Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forsynings­virksomhederne i grænseland

Kromann Reumert
13/09/2019
Forsynings­virksomhederne i grænseland
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet to nye juridiske vurderinger. Den ene drejer sig om reglerne for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, mens den anden behandler standstill-perioder ved kontrakter tildelt under en kvalifikationsordning. I denne nyhed ser vi nærmere på de nye vurderinger.


Forsyningskontrakter under tærskelværdierne


Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at; "for så vidt angår statslige, regionale og lokale myndigheder samt offentligretlige organer, finder udbudslovens afsnit IV og V anvendelse ved vare- og tjenesteydelseskontrakter, mens tilbudsloven finder anvendelse ved bygge- og anlægskontrakter."

Offentlige virksomheder, og virksomheder som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, er derimod ikke omfattet af udbudslovens afsnit IV og V, da de ikke omfattes af udbudslovens definition af ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at disse virksomheder er forpligtet til at overholde EU-traktaternes principper ved kontrakter med klar grænseoverskridende interesse, hvis "1) den berørte virksomhed er under effektiv kontrol af staten eller af en anden offentlig myndighed, og 2) hvis virksomheden ikke befinder sig i en konkurrencesituation på markedet."

Det betyder, at en forsyningsvirksomhed, der ønsker at indgå en aftale med en værdi under tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal have vurderet, om virksomheden (også) måtte opfylde betingelserne for at være et offentligretligt organ efter udbudsloven.


Standstill-perioder ved kontrakter tildelt ved en kvalifikationsordning


Det følger af klagenævnslovens § 3, stk. 1 at ordregivere tidligst kan indgå kontrakter, når en standstill-periode er udløbet. Samtidig er det i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 77 bestemt, at ordregivere ‒ som noget særligt i dette direktiv ‒ kan oprette kvalifikationsordninger til at tildele kontrakter.

Selvom forarbejderne til klagenævnsloven eksplicit fremhæver, at der ikke skal afholdes en standstill-periode efter kvalifikationsordninger, er det (nu) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at "ordregivende enheder skal afholde en standstill-periode for kontrakter indgået på baggrund af en kvalifikationsordning. Dette er tilfældet, selv om det i lovbemærkningerne til håndhævelseslovens [nu klagenævnsloven] § 3, stk. 2, nr. 1, anføres, at undtagelsen gælder i forhold til kvalifikationsordninger, og selv om der alene er henvist til ”udbudsbekendtgørelser” i § 3, stk. 3, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud."

Læs vurderingen af forsyningskontrakter under tærskelværdierne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs vurderingen af standstill-perioder ved kontrakter tildelt ved en kvalifikationsordning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted