Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forsynings­virksomhederne i grænseland

Kromann Reumert
13/09/2019
Forsynings­virksomhederne i grænseland
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet to nye juridiske vurderinger. Den ene drejer sig om reglerne for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, mens den anden behandler standstill-perioder ved kontrakter tildelt under en kvalifikationsordning. I denne nyhed ser vi nærmere på de nye vurderinger.


Forsyningskontrakter under tærskelværdierne


Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at; "for så vidt angår statslige, regionale og lokale myndigheder samt offentligretlige organer, finder udbudslovens afsnit IV og V anvendelse ved vare- og tjenesteydelseskontrakter, mens tilbudsloven finder anvendelse ved bygge- og anlægskontrakter."

Offentlige virksomheder, og virksomheder som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, er derimod ikke omfattet af udbudslovens afsnit IV og V, da de ikke omfattes af udbudslovens definition af ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at disse virksomheder er forpligtet til at overholde EU-traktaternes principper ved kontrakter med klar grænseoverskridende interesse, hvis "1) den berørte virksomhed er under effektiv kontrol af staten eller af en anden offentlig myndighed, og 2) hvis virksomheden ikke befinder sig i en konkurrencesituation på markedet."

Det betyder, at en forsyningsvirksomhed, der ønsker at indgå en aftale med en værdi under tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal have vurderet, om virksomheden (også) måtte opfylde betingelserne for at være et offentligretligt organ efter udbudsloven.


Standstill-perioder ved kontrakter tildelt ved en kvalifikationsordning


Det følger af klagenævnslovens § 3, stk. 1 at ordregivere tidligst kan indgå kontrakter, når en standstill-periode er udløbet. Samtidig er det i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 77 bestemt, at ordregivere ‒ som noget særligt i dette direktiv ‒ kan oprette kvalifikationsordninger til at tildele kontrakter.

Selvom forarbejderne til klagenævnsloven eksplicit fremhæver, at der ikke skal afholdes en standstill-periode efter kvalifikationsordninger, er det (nu) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at "ordregivende enheder skal afholde en standstill-periode for kontrakter indgået på baggrund af en kvalifikationsordning. Dette er tilfældet, selv om det i lovbemærkningerne til håndhævelseslovens [nu klagenævnsloven] § 3, stk. 2, nr. 1, anføres, at undtagelsen gælder i forhold til kvalifikationsordninger, og selv om der alene er henvist til ”udbudsbekendtgørelser” i § 3, stk. 3, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud."

Læs vurderingen af forsyningskontrakter under tærskelværdierne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs vurderingen af standstill-perioder ved kontrakter tildelt ved en kvalifikationsordning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
09/04/2021
Udbud
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
09/04/2021
Udbud
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
07/04/2021
Udbud
Træk på SKI-rammeaftale udgjorde uretmæssig favorisering i strid med udbudsloven
Træk på SKI-rammeaftale udgjorde uretmæssig favorisering i strid med udbudsloven
30/03/2021
Udbud
Hvor ligger uklarheden?
Hvor ligger uklarheden?
22/03/2021
Udbud
Manglende underskrift på ESPD kan føre til afvisning af tilbud
Manglende underskrift på ESPD kan føre til afvisning af tilbud
17/03/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted