gik ud over, hvad der var hjemmel til. I oktober 2014 instruerede Region Syddanmark databehandleren, Dansk AlmenMedicinsk Kvalitetsenhed, i at indskrænke dataindsamlingen til de lovlige sygdomsområder.


Højesterets dom


Højesteret udtalte, at en person har retlig interesse, hvis vedkommende mener, at oplysninger om pågældendes helbredsforhold er gjort tilgængelige i strid med sundhedslovgivningen og persondatalovgivningen. På samme vis har en læge som udgangspunkt retlig interesse i at få prøvet, om pågældendes journaloplysninger er gjort tilgængelige i strid med lovgivningen.

I denne sag var det imidlertid hverken de berørte læger eller patienter, der havde anlagt sagen mod Region Syddanmark, men derimod Patientdataforeningen, som er stiftet bl.a. med det formål at anlægge retssager på baggrund af den oprindelige ulovlige dataindsamling i DAMD.

Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at Patientdataforeningen ikke selv var konkret og individuelt berørt af de spørgsmål, der var rejst i sagen. Højesteret lagde endvidere vægt på, at Patientdataforeningen ikke ved lov var tillagt processuelle rettigheder, særstatus i forbindelse med databehandling af patientoplysninger eller var en faglig organisation eller en brancheforening, som kunne begrunde en retlig interesse.

Derudover fandt Højesteret ikke særlig anledning til at indrømme foreningen en søgsmålskompetence på et område, der var baseret på individuelle rettigheder. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom og afviste søgsmålet mod Region Syddanmark.

Kromann Reumert, ved partner Kim Trenskow, repræsenterede Region Syddanmark i både byretten, landsretten og Højesteret. Sagen blev indledt tilbage i 2015, og Region Syddanmark fik medhold i afvisningspåstanden i alle instanser.


Hvad viser dommen?


Dommen viser, at det, inden sagsanlæg, er vigtigt at være opmærksom på, om sagsøger er sagligt kompetent til at nedlægge påstandene for retten, samt at huske på mandatarkonstruktionen, når sagen anlægges af en forening eller interesseorganisation.

Som sagsøgt er det ligeså relevant at have fokus på, om sagsøger har den fornødne søgsmålskompetence, og få nedlagt en afvisningspåstand, hvis det ikke er tilfældet.

Konsekvenserne ved at anlægge en sag uden at have den fornødne søgsmålskompetence kan potentielt være store, f.eks. i relation til mulige forældelses-, reklamations- og passivitetsfrister.

Læs Højesterets resumé og den fulde dom.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Modernisering af retsafgiftsloven
Modernisering af retsafgiftsloven
I går
Retssager og voldgift
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
02/09/2020
Retssager og voldgift
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
01/09/2020
Retssager og voldgift
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted