Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

Horten
19/02/2016
Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning


Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar. I den konkrete afgørelse havde en forsikringsmæglers mangelfulde rådgivning dog ikke medført et konstaterbart tab hos kunden. Kunden kunne derfor ikke få erstatning fra forsikringsmægleren. 


I sagen havde en kunde søgt bistand hos en forsikringsmægler, da han overvejede at omlægge sin pension fra et investeringsprodukt med en garanteret rente til et 100 % aktiebaseret investeringsprodukt, og som følge af forsikringsmæglerens rådgivning valgte kunden at gennemføre pensionsomlægningen.

Forsikringsmægleren orienterede imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang kunden om de økonomiske risici, der var forbundet med en pensionsomlægning, og kunden blev heller ikke præsenteret for et løsningsforslag til afdækning af pensionsomlægningens konkrete økonomiske risici.

Landsretten fandt på den baggrund, at forsikringsmæglerens rådgivning ikke levede op til kravene i § 8, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1253 af 24. oktober 2007 om god skik for forsikringsmæglervirksomheder, hvorfor forsikringsmægleren var erstatningsansvarlig for kundens tab.

Netop tabet viste sig dog vanskeligt at opgøre, og på trods af en længere skønserklæring fandt Landsretten det ikke bevist, at kunden ville have haft en større pensionsopsparing, hvis ikke pensionen var blevet omlagt. Kunden havde således ikke dokumenteret et økonomisk tab, og Landsretten frifandt derfor forsikringsmægleren.

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSMÆGLERES RÅDGIVERANSVAR?
Forsikringsmægleres ansvar bedømmes ud fra en professionsansvarsnorm. Ansvarsnormen påvirkes selvsagt i væsentlig grad af de god skik-regler, der gælder på området, og det er derfor ikke overraskende, at Landsretten ved sin vurdering af ansvaret tillægger bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglervirksomheder betydelig vægt. Bekendtgørelsen stiller visse minimumskrav til forsikringsmæglere, og det er særligt § 8, stk. 1 og 2, der tjener som retningslinjer for, hvornår et rådgiveransvar kan komme på tale i sager om forsikringsformidling:

"Forsikringsmæglervirksomheden skal udarbejde en analyse og beskrivelse af kundens risici, navnlig på basis af kundens egne oplysninger.

Stk. 2. Forsikringsmæglervirksomheden skal på papir eller andet varigt medium forelægge kunden mulige løsninger på afdækning af kundens risici og begrunde den rådgivning, som kunden modtager om de forelagte løsninger. Forsikringsmæglervirksomheden skal endvidere fremlægge en beregning af de økonomiske konsekvenser af de forelagte løsninger."

Kravene indebærer med andre ord, at forsikringsmægleren skal udarbejde en risikoprofil for kunden, ligesom kunden skal informeres og rådgives klart gennem et varigt medium.

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser og erstatningsansvar for forsikringsmægleren, men Landsrettens afgørelse illustrerer, at det meget ofte vil være tilfældet. Afgørelsen viser dog også, at den mangelfulde rådgivning skal have forårsaget et økonomisk tab, og at bevisbyrden for, at et tab er lidt, påhviler kunden.

HORTEN BEMÆRKER
Dommen konkretiserer for det første rammerne for rådgiveransvaret for forsikringsmæglervirksomhed, idet reglerne i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglervirksomheder sætter standarden for, hvad man almindeligvis kan forvente sig af en fagmand i branchen.

For det andet illustrerer dommen de velkendte vanskeligheder ved at dokumentere et økonomisk tab i forbindelse med investeringsrådgivning, som i kraft af værdipapirmarkedets uforudsigelighed og omskiftelighed ofte vil være omgærdet af betydelig usikkerhed.

Dommen kan læses i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2015, side 47.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted