Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Gennemgang af ansats personlige filer på arbejds­computer var ikke brud på privat­livets fred

Kromann Reumert
24/04/2018
Gennemgang af ansats personlige filer på arbejds­computer var ikke brud på privat­livets fred
Kromann Reumert logo


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tog stilling til, om det var en krænkelse af retten til privatliv, at en arbejdsgiver gennemgik en medarbejders personlige filer på en arbejdscomputer. I afgørelsen lagde både de nationale domstole og Menneskerettighedsdomstolen særligt vægt på, om filerne var tilstrækkeligt identificeret som "private".

Libert v. France, 5. kammer, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom den 22. februar 2018


Sagen kort


En medarbejder (M) var ansat hos det franske, statsejede jernbaneselskab SNCF og havde senest været ansat som souschef i afdelingen for overvågning. I 2007 blev han suspenderet. Da han vendte tilbage fra suspensionen bemærkede han, at hans computer var blevet konfiskeret. I en samtale med sine overordnede fik M at vide, at man under en gennemgang af hans computer bl.a. havde fundet forfalskede attester, som bar virksomhedens officielle logo og et antal pornografiske filer. Som følge heraf blev M afskediget.

M lagde sag an ved de nationale domstole uden at få medhold. Herefter anlagde M sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med påstand om, at hans arbejdsgiver – ved at åbne og gennemse hans private filer på arbejdscomputeren – havde krænket hans ret til privatliv efter artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen.


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse


Menneskerettighedsdomstolen fastslog indledningsvist, at SNCF var en offentlig myndighed. Sagen skulle derfor vurderes ud fra, om de franske myndigheder havde holdt sig fra at gribe ind i den private sfære og retten til privatliv.

De franske myndigheder havde levet op til de positive forpligtelser, der følger af Menneskerettighedskonventionens artikel 8, ved at indføre lovgivning, der beskytter medarbejderes privatliv mod arbejdsgiveres tiltag om overvågning af arbejdscomputere.

De nationale domstole slog fast, at en arbejdsgiver – ifølge fransk lovgivning – har ret til at åbne og undersøge alle filer, der er gemt på en computers harddrive, med undtagelse af de filer, der er markeret som "personlige". Sådanne filer må kun åbnes, hvis der er en alvorlig fare eller ekstraordinære omstændigheder, og kun når medarbejderen er til stede eller forudgående er blevet grundigt informeret.

De nationale domstole havde fulgt disse principper og konkluderet, at filerne i dette tilfælde ikke var tilstrækkeligt markeret som "personlige". Derfor havde arbejdsgiveren ret til at åbne dem.

De pågældende filer var blevet opbevaret på et harddiskdrev, der som standard var kaldt "D:/data". M havde omdøbt drevet på hans computer til "D:/personlig data". De nationale domstole vurderede, at navnet ikke i sig selv var nok til, at alle filer på drevet kunne anses som personlige.

De nationale domstole lagde vægt på, at drevet normalt blev benyttet til at opbevare medarbejdernes professionelle dokumenter. Dermed kunne navnet "D:/personlig data" indikere, at drevet blev brugt til at opbevare filer, som medarbejderen personligt behandlede i forbindelse med sit arbejde. Det kunne heller ikke forventes, at en medarbejder benyttede et helt drev til privat lagring af personlige filer.

De nationale domstole lagde også vægt på SNFC's argument om, at det var beskrevet i virksomhedens brugervejledning, at al privat data skulle været tydeligt markeret som privat.

Menneskerettighedsdomstolen konkluderede, at de nationale domstole havde foretaget en rimelig vurdering af den påståede krænkelse, og at domstolenes afgørelser havde været tilstrækkeligt begrundede. De nationale myndigheder havde derfor ikke overskredet den skønsmargin, der tillades medlemsstaterne.

På den baggrund vurderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke, at M's ret til privatliv var blevet krænket.


Hvad viser dommen?


Dommen er med til at klarlægge, hvor meget der skal til, før filer kan betragtes som "private" og dermed kan beskyttes efter menneskerettighedskonventionen. Dommen viser, at der vil være tale om en konkret vurdering i alle tilfælde, hvor der blandt andet kan lægges vægt på virksomhedens interne retningslinjer ved vurderingen af, hvad der kan anses som privat.

Kromann Reumerts bemærkning

Kromann Reumert bemærker, at en arbejdsgiver skal være opmærksom på retten til privatliv, hvis denne vælger at gennemgå materiale på en medarbejders computer, der er stillet til rådighed af virksomheden. Ved sådanne undersøgelser er det vigtigt at iagttage den danske lovgivning, der regulerer området, herunder reglerne om beskyttelse af persondata.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
07/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted