Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag til ændring af arbejdstidsloven

Hulgaard Advokater
10/11/2023
Forslag til ændring af arbejdstidsloven
Hulgaard Advokater logo
Der er nu fremsat lovforslag til ændring af arbejdstidsloven for Folketinget, og forslaget vil formentlig træde i kraft den 1. juli 2024 og ikke som tidligere foreslået den 1. januar 2024. Dermed får arbejdsgivere længere tid til at indrette sig efter de nye regler. Lovforslaget indfører dels en ny pligt for arbejdsgiveren til at indføre et system, der måler medarbejderens daglige arbejdstid, dels en mulighed for at fravige den maksimale ugentlige arbejdstid. Du kan læse mere herom i dette indlæg.

Registreringspligt

Efter lovforslaget får arbejdsgivere pligt til at registrere arbejdstiden, hvilket er en væsentlig ændring, da der hidtil ikke har været krav om at registrere arbejdstiden. Ændringen indføres på baggrund af EU-domstolens afgørelse i Deutsche Bank-sagen (C-55/18) afsagt d. 14. maj 2019, hvor det blev fastslået, at arbejdsgiveren har pligt til at indføre et ’objektivt, pålideligt og tilgængeligt system’ til måling af hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter perioden, der udgør grundlaget for beregning af medarbejderens arbejdstid, og medarbejderen skal desuden kunne tilgå egne oplysninger i systemet.


Baggrunden for indførslen af en registreringspligt er at sikre overholdelse af reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid samt regler om hviletid. Derfor skal det som udgangspunkt gælde alle medarbejdere. Dog er visse medarbejdere undtaget, fx medarbejdere der selv fastsætter deres arbejdstid, og medarbejdere hvis arbejdstid ikke kan fastlægges på forhånd. For disse medarbejdere vil reglerne om pause og arbejdstid ved natarbejde heller ikke gælde. Hvis medarbejderen er undtaget fra registreringspligten, reglerne om pause og arbejdstid ved natarbejde, skal det fremgå af ansættelseskontrakten.


Fravigelse af den maksimale ugentlige arbejdstid

I den gældende arbejdstidslov findes den såkaldte ”48-timersregel”. Den medfører, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen gennemsnitligt beregnet over en periode på 4 måneder. Der foreslås en undtagelse, hvor man kan udvide den ugentlige arbejdstid til gennemsnitligt 60 timer for medarbejdere med samfundskritiske funktioner, som er omfattet af en overenskomst eller lokalaftale om rådighedsvagter. Efter overenskomstaftale kan den ugentlige arbejdstid yderligere udvides udover de 60 timer, hvis øvrige betingelser for at anvende undtagelsesbestemmelsen er opfyldt.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted