Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forligsaftale om afhjælpning af mangler afbrød ikke forældelsesfristen

Bech Bruun
30/11/2016
Forligsaftale om afhjælpning af mangler afbrød ikke forældelsesfristen
Efter forældelseslovens § 15 afbrydes forældelse, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Men hvor meget skal der til, før der foreligger en sådan erkendelse i entrepriseforhold? Meget, viser en ny kendelse fra Voldgiftsretten.
Forældelsesloven gælder også i entrepriseforhold, og reglerne giver i praksis ofte anledning til udfordringer – særligt i forhold til entreprenørens mangelsansvar. Efter forældelseslovens § 3 gælder der en 3-årig forældelsesfrist for kendte mangler og mangler, som bygherren burde have kendt til. Er forældelsen ikke afbrudt eller suspenderet inden udløbet af fristen, mister bygherren sin ret til at gøre krav gældende mod entreprenøren.

Parallelt med forældelsesloven gælder reglerne om reklamation i AB 92/ABT 93, hvis parterne har aftalt, at et af disse regelsæt skal finde anvendelse, og der ikke er tale om forbrugerforhold.


Voldgiftsrettens praksis


I en ny kendelse i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB2016.856) tog voldgiftsretten stilling til netop det spørgsmål, om der forelå en erkendelse fra entreprenøren, som havde afbrudt forældelsen efter forældelseslovens § 15.

Sagen drejede sig om opførelse af tre halbygninger i totalentreprise. Efter afleveringen i henholdsvis marts og november 2007 opstod der tvist om flere mangler, bl.a. vedrørende brandsikring. Bygherren reklamerede over forholdet den 10. juni 2009. På det tidspunkt var forældelsesfristen i hvert fald begyndt at løbe.


Aftale om afhjælpning


Manglerne ved brandsikringen blev dokumenteret ved skønserklæring af 14. juli 2010, og i september samme år anlagde bygherren sag ved voldgiftsretten. Brandsikringen udgik af sagen efter dialog mellem parterne. Der blev indgået forlig, hvor entreprenøren under overskriften ”Brandsikring” forpligtede sig til at udbedre de mangler, der var beskrevet i skønserklæringen. Entreprenøren iværksatte herefter udbedring, men indstillede efter en periode arbejdet.

Voldgiftsretten fandt, at den 3-årige forældelsesfrist som udgangspunkt var udløbet i juni 2012, altså tre år efter bygherrens reklamation vedrørende manglerne.

Spørgsmålet var herefter, om totalentreprenøren ved parternes forligsaftale og de efterfølgende udbedringsforsøg havde erkendt sine forpligtelser, og at forældelsen dermed var blevet afbrudt, jf. forældelseslovens § 15. Voldgiftsretten fandt, at erkendelsen skal angå en gældspost af en bestemt størrelse. Selvom der var indgået en ”forligsaftale med accept af pligten til at udbedre”, var det ikke en tilstrækkelig erkendelse til at afbryde forældelsen. Heller ikke ”udbedringsforsøg” ændrede ved den konklusion. Totalentreprenøren blev derfor frifundet for den del af kravet, der drejede sig om brandsikringen.


Svært at afbryde forældelsen


Et lignende spørgsmål blev behandlet i Ferring-sagen (TBB2012.679). Her fandt voldgiftsretten, at forældelsesfristen skulle regnes fra tidspunktet for afgivelsen af den sagkyndiges første rapport. Det forhold, at hovedentreprenøren i et vist omfang udbedrede mangler før modtagelsen af den sagkyndiges rapport, var heller ikke i denne sag nok til at afbryde forældelsen.

I TBB2010.106VBA fandt voldgiftsretten tilsvarende, at det forhold, at parterne havde drøftet afhjælpning, og at entreprenøren og underentreprenøren havde vedstået deres afhjælpningspligt i henhold til AB 92 §§ 31-32, ikke indebar afbrydelse af forældelsesfristen.


Bech-Bruuns kommentarer


Kendelserne her viser, at der skal meget til for at afbryde forældelsen, selv hvor entreprenøren samarbejder om en løsning af problemerne. Det er vores opfattelse, at mange bygherrer med urette lader sig nøjes med entreprenørens erkendelse af at ville udbedre mangler, og at de glemmer de hårdkogte forældelsesregler. Den nyeste kendelse på området (TBB2016.856) illustrerer de strenge krav. Selv forligsaftaler har tilsyneladende ikke afbrydende effekt, hvis forliget senere misligholdes.

Det er ikke sjældent, at bygherrer mister deres krav på grund af manglende iagttagelse af forældelsesreglerne. Spørgsmålet om forældelse er vigtigt at være opmærksom på også i entreprisesager. Da bygge- og anlægsarbejder ofte involverer store summer, kan manglende kendskab til og manglende iagttagelse af reglerne få alvorlige økonomiske konsekvenser. I tvivlstilfælde bør man som bygherre altid gå med livrem og seler for at sikre sig mod forældelsesfælden, fx ved at indgå en aftale om suspension af forældelsesfristen.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
13/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted