Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forværring af gener var ikke en arbejdsskade

Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
IUNO logo
I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en arbejdsulykke havde ført til en forværring af en eksisterende diskusprolaps i så stor en grad, at forværringen i sig selv var en arbejdsskade. Landsretten lagde vægt på, at den tilskadekomne havde fået det bedre i ugerne efter ulykken, og at der gik lidt over 3 uger, før symptomerne på diskusprolapsen viste sig. Landsretten fastslog, at det var overvejende sandsynligt, at hans tilstand ikke kun skyldtes ulykken. Forværringen udgjorde derfor ikke en arbejdsskade.

En murer var i gang med at lægge gulv i et hus, da han kom ud for en arbejdsulykke. Mureren ville hjælpe sin kollega med at løfte en pumpeslange, men han kom til at lave en forkert bevægelse og fik smerter i ryggen. Ulykken førte også til en forværring af en diskusprolaps, som han ikke havde mærket før ulykken. Hans smerter blev så store, at han ikke kunne komme tilbage på arbejdet og måtte i stedet arbejde som pædagog på skånevilkår.


Ankestyrelsen anerkendte murerens rygsmerter som en arbejdsskade, men ville ikke anerkende hans diskusprolaps som en arbejdsskade. Ankestyrelsen mente nemlig, at man ikke kunne få en diskusprolaps på grund af et løft af en pumpeslange på ca. 30 kilo. Der var heller ikke nogen klar sammenhæng mellem smerterne og arbejdsulykken, fordi symptomerne på diskusprolapsen først viste sig flere uger efter ulykken.


Mureren var uenig og mente, at arbejdsulykken havde forværret hans rygsmerter, som han også havde før arbejdsulykken, hvilket havde resulteret i en diskusprolaps. Derfor udgjorde forværringen en arbejdsskade. Mureren henviste til en dom, der handlede om en vognmand, som havde været udsat for en arbejdsulykke. I sagen fastslog Højesteret, at arbejdsulykken havde medført en forværring af en ryglidelse, og at forværringen udgjorde en arbejdsskade. Muren rejste derfor en sag mod Ankestyrelsen og krævede erstatning.


En arbejdsulykke kan medføre en forværring i et omfang, der i sig selv udgør en arbejdsskade

Landsretten mente indledningsvist, at selve arbejdsulykken ikke medførte en diskusprolaps, og at den diskusprolaps, som mureren havde, var opstået før arbejdsulykken. Det afgørende var derfor, om arbejdsulykken førte til en forværring af diskusprolapsen i så stor en grad, at den i sig selv blev til en arbejdsskade.


Retten udtalte, at mureren ikke blev sygemeldt lige efter ulykken. I perioden efter ulykken havde han endda fået det bedre, indtil han pludseligt fik nogle smerter, efter at han havde leget med sit barn. Det skete cirka 2,5 uger efter ulykken, men smerterne var ikke symptomer på en diskusprolaps. Der gik nemlig nogle flere dage, før disse symptomer dukkede op. Derudover havde Retslægerådet vurderet sagen, og Retslægerådet mente, at den største årsag til hans smerter var andre forhold end arbejdsulykken.


Retten fastslog herefter, at det var overvejende sandsynligt, at murerens helbredsmæssige tilstand ikke kun skyldtes arbejdsulykken. Hans tilstand skyldtes derimod også andre årsager, herunder tidligere rygproblemer og episoden, hvor han havde leget med sit barn. Retten lagde vægt på, at han først havde fået det bedre efter ulykken, og at der var gået en del tid fra ulykken og indtil de første symptomer på diskusprolaps viste sig. Forværringen udgjorde derfor ikke en arbejdsskade i sig selv, og mureren fik ikke erstatning.


IUNO mener

Dommen er med til at afklare, hvad der skal til, for at en medarbejder kan få anerkendt en forværring af forudbestående gener som en arbejdsskade. I den konkrete sag udgjorde forværringen ikke i sig selv en arbejdsskade, da der blandt andet var gået lidt over 3 uger gået, før symptomerne på forværringen havde vist sig. I en anden dom, hvor en vognmand imidlertid med det samme fik smerter efter en arbejdsulykke, anerkendte Højesteret forværringen af hans eksisterende rygsmerter som en arbejdsskade. I sagen lagde Højesteret blandt andet vægt på, at det ikke var tilstrækkeligt bevist, at forværringen ville have været indtrådt, hvis vognmanden ikke havde været udsat for ulykken.


Virksomheder og deres forsikringsselskaber bør derfor være særlig opmærksomme på, at det kan have afgørende betydning, hvor hurtigt en forværring af forudbestående smerter viser sig. Hvis forværringen sker med det samme efter en ulykke, er der meget, der taler for, at den kun er sket som følge af ulykken, og derfor er en arbejdsskade.


[Vestre Landsrets dom i sag BS-32753/2019-VLR af 18. marts 2021]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted