Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveri af udstillede fodboldmedaljer

Bech Bruun
22/04/2022
Forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveri af udstillede fodboldmedaljer
Bech Bruun logo
Vestre Landsret har i en nylig dom fundet, at en forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveriet af en række kostbare fodboldmedaljer ved ikke at have givet kunden oplysning om manglende forsikringsdækning under udstilling af medaljerne. Sagen gav anledning til spørgsmål om adgangen til at optræde som mandatar.

A, der ejes af en fond, havde i 2016 indgået aftale med enken efter en af Danmarks mest berømte fodboldspillere om at udstille en række af fodboldspillerens medaljer i en aflåst montre. Det var aftalt, at fonden skulle sørge for forsikringsdækning, da enkens forsikring ikke dækkede under medaljernes placering hos A. Fonden, der havde en løsøreforsikring i et forsikringsselskab, havde indgået aftale med en forsikringsmægler om varetagelse af fondens forsikringsforhold.


Ved en mail af 3. november 2016 sendte fonden billeder af montren med medaljerne til forsikringsmægleren og anmodede om, at det blev undersøgt, om det var nødvendigt med ekstra forsikringsdækning for effekterne i montren, eller om der blot skulle laves et notat i forsikringen om forholdet.


Tilbagemeldingen fra forsikringsmægleren til fonden var mundtlig og gik ud på, at yderligere forsikringsdækning ikke var nødvendig, men at det kunne klares med et notat til forsikringen. Dette blev lagt til grund af fonden, og der blev ikke stillet yderligere spørgsmål til sagen.


I foråret 2019 blev medaljerne stjålet, mens de var udstillet hos A. Fonden anmeldte tyveriet til forsikringsmægleren, som meddelte, at der ikke var dækning og at det i øvrigt ikke var muligt at etablere forsikring for simpelt tyveri. Dernæst anlagde fonden som mandatar for enken sag mod forsikringsmægleren med krav om erstatning på godt 167.000 kroner, som medaljerne var blevet vurderet til.


Under sagen påstod forsikringsmægleren frifindelse, blandt andet med henvisning til, at forsikringsmægleren varetog fondens forsikringsforhold og aldrig havde haft et aftaleforhold med enken, hvorfor forsikringsmægleren ikke kunne dømmes til at betale erstatning til hende. Desuden var der intet ansvarsgrundlag, idet fonden ikke var blevet stillet i udsigt, at simpelt tyveri var dækket, og der var udvist egen skyld, da det havde været meget nemt at stjæle medaljerne. Forsikringsmægleren gjorde desuden gældende, at fonden ikke opfyldte betingelserne for at optræde som mandatar for enken.


Vestre Landsrets afgørelse

Indledningsvis var spørgsmålet, om fonden opfyldte betingelserne for at optræde som mandatar for enken. Herom anførte Vestre Landsret, at fonden, der havde lånt medaljerne af enken, bar risikoen for medaljerne, mens de var udstillet hos A. Fonden havde derfor en retlig interesse i sagens udfald og var som følge heraf berettiget til at møde som mandatar.


Spørgsmålet var herefter, om forsikringsmægleren var erstatningsansvarlig for tyveriet af medaljerne. Ved sin afgørelse af sagen lagde Vestre Landsret tilsvarende som byretten vægt på, at der ved mailen af 3. november 2016 blev sendt billeder af montren med medaljerne, hvorfor det måtte have stået forsikringsmægleren klart, at det var denne montre, der skulle være forsikringsdækket. Ved ikke at have sikret sig, at der var forsikringsdækning eller ved ikke at give oplysning om, at der ikke var forsikringsdækning, havde forsikringsmægleren derfor handlet ansvarspådragende.


Enken, der som ejer af medaljerne var omfattet af personkredsen i forsikringsaftalelovens § 54 og forsikringsbetingelserne i fondens forsikringspolice, havde derved lidt et tab. Der var desuden ikke grundlag for at nedsætte hendes krav som følge af egen skyld.


Landsretten fandt herefter, at forsikringsmægleren var erstatningsansvarlig for tyveriet af medaljerne, og stadfæstede byrettens dom.


Bech-Bruuns kommentar

Vestre Landsrets afgørelse er et klart eksempel på, at en forsikringsmægler skal være meget varsom med at give (mundtlige) oplysninger om forsikringsomfang, idet mægleren ellers kan ifalde erstatningsansvar, hvis oplysningerne viser sig at være ukorrekte.


Dommen indikerer også, at det har betydning for forsikringsmæglerens erstatningsansvar, hvilke konkrete oplysninger af betydning for forsikringsdækningens omfang, som forsikringsmægleren er i besiddelse af, og at forsikringsmægleren ikke senere kan undslå sig sit ansvar, hvis han ikke i forbindelse med modtagelsen af oplysningerne har fundet anledning til at afklare eller efterspørge yderligere oplysninger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted