Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forældelsesfrist løber fra beslutning om tvangsanbringelse

Bech Bruun
17/11/2016
Forældelsesfrist løber fra beslutning om tvangsanbringelse
Bech Bruun logo
En mor søgte godtgørelse efter byretten havde tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse om tvangsfjernelse af hendes barn. Landsretten fandt, at forældelsesfristen for det eventuelle krav skulle regnes fra Børne- og Ungeudvalgets afgørelse ”eller i hvert fald senest fra” Ankestyrelsens stadfæstelse af beslutningen om tvangsfjernelse. Kravet var derfor forældet


Den 28. oktober 2011 traf et enigt Børne- og Ungeudvalg i kommunen afgørelse om at tvangsanbringe et barn uden for hjemmet. Den afgørelse blev enstemmigt stadfæstet af Ankestyrelsen den 6. december 2011. Afgørelsen om tvangsanbringelsen blev imidlertid ændret ved dom den 23. maj 2012, og barnet blev hjemgivet den 12. juni 2012. Barnets mor anlagde herefter sag om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 eller EMRK artikel 8 den 9. februar 2015.

Sagen blev i første omgang behandlet i byretten i februar 2016, hvor kommunen blev frifundet, da byretten ikke fandt, at der forelå en krænkelse. Byretsdommen er omtalt her, hvor sagens nærmere faktiske omstændigheder også er beskrevet.


Var erstatningskravet forældet? 


Kommunen gjorde for Vestre Landsret fortsat gældende, at ethvert krav var forældet. Efter kommunens opfattelse skulle forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor beslutningen om tvangsfjernelsen blev truffet i Børne- og Ungeudvalget den 28. oktober 2011, da dette måtte karakteriseres som skadestidspunktet, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4. Modsat argumenterede moren fior, at forældelsesfristen tidligst kunne regnes fra hjemgivelsen, da det var den dag, hvor anbringelsen effektivt blev bragt til ophør, da moren mente, at hun før dette tidspunkt ikke kunne opgøre sit krav.

Kommunen havde allerede for byretten anført, at kravet var forældet. Synspunktet blev dog først fulgt af landsretten, der fandt, at forældelsesfristen for det eventuelle krav skulle regnes fra den 28. oktober 2011 (kommunens afgørelse) ”eller i hvert fald senest fra” den 6. december 2011 (Ankestyrelsens afgørelse), jf. forældelseslovens § 2, stk. 4. Da sagen om godtgørelse var anlagt mere end 3 år efter, nemlig den 9. februar 2015, var påståede krav forældet.


Bech-Bruuns kommentar


Med dommen har landsretten afvist at anskue situationen som et civilretsligt ”tilstandsdelikt”. Forældelsen begynder altså ikke først at løbe når den ulovlige tilstand – her tvangsfjernelsen – er bragt til ophørt, men allerede fra beslutningen om tvangsfjernelse bliver truffet. På den baggrund må det tillige antages, at hvis sagen blev sat på spidsen, ville forældelsen begynde at løbe allerede på tidspunktet for Børn- og Ungeudvalgets afgørelse og ikke først fra Ankestyrelsens stadfæstelse, hvorfor ordene ”eller i hvert fald senest fra” virker unødvendige.

Det fremgår af regeringens lovprogram, at der i december 2016 skal fremsættes et lovforslag, der skal sikre, at omsorgssvigtede og misbrugte børns mulige erstatningskrav mod offentlige myndigheder ikke afvises på grund af forældelse og således kan prøves ved domstolene. Selvom vi i skrivende stund ikke kender mere til lovforslaget, antager vi, at man ikke med lovforslaget agter at ændre på udfaldet af en sag som denne, hvor kravet blev rejst af (en af) forældrene.

Sagen blev for kommunen ført af advokat Jacob Schall Holberg i begge instanser.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
28/01/2021
Offentlig ret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted