Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark

Kromann Reumert
01/11/2018
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence.


Kort om sagen


Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt Patientdataforeningen – en forening med ca. 1.000 medlemmer, som har til formål at arbejde for fortrolighed mellem læge og patient og sletning af ulovlig patientdataindsamling – havde søgsmålskompetence, idet sagen var anlagt i foreningens eget navn og ikke som mandatar for et eller flere medlemmer. Patientdataforeningen var ikke konkret og individuelt berørt af spørgsmålet rejst for retten.

Tvisten udsprang af, at Region Syddanmark, som dataansvarlig for Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), frem til 2014 havde indsamlet en mængde oplysninger fra praktiserende lægers journaler, som gik ud over, hvad der var hjemmel til. I oktober 2014 instruerede Region Syddanmark databehandleren, Dansk AlmenMedicinsk Kvalitetsenhed, i at indskrænke dataindsamlingen til de lovlige sygdomsområder.


Højesterets dom


Højesteret udtalte, at en person har retlig interesse, hvis vedkommende mener, at oplysninger om pågældendes helbredsforhold er gjort tilgængelige i strid med sundhedslovgivningen og persondatalovgivningen. På samme vis har en læge som udgangspunkt retlig interesse i at få prøvet, om pågældendes journaloplysninger er gjort tilgængelige i strid med lovgivningen.

I denne sag var det imidlertid hverken de berørte læger eller patienter, der havde anlagt sagen mod Region Syddanmark, men derimod Patientdataforeningen, som er stiftet bl.a. med det formål at anlægge retssager på baggrund af den oprindelige ulovlige dataindsamling i DAMD.

Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at Patientdataforeningen ikke selv var konkret og individuelt berørt af de spørgsmål, der var rejst i sagen. Højesteret lagde endvidere vægt på, at Patientdataforeningen ikke ved lov var tillagt processuelle rettigheder, særstatus i forbindelse med databehandling af patientoplysninger eller var en faglig organisation eller en brancheforening, som kunne begrunde en retlig interesse.

Derudover fandt Højesteret ikke særlig anledning til at indrømme foreningen en søgsmålskompetence på et område, der var baseret på individuelle rettigheder. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom og afviste søgsmålet mod Region Syddanmark.

Kromann Reumert, ved partner Kim Trenskow, repræsenterede Region Syddanmark i både byretten, landsretten og Højesteret. Sagen blev indledt tilbage i 2015, og Region Syddanmark fik medhold i afvisningspåstanden i alle instanser.


Hvad viser dommen?


Dommen viser, at det, inden sagsanlæg, er vigtigt at være opmærksom på, om sagsøger er sagligt kompetent til at nedlægge påstandene for retten, samt at huske på mandatarkonstruktionen, når sagen anlægges af en forening eller interesseorganisation.

Som sagsøgt er det ligeså relevant at have fokus på, om sagsøger har den fornødne søgsmålskompetence, og få nedlagt en afvisningspåstand, hvis det ikke er tilfældet.

Konsekvenserne ved at anlægge en sag uden at have den fornødne søgsmålskompetence kan potentielt være store, f.eks. i relation til mulige forældelses-, reklamations- og passivitetsfrister.

Læs Højesterets resumé og den fulde dom.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
13/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted