Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab

Bech Bruun
04/12/2019
506
Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab
Bech Bruun logo
Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. 5, om forhandlinger der udskyder den almindelige forældelsesfrist. I Højesterets afgørelse var skadelidtes eventuelle krav mod et forsikringsselskab ikke forældet, da parterne inden udløbet af forældelsesfristen havde indledt forhandlinger, der medførte, at forældelsesfristen blev udskudt.

En boligadministration konstaterede d. 18. januar 2014 en vandskade i en af foreningens ejendomme og anmeldte herefter straks skaden til sit forsikringsselskab. Skaden blev besigtiget af forsikringsselskabet d. 20. januar 2014, og selskabet konkluderede, at skaden ikke var omfattet af forsikringen, idet skaden ikke var forårsaget af et voldsomt skybrud.

Herefter udvekslede parterne synspunkter om berettigelsen og størrelsen af boligadministrationens krav. Spørgsmålet for Højesteret var herefter, om parterne var indgået i forhandlinger af en sådan karakter, at forældelsesfristen var udskudt, jf. forældelseslovens § 21, stk. 5.


3-årig forældelsesfrist


Krav i henhold til forsikringsaftaler forældes efter § 29 i forsikringsaftaleloven, jf. dog bestemmelsens stk. 2-6. Parterne var enige om, at den 3-årige forældelsesfrist for boligadministrationens krav løb fra d. 18. januar 2014, hvor kravet blev anmeldt til forsikringsselskabet. Derfor skulle kravet anses som forældet d. 18. januar 2017, medmindre fristen i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 5 måtte anses at være udskudt til efter tidspunktet for indgivelse af stævning fra boligadministrationen.

Af forarbejderne til forældelseslovens § 21, stk. 5, fremgår, at forældelsesfristen udskydes, hvis der er tale om egentlige forhandlinger mellem parterne om kravet eller grundlaget for dette, således at kreditor har føje til at antage, at det ikke er nødvendigt at iværksætte retslige skridt for at undgå forældelse. Højesteret har på denne baggrund udtalt, at der ved vurderingen især skal lægges vægt på, om skyldneren har tilkendegivet en sådan grad af imødekommenhed overfor det fremsatte krav, at der for fordringshaveren var rimelig udsigt til, at parterne kunne opnå en forligsmæssig løsning.

Efter anmeldelse af skaden og efter forsikringsselskabet havde afvist, at kravet var omfattet af forsikringsdækningen med henvisning til, at skaden ikke var forårsaget af et voldsomt skybrud, var der uenighed mellem parterne om vurderingen af vejrforholdene. Derfor besluttede forsikringsselskabet at indhente yderligere information fra DMI om vejrforholdene på skadestedet omkring tidspunktet for skadens indtræden. På baggrund af dette afviste forsikringsselskabet igen kravet d. 2. juli 2015 med henvisning til, at der ikke havde været et ”voldsomt skybrud” på det pågældende tidspunkt på skadestedet.

Boligadministrationen fastholdt imidlertid kravet og indhentede yderligere oplysninger til støtte herfor, bl.a. fra DMI. Deres synspunkter og dokumentation blev præsenteret for forsikringsselskabet på et møde d. 13. april 2016. Forsikringsselskabet fastholdt, at skaden ikke var dækket, men fremsatte dog d. 13. oktober 2016 ”uden præjudice” et tilbud om ”pr. kulance” at betale 250.000 kr., svarende til ca. 30 procent af beløbet på 840.000 kr., som taksator havde fastsat. Forsikringsselskabet tilkendegav samtidig hermed, at de ikke ønskede ”proces om sagen”.

Efter yderligere drøftelser mellem parterne blev tilbuddet nævnt igen i et brev fra forsikringsselskabet d. 5. januar 2017, hvori selskabet opfordrede boligadministration til at oplyse, hvad der ville være en tilfredsstillende løsning på sagen. Boligadministrationen besvarede ikke direkte forsikringsselskabets opfordring, men bad selskabet om at fremlægge de beregninger der lå til grund for taksators opgørelse på 840.000 kr., da boligadministrationen mente det samlede tab udgjorde mindst 2 mio. kr.

Drøftelserne fortsatte efter udløbet af den 3-årige forældelsesfrist. I en mail af 9. februar 2017 foreslog forsikringsselskabet  boligadministrationen at gennemgå taksators opgørelse ”idet det vel ikke helt kan udelukkes, at parterne på baggrund heraf vil kunne finde en udenretlig løsning”.

Højesteret udtalte, at forsikringsselskabets tilkendegivelser fra d. 13. oktober 2016 viste forhandlingsvilje og en sådan grad af imødekommenhed overfor boligadministrationens krav, at der for foreningen var rimelig udsigt til, at parterne ville kunne nå en forligsmæssig løsning. Derfor var der tale om forhandlinger af en sådan karakter, at forældelsesfristen blev udskudt, jf.  forældelseslovens § 21, stk. 5.

Boligadministrationens krav var derfor ikke forældet.

 

Bech-Bruuns kommentarer

Afgørelsen illustrerer, hvilke typer af drøftelser mellem parterne der udgør en sådan imødekommenhed og forhandlingsvilje, at det bliver omfattet af bestemmelsen i forældelseslovens § 21, stk. 5. Afgørelsen viser også, at brug af vendingerne ”uden præjudice” og ”pr. kulance” ikke ændrer på, om forhandlinger er omfattet af forældelseslovens § 21, stk. 5, da det må anses for sædvanligt at anvende disse udtryk i forligsforhandlinger.

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Skadevolders forsikringsselskab var ikke rette sagsøgte
Skadevolders forsikringsselskab var ikke rette sagsøgte
23/09/2020
Forsikring og erstatning
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?
26/08/2020
Forsikring og erstatning
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted