Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Europa-Kommissionen godkender støtte til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring i Danmark

Kromann Reumert
17/02/2023
Europa-Kommissionen godkender støtte til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring i Danmark
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionen har godkendt en dansk støtteordning til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring. Støtteforanstaltningen har til formål at bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimamål og EU's strategiske målsætninger under den Europæiske Grønne Pagt (European Green Deal).

Støtteordningen

Danmark har fået godkendt en støtteordning, som skal fremme udbredelsen af teknologier til opsamling og lagring af CO2 ("CCS-teknologier") med henblik på at reducere udledningen af CO2 direkte i atmosfæren.


Støtten vil blive ydet gennem en konkurrencepræget udbudsprocedure, der ventes afsluttet i løbet af 2023, og som vil være åben for virksomheder i alle industrisektorer. Støttemodtageren vil få tildelt en 20-årig kontrakt, hvorefter der fra 2026 årligt skal opsamles og lagres mindst 0,4 mio. ton CO2. Dermed forventes støtteordningen at muliggøre opsamling og lagring af mindst 8 mio. ton CO2 i kontraktens 20-årige løbetid.


Støtten vil gå til at dække forskellen mellem de anslåede samlede omkostninger ved opsamling og lagring af ét ton CO2 i hele kontraktens løbetid og støttemodtagerens forventede afkast herved. Med et samlet budget på omkring 1,1 mia. EUR (8,1 mia. DKK) vil det maksimale årlige støttebeløb svare til 54,9 mio. EUR (408,4 mio. DKK) (justeret for inflation).


Ordningen forventes at bidrage til en større dekarbonisering af industriprocesser og støtte CCS som et bæredygtigt og effektivt middel til at afbøde klimaændringer. Det forventes, at støtteforanstaltningen vil øge investorernes tillid til CCS-teknologi og mindske omkostningerne ved den fremtidige anvendelse af CCS-teknologier, hvorved udviklingen af et kommercielt marked for CCS fremmes.


Ordningen er tiltænkt at skulle understøtte Danmarks bestræbelser på at reducere CO2-udledningerne med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Desuden vil ordningen hjælpe Danmark og EU med at nå målet om klimaneutralitet i 2050 i henhold til EU's strategiske målsætninger under den Europæiske Grønne Pagt.


Europa-Kommissionens godkendelse

Europa-Kommissionen har vurderet støtteordningen efter EU's statsstøtteregler (artikel 107, stk. 3, litra c i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde) og Europa-Kommissionens 2022-retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi. Sidstnævnte giver medlemsstaterne mulighed for at støtte foranstaltninger til at mindske eller fjerne CO2-udledninger.


Med afsæt heri fandt Europa-Kommissionen, at støtteordningen er nødvendig og velegnet til at støtte reduktionen af CO2-udledninger og dermed vil bidrage positivt til EU's klimamål samt nationale klimamål i overensstemmelse med retningslinjernes betingelser. Herudover har ordningen tilskyndelsesvirkning, da Europa-Kommissionen vurderede, at potentielle støttemodtagere ikke ville gennemføre et CCS-projekt uden offentlig støtte. Endelig fandt Europa-Kommissionen, at ordningen har begrænset indvirkning på konkurrencen og samhandelen i EU, og at støtten er proportional.


På dette grundlag godkendte Europa-Kommissionen støtteordningen.


Perspektivering

Europa-Kommissionen godkendte tillige i maj 2021 en dansk støtteordning med henvisning til den Europæiske Grønne Pagt. Ordningen vedrører støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og ventes at hjælpe Danmark med at nå sine mål for vedvarende energi samt bidrage til at nå det europæiske mål om klimaneutralitet i 2050.


Støtteforanstaltningen følger en tidligere dansk støtteordning, som Europa-Kommissionen godkendte i august 2018 og som udløb i december 2019. Læs mere om den oprindelige støtteordning i vores tidligere nyhedsbrev.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted