Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

Horten
19/02/2016
Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning
Horten logo


Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar. I den konkrete afgørelse havde en forsikringsmæglers mangelfulde rådgivning dog ikke medført et konstaterbart tab hos kunden. Kunden kunne derfor ikke få erstatning fra forsikringsmægleren. 


I sagen havde en kunde søgt bistand hos en forsikringsmægler, da han overvejede at omlægge sin pension fra et investeringsprodukt med en garanteret rente til et 100 % aktiebaseret investeringsprodukt, og som følge af forsikringsmæglerens rådgivning valgte kunden at gennemføre pensionsomlægningen.

Forsikringsmægleren orienterede imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang kunden om de økonomiske risici, der var forbundet med en pensionsomlægning, og kunden blev heller ikke præsenteret for et løsningsforslag til afdækning af pensionsomlægningens konkrete økonomiske risici.

Landsretten fandt på den baggrund, at forsikringsmæglerens rådgivning ikke levede op til kravene i § 8, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1253 af 24. oktober 2007 om god skik for forsikringsmæglervirksomheder, hvorfor forsikringsmægleren var erstatningsansvarlig for kundens tab.

Netop tabet viste sig dog vanskeligt at opgøre, og på trods af en længere skønserklæring fandt Landsretten det ikke bevist, at kunden ville have haft en større pensionsopsparing, hvis ikke pensionen var blevet omlagt. Kunden havde således ikke dokumenteret et økonomisk tab, og Landsretten frifandt derfor forsikringsmægleren.

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSMÆGLERES RÅDGIVERANSVAR?
Forsikringsmægleres ansvar bedømmes ud fra en professionsansvarsnorm. Ansvarsnormen påvirkes selvsagt i væsentlig grad af de god skik-regler, der gælder på området, og det er derfor ikke overraskende, at Landsretten ved sin vurdering af ansvaret tillægger bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglervirksomheder betydelig vægt. Bekendtgørelsen stiller visse minimumskrav til forsikringsmæglere, og det er særligt § 8, stk. 1 og 2, der tjener som retningslinjer for, hvornår et rådgiveransvar kan komme på tale i sager om forsikringsformidling:

"Forsikringsmæglervirksomheden skal udarbejde en analyse og beskrivelse af kundens risici, navnlig på basis af kundens egne oplysninger.

Stk. 2. Forsikringsmæglervirksomheden skal på papir eller andet varigt medium forelægge kunden mulige løsninger på afdækning af kundens risici og begrunde den rådgivning, som kunden modtager om de forelagte løsninger. Forsikringsmæglervirksomheden skal endvidere fremlægge en beregning af de økonomiske konsekvenser af de forelagte løsninger."

Kravene indebærer med andre ord, at forsikringsmægleren skal udarbejde en risikoprofil for kunden, ligesom kunden skal informeres og rådgives klart gennem et varigt medium.

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser og erstatningsansvar for forsikringsmægleren, men Landsrettens afgørelse illustrerer, at det meget ofte vil være tilfældet. Afgørelsen viser dog også, at den mangelfulde rådgivning skal have forårsaget et økonomisk tab, og at bevisbyrden for, at et tab er lidt, påhviler kunden.

HORTEN BEMÆRKER
Dommen konkretiserer for det første rammerne for rådgiveransvaret for forsikringsmæglervirksomhed, idet reglerne i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglervirksomheder sætter standarden for, hvad man almindeligvis kan forvente sig af en fagmand i branchen.

For det andet illustrerer dommen de velkendte vanskeligheder ved at dokumentere et økonomisk tab i forbindelse med investeringsrådgivning, som i kraft af værdipapirmarkedets uforudsigelighed og omskiftelighed ofte vil være omgærdet af betydelig usikkerhed.

Dommen kan læses i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2015, side 47.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
16/04/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted