Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Førerløse biler er på vej – lovforslag sendt i høring

Bech Bruun
31/10/2016
Førerløse biler er på vej – lovforslag sendt i høring
Et lovforslag har længe været varslet og efterspurgt og ser nu endelig dagens lys. Fremtiden skal køre førerløs forbi uden for vores vinduer. I går sendte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt et lovforslag om en forsøgsordning for selvkørende biler i høring. Forsøg med selvkørende og førerløse biler forventes igangsat fra og med sommeren 2017, hvor loven foreslås at træde i kraft. 


Færdselsloven skal rumme førerløse biler

Lovforslaget indebærer, at færdselsloven suppleres med en ny bestemmelse, § 92 f. Be-stemmelsen giver transport- og bygningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om og give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer, der helt eller delvist kører uden fører.

Graden af bilens autonomi spænder over seks niveauer. Ministeren anvender den klassifi-kation, som foreslås af den amerikanske organisation SAE (Society of Automobile Engineers). Der kan læses nærmere om de seks niveauer i vores nyhedsbrev af 10. oktober 2016 .

Lovforslaget lægger op til forsøg med biler, der er endnu mere autonome, end det vi ser på de danske veje i dag, og som ikke kan rummes inden for den nuværende færdselslov. Dog følger det eksplicit af bemærkningerne til lovforslaget, at fuld automatiserede biler, der kan køre sikkert på alle typer vejstrækninger, ikke er omfattet af lovforslaget. Imidlertid er forsøg med selvkørende biler ikke betinget af, at der er en fører til stede i bilen. Det tillades således, at kontrollen over bilen overføres til en operatør, som ikke nødvendigvis har køretøjet inden for sin synsvidde. Der stilles dog krav om, at operatøren er en fysisk person, der for det tilfælde, at bilen befinder sig uden for operatørens synsfelt, i stedet for har adgang til ”detaljeret information om køretøjets omgivelser gennem tekniske hjælpemidler”, som fx kameraer og andre typer af sensorer. Der stilles samtidig krav om, at både en fører og en operatør skal erhverve kørekort til den pågældende køretøjskategori.

Lovforslaget lægger op til en bred bemyndigelse, der er fleksibel.


Krav om verifikation

Sikkerheden skal sikres ved krav om verifikation af forsøg under ordningen. Til brug for ministeriets behandling af ansøgningen stilles der med lovforslaget krav om, at en fagligt kompetent og uafhængig rådgiver (assessor) skal verificere, at det planlagte forsøg kan gennemføres i overensstemmelse med de risici, der gælder for den øvrige transport af samme art. Desuden skal assessoren vurdere, om ansøgeren har de fornødne kompetencer samt adgang til tilstrækkelige ressourcer til brug for opretholdelse og sikring af trafiksikkerheden.

Tilladelse udstedes ved bekendtgørelse, der forinden skal forelægges for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.

Trods krav om verifikation forud for forsøgets indledning, gør lovforslaget også op med de forsikringsretlige og ansvarsretlige udfordringer i den gældende færdselslov.


Lovforslag fastholder objektivt ansvar

Færdselslovens objektive erstatningsansvar vil også finde anvendelse på selvkørende biler. Ansvaret foreslås med den nye lov at flyttes fra ejeren af køretøjet til ”tilladelsesindehaveren”. Ejeren og tilladelsesindehaveren kan imidlertid være sammenfaldende.

Det forventes derfor, at de nugældende ansvarsregler kan overføres på selvkørende biler under forsøgsordningen, da reglerne antageligvis kan rumme tilfælde, hvor en selvkørende bil er involveret i et uheld. Det er ligeledes Bech-Bruuns opfattelse, at dette er tilfældet, hvilket der kan læses nærmere om i vores nyhedsbrev af 10. oktober 2016.

Som konsekvens af at ansvaret transporteres til tilladelsesindehaveren, følger forsikringspligten ligeledes med. Færdselslovens pligt til at tegne forsikring under forsøgsordningen påhviler således tilladelsesindehaveren. Forsikringsselskabets regresmuligheder over for en fysisk fører skal fortsat vurderes efter de almindelige forsikringsretlige regler herom.


Bech-Bruuns kommentarer

Med lovforslaget lægges der op til en stor grad af fleksibilitet under forsøgsordningen, mens kravet om individuel bekendtgørelse om tilladelse på konkrete vilkår samt krav om uafhængig verifikation af forsøget skal sikre, at trafiksikkerheden fortsat er i højsæde. Ministeren kan da også i henhold til lovforslaget straks trække en tilladelse tilbage, hvis det skønnes at være nødvendigt for at varetage øvrige borgeres sikkerheds- og tryghedsbehov.

Med videreførelsen af færdselslovens objektive ansvar og forsikringspligt er borgernes juridiske sikkerhed således fuldt på højde med det, vi kender i dag i trafikken. Den fysiske sikkerhed for trafikanter skal sikres gennem tilladelsens vilkår og verificeringsordningen. Det er dog generelt forventningen til den førerløse teknologi, at den vil være mere trafiksikker, end når der sidder en person bag rattet.

Lovforslaget forventes fremsat i anden halvdel af november, og loven er foreslået til at træde i kraft den 1. juli 2017. Lovforslaget kan læses her.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted