Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Erhvervsevnetabserstatning udover 50 % kunne ikke kapitaliseres

Kammeradvokaten
01/10/2014
Erhvervsevnetabserstatning udover 50 % kunne ikke kapitaliseres
Et forsikringsselskab påstod Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en afgørelse om, at der af den samlede erhvervsevnetabserstatning kun kunne ske kapitalisering af et erhvervsevnetab på 50 %, mens resten skulle udbetales som en løbende ydelse, var ugyldig. Højesteret frifandt Ankestyrelsen ved dom af 4. september 2014.

Erhvervsevnetabserstatningen
Den skadelidte kom i maj 2003 til skade på arbejdet, og det blev anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven (ASL). Arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig, og den skadelidte havde derfor også krav på erstatning efter erstatningsansvarsloven (EAL).

ASL er den primære erstatningsordning ved arbejdsskader. Arbejdsgiveren skal derfor kun betale erstatning efter EAL, i det omfang den skadelidte ikke får udbetalt ydelser efter ASL (differencekrav).

Arbejdsgiveren havde tegnet arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring i samme forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet og den skadelidte var enig med Ankestyrelsen i, at erhvervsevnetabet efter ASL udgjorde 75 %. Forsikringsskabet og den skadelidte var indbyrdes enige om, at erhvervsevnetabet efter EAL ligeledes var 75 %.

Forsikringsselskabet udbetalte en erhvervsevnetabserstatning i henhold til EAL på ca. 1,9 mio. kr. til den skadelidte, før Ankestyrelsen traf afgørelse om erhvervsevnetabet efter ASL. Den skadelidte erklærede sig enig med forsikringsselskabet i, at han dermed også var fuldt ud kompenseret efter ASL. Forsikringsselskabet indtrådte dermed i den skadelidtes fulde krav på ydelser efter ASL.

Kapitaliseringen
Sagen angik for Højesteret, om ASLs bestemmelser om kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning er til hinder for at kapitalisere den fulde erhvervsevnetabserstatning efter ASL, dvs. også den del af erhvervsevnetabet, der overstiger 50 %, eller om forsikringsselskabet må tåle, at indtrædelsesretten indebærer udbetaling af et kapitalbeløb svarende til et erhvervsevnetab på 50 % og resten som en løbende ydelse.

Forsikringsselskabet anførte, at det efter loven ikke var udelukket at kapitalisere den fulde erhvervsevnetabserstatning, når beløbet ikke tilfalder den skadelidte, men derimod forsikringsselskabet, og at det i givet fald ville skabe en administrativ fordel for forsikringsselskabet.

Ankestyrelsen anførte bl.a., at det ville være i strid med legalitetsprincippet at imødekomme forsikringsselskabets krav.

Højesterets dom
Højesteret stadfæstede landsretten dom og begrundelse og frifandt dermed Ankestyrelsen.

Landsretten havde bl.a. anført, at der efter ordlyden af den dagældende § 43 (nu ASL § 27) ikke kan ske kapitalisering af erstatningen for erhvervsevnetab ud over 50 %, uanset at den skadelidte via erhvervsevnetabserstatningen efter EAL også var kompenseret efter ASL, og uanset at forsikringsselskabet var indtrådt i den skadelidtes krav på ydelser efter ASL.

Højesteret tilføjede fra betænkning 1142/1988, at erstatning for erhvervsevnetab over 50 % som udgangspunkt vurderes at tjene et forsørgelsesformål, mens erstatning for erhvervsevnetab under 50 % kan siges at tjene et godtgørelsesformål.

Kammeradvokaten v/ advokat Henrik Nedergaard Thomsen repræsenterede Ankestyrelsen i både landsretten og for Højesteret.

Højesterets dom kan læses her.

Landsrettens dom kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted