Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Grund til bekymring når en medarbejder skifter side?

Kromann Reumert
14/03/2023
Grund til bekymring når en medarbejder skifter side?
Kromann Reumert logo
Når en medarbejder skifter arbejdsplads fra ordregiver til ansøger kort tid inden udbuddets start, må det overvejes, om den pågældende medarbejder har indsigt i fortrolig viden omkring udbuddet, og om der dermed foreligger en risiko for konkurrencefordrejning. Dette scenarie var en del af en nyere kendelse ved Klagenævnet for Udbud. Læs mere herom i denne nyhed. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. februar 2023, Siemens Healthcare A/S mod Region Sjælland


Kort om sagen

Region Sjælland offentliggjorde den 2. marts 2022 et offentlig udbud om en kontrakt om levering af præanalytisk og analytisk udstyr samt en rammeaftale om levering af analysesvar for udstyret. Der var tre tilbudsgivere, herunder den vindende tilbudsgiver, Abbott Laboratories A/S, og klager, Siemens Healthcare A/S.


Klagen fra Siemens udsprang bl.a. af, at Siemens mente, at udbudsmaterialet var uklart i forhold til, hvad der ville blive vægtet positivt ved evalueringen af tilbuddets kvalitet. I den forbindelse gjorde Siemens gældende, at Abbott havde haft en uretmæssig konkurrencefordel, da én af regionens tidligere medarbejdere havde skiftet til et job hos Abbott. Ifølge Siemens havde Abbott herigennem opnået en særlig indsigt i, hvad regionens brugergruppe ville lægge vægt på i vurderingen af tilbuddene. Dette mente Siemens kunne have været undgået, hvis evalueringsparametrene havde været mere grundigt beskrevet i udbudsmaterialet, så alle tilbudsgivere havde haft et bedre grundlag for at forstå, hvilke konkrete parametre ordregiver ville lægge vægt på.


Regionen afviste for det første, at beskrivelsen af evalueringsparametrene gav anledning til nogen tvivl eller uklarheder. Men derudover mente Region Sjælland heller ikke, at medarbejderen kunne have haft nogen særlig indsigt i materialet, da medarbejderen udelukkende havde bidraget til det indledende arbejde med udbuddet frem til den 1. juni 2021. Herefter - 9 måneder før udbuddet blev offentliggjort - havde medarbejderen skiftet stilling internt og derfor ikke længere deltaget i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet fastslog indledningsvist, at medarbejderen - ifølge regionen - havde varetaget opgaver for regionen vedrørende udbuddet, men at dette kun var sket i den indledende forberedelse af udbuddet i tiden før medarbejderens interne stillingsskift. Medarbejderen havde heller ikke deltaget i høringer eller været involveret i den endelige udarbejdelse af krav, evalueringsmodellen eller tildelingskriterierne. Ud fra disse oplysninger fandt klagenævnet ikke, at Siemens havde godt- eller sandsynliggjort, at der var tale om en konkurrencemæssig fordel for Abbott. Klagenævnet tog derfor ikke påstanden til følge.


Vores bemærkninger

Kendelsen viser først og fremmest, at medarbejdere, der skifter stilling mellem hhv. ordre- og tilbudsgiver, kan udgøre en risiko i udbud. I en sådan situation må det derfor altid overvejes, om medarbejderskiftet kan give én af tilbudsgiverne en konkurrencemæssig fordel, og om denne fordel i givet fald kan udlignes - for eksempel ved, at ordregiver gør supplerende baggrundsmateriale tilgængeligt for alle tilbudsgivere. Hvis en konkurrencefordel ikke kan udlignes, kan det i værste fald føre til, at den tilbudsgiver, som medarbejderen har fået job hos, må udelukkes fra udbuddet.


Kendelsen viser dog også, at ikke ethvert jobskifte mellem ordre- og tilbudsgiver medfører, at der i det hele taget foreligger en konkurrencefordel. Det kommer an på de konkrete omstændigheder. Hvis det ikke kan påvises, at medarbejderen har fået en særlig indsigt, der netop kan give tilbudsgiveren en utilbørlig konkurrencefordel, er et jobskifte ikke i sig selv problematisk. Når det er sagt, vil det i vores optik altid være sikrest, at ordregiver tager sine forholdsregler, når en medarbejder opsiger sin stilling - særligt, hvis det sker for at skifte til en leverandør. Det kan være ved at afskærme adgange til materialer, ved at afdække den pågældendes arbejde og viden, og ved at vurdere, om der måske kan være behov for at iværksætte særlige tiltag for at sikre den bedst mulige konkurrence; hvilket jo trods alt er det væsentligste i forbindelse med et udbud.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. februar 2023.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted