Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forsikringsselskab var forpligtet til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

TVC Advokatfirma
21/02/2018
Forsikringsselskab var forpligtet til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
TVC Advokatfirma logo

Landsretten har den 9. februar 2018 givet skadelidte medhold i, at skadelidte var berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Sagen vedrørte spørgsmålet om skadelidte, der efter at have været sygemeldt som følge af en ulykke, havde krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Sagen i hovedtræk


En kvinde var involveret som den skadelidte part i en trafikulykke i marts 2014. Indtil ulykken havde skadelidte haft kontorarbejde på fuldtid. Skadelidte pådrog sig ved ulykken en skade på sin højre fod/hæl og blev opereret i foden første gang i marts 2014. I ca. 8 uger efter operationen sad skadelidte i kørestol, hvorefter hun påbegyndte genoptræning af foden. Genoptræningen havde ikke den ønskede effekt, og smerterne i foden tiltog. Ved et års kontrol hos lægen i februar 2015 var skadelidtes gangdistance fortsat begrænset, og det blev det aftalt, at skadelidte skulle indkaldes til ny operation. I juni 2015 gennemgik skadelidte 2. operation, og efter 2. operation aftog smerterne. Skadelidte blev raskmeldt af sin læge i juli 2015.

Forsikringsselskabet udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til og med medio januar 2015 samt fra juni 2015 (2. operation) og til raskmeldingen i juli 2015. Derimod afviste forsikringsselskabet at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden medio januar 2015 og frem til juni 2015 (2. operation), fordi kommunes interne lægekonsulent i oktober 2015 vurderede, at skadelidte burde have været raskmeldt medio januar 2015, og at skadelidte fra dette tidspunkt kunne have genoptaget sit arbejde på 37 timer. Lægekonsulenten havde dog aldrig tilset skadelidte, ligesom den interne lægekonsulents efterfølgende vurdering ikke stemte overens med, at kommunen i den omtvistede periode løbende havde vurderet, at skadelidte var fuldt uarbejdsdygtig og dermed berettiget til sygedagpenge.

Sagens problemstilling var således, hvorvidt forsikringsselskabet var forpligtet til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra medio januar 2015 til juni 2015 (den omtvistede periode). På vegne af skadelidte blev der herefter udtaget stævning mod forsikringsselskabet med påstand om betaling af tabt arbejdsfortjeneste i den omtvistede periode medio januar 2015- juni 2015.


Parternes synspunkter


Til støtte for den nedlagte påstand gjorde skadelidte gældende, at forsikringsselskabet er forpligtet til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. Herved forstås indtil skadelidte kan genoptage sit arbejde i væsentlig samme omfang som før ulykken, hvilket tidspunkt først forelå ved den lægelige raskmelding i juli 2015. Forsikringsselskabet er derfor forpligtet til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste helt frem til dette tidspunkt.

Endvidere fremhævede skadelidte, at kommunens interne lægekonsulent aldrig havde tilset skadelidte og/eller kontaktet skadelidte, ligesom den interne lægekonsulents vurdering, der først blev foretaget i oktober 2015, og dermed flere måneder efter den lægelige raskmelding, under ingen omstændigheder kunne få betydning for den ”løbende vurdering”, som kommunen de facto foretog i henhold til sygedagpengeloven.

Forsikringsselskabet fastholdt sin afvisning af udbetaling af yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Dette med henvisning til lægelige udtalelser hovedsageligt fra tiden før den omtvistede periode samt til den omstændighed, at skadelidte ifølge kommunens interne lægekonsulents vurdering burde kunne genoptage arbejdet på fuld tid fra januar 2015.


Byrettens dom


Byretten fandt det ikke godtgjort, at skadelidte i perioden medio januar 2015 til juni 2015 kunne genoptage sit arbejde i væsentlig samme omfang som før ulykken. Byretten tog herefter skadelidtes påstand til følge, og forsikringsselskabet blev således dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden medio januar 2015 til juni 2015. Forsikringsselskabet ankede herefter byrettens dom til landsretten.


Landsrettens tilkendegivelse


Den 9. februar 2018 blev sagen hovedforhandlet for landsretten. Efter votering kom landsretten med en tilkendegivelse om sagens resultat. Landsretten udtalte, at en dom ville være en stadfæstelse af byrettens afgørelse, således at forsikringsselskabet skulle betale erstatning i den pågældende periode. Landsretten henstillede på den baggrund til forsikringsselskabet at hæve anken. Forsikringsselskabet accepterede landsrettens tilkendegivelse og hævede anken.

Skadelidte fik således i begge instanser medhold i, at hun havde krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


TVC Advokatfirma bemærker


Afgørelsen understreger det helt klare udgangspunkt om, at den skadelidte har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste helt frem til det tidspunkt, hvor den skadelidte ifølge de fremlagte lægeerklæringer er raskmeldt. Afgørelsen stemmer også overens med den foreliggende retspraksis, herunder den væsentlige betydning af indholdet af de lægelige akter.

Advokat Lotte Lundin førte sagen for skadelidte både i byretten og landsretten.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for personskadeerstatningsret. Vi er specialiseret i behandling af erstatningssager og sikrer, at vores klienter opnår den erstatning, som de er berettiget til. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af din sag.

Læs mere om personskadeerstatning og få 5 gode råd, hvis du er kommet til skade

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
18/12/2020
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
07/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
02/12/2020
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted