Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Frifindelse i sag om kursmanipulation

Horten
21/05/2015
Frifindelse i sag om kursmanipulation
Horten logo
Landsretten afsagde den 13. maj dom i en straffesag vedrørende kursmanipulation. Ved dommen blev de tiltalte – heraf et selskab og dets direktør repræsenteret ved advokat Jakob Arrevad, Horten – frifundet. 

I sagen var et selskab og dets direktør tiltalt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder ved at have foretaget handlinger, der var egnet til at påvirke kursen på obligationen ”7% Kristensen Germany AG 2015”, som var noteret på Nasdaq OMX, i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet.

Direktøren afgav via et pengeinstitut den 30. december 2011 en købsordre til kurs 35, hvorved bedste købspris i markedet steg fra kurs 1,1 til kurs 35. Købsordren førte til en handel til kurs 35, der imidlertid blev annulleret af Nasdaq OMX. Senere samme dag afgav direktøren en købsordre til kurs 30, der førte til en handel til kurs 30.

Købsordrerne var ekspederet under medvirken af en finanschef i selskabets pengeinstitut, og finanschefen og pengeinstituttet var under sagen tiltalt for medvirken til kursmanipulation, subsidiært for overtrædelse af bestemmelsen om underretningspligt efter lov om værdipapirhandel § 37, stk. 6.

Frifindelsen af de tiltalte var begrundet i navnlig tre forhold:

  • der var kun et begrænset antal af bud og udbud med hensyn til den pågældende obligation i de sidste måneder af 2011,

  • der var en meget betydelig afvigelse (spread) mellem bud- og udbudskurser, og dette var udtryk for, at de pågældende bydere og udbydere havde en åbenlys forskellig opfattelse af obligationens værdi), og

  • obligationen i de sidste måneder af 2011 kun blev handlet på børsen meget få gange og til ganske forskellige kurser, og at disse handler alene omfattede mindre antal.


Henset til disse tre forhold havde Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet ikke godtgjort, at værdien i markedet afveg fra den kurs på først 35 og dernæst 30, som selskabet tilbød at købe en obligation til den 30. december 2011, og det var derfor ikke bevist, at afgivelsen af de to købsordrer var egnede til at påvirke kursen på obligationen i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet. Dermed forelå ikke en overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 38, stk. 1, nr. 2, eller nr. 4. Af samme grund blev også pengeinstituttet og finanschefen frifundet.

Læs domsresuméet her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
20/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
16/04/2021
Retssager og voldgift
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted