Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er ordregiver bundet af en udbudsretlig disposition, der måske er i strid med udbudsreglerne?

Bird & Bird
09/03/2016
Er ordregiver bundet af en udbudsretlig disposition, der måske er i strid med udbudsreglerne?
Bird & Bird logo
Region Midtjylland udbød med en konkurrencepræget dialog en kontrakt vedrørende en OPP-kontrakt om etablering af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. I den efterfølgende klagesag påberåbte Region Midtjylland sig som forsvar, at klagers tilbud havde været ukonditionsmæssigt begrundet i ændringer i tilbudsgivers konsortiesammensætning, som regionen havde godkendt undervejs i den konkurrenceprægede dialog.


Ordregiver havde tildelt kontrakten til TEAM KPC, som var et af de to konsortier, som efter dialogfasen valgte at afgive tilbud på opgaven.

Imidlertid indgav den anden tilbudsgiver TEAM OPP klage herom, da udbudsbetingelserne indeholdt uklare og modstridende oplysninger om evalueringsmetoden.

Dette blev taget til følge af Klagenævnet for Udbud, idet uklare og modstridende angivelser i udbudsmaterielet, særligt i komplekse udbud, kan have betydning for processen og i nærværende tilfælde sandsynligvis også har haft en effekt på tildelingsbeslutningen.

Derudover nedlagde TEAM OPP påstand om, at der skulle ske annullation af udbuddet.

Region Midtjylland gjorde som forsvar mod annullationspåstanden gældende, at klagers tilbud grundet ændringer i det prækvalificerede konsortium ikke burde have været anset som konditionsmæssigt på trods af, at Region Midtjylland tidligere udtrykkeligt havde accepteret disse ændringer.

Da vinderen i dette tilfælde dermed også var den eneste konditionsmæssige tilbudsgiver, var det regionens argument, at en eventuel uklarhed om evalueringsmetoden havde været konkret uden betydning, hvorfor der ikke var reale hensyn, det talte for annullation.

Klagenævnet for udbud
Efter sin karakter indebærer klagers påstand om, at ordregiver har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, at der ofte også vil ske annullation af tildelingsbeslutningen.

Region Midtjylland fastholdt imidlertid, at der jf. ovenfor ikke var reale hensyn, der talte for annullation, da der alene var afgivet ét konditionsmæssigt tilbud.

Ændringerne i klagerens konsortium omhandlede konkret en udskiftning af en af de oprindelige konsortiedeltagere i ansøgningen om prækvalifikation, entreprenøren, MT Højgaard A/S, med A. Enggaard A/S, og dernæst en ændring, hvorefter Bricks A/S fra i prækvalifikationsansøgningen at være forpligtende underleverandør overgik til i tilbuddet at være konsortiedeltager, men alene for så vidt angår købet af ejendommene i Risskov (AUH, Risskov).

Klagenævnet tog i sin afgørelse ikke stilling til, om de anførte ændringer som sådan var ulovlige, men bemærkede følgende:

"Uanset om de udskiftninger og ændringer, der er foretaget i TEAM OPP efter prækvalifikation, måtte ligge uden for rammerne af, hvilke ændringer og udskiftninger i prækvalificerede tilbudskonsortier, som en ordregiver kan acceptere, uden at dette strider mod ligebehandlingsprincippet, kan de foretagne af regionen accepterede ændringer herefter ikke føre til, at påstanden om annullation af tildelingsbeslutningen ikke tages til følge."

Region Midtjylland var derfor i princippet bundet af sin accept af ændringerne i konsortiet, også selvom disse måtte have været i strid med udbudsreglerne.

Kommentar
Klagenævnet undlod i nærværende kendelse at tage stilling til, om de konkrete ændringer rent faktisk var i strid med udbudsdirektivet fra 2004 eller de principper, som ligger bag praksis på området og således også bag principperne i den nye § 147, stk. 1-4, i udbudsloven.

Klagenævnet valgte derimod at lade dette forhold være uden betydning for bedømmelsen og med det logiske rationale, at såfremt ordregiver under selve udbudsprocessen udtrykkeligt havde accepteret ændringen af tilbudsgivers sammensætning, ville ordregiver ikke være berettiget til (belejligt) at skifte mening herom under klagesagen, hvis dette kunne afhjælpe en mulig annullation af tildelingsbeslutningen.

Kendelsen afviger lidt fra afgørelsen i Holmris + Flexform mod Holbæk Kommune, som vi senest skrev om (http://www.twobirds.com/da/news/articles/2016/denmark/ordregivers-bevisbyrde-ved-efterfoelgende-paastand-om-ukonditionsmaessighed), men står ikke som sådan i kontrast til denne. Her fandt klagenævnet, at ordregiver havde været berettiget til at påberåbe sig et element om ukonditionsmæssighed hos klager, selv om ordregiver ikke tidligere havde påpeget dette. Konsekvensen af undladelsen var i den sag imidlertid, at bevisbyrden var skærpet i forhold det faktum, som ordregiver nu ønskede at påberåbe sig.

Den nye kendelse viser, at der, når man taler grænsetilfælde, vil være situationer, hvor ordregivers tidligere dispositioner og undladelser unægtelig binder, også selv om de i sig selv måske ligger på grænsen til det tilladelige.

Her kan Klagenævnet således vælge at afgøre sagen med henvisning til ordregivers tidligere handling/undladelse og et "allerede fordi".

I nærværende sag kan det måske også have spillet ind på vurderingen, at det bagvedliggende materielle problem - retten til at ændre i prækvalificerede konsortier - netop er emnet for den kommende EU-dom i sagen C-396/14, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark.

Derudover kan selve udbuddets karakter måske også tale for en mere kritisk behandling af ordregiver, når man som her accepterer dispositionerne midtvejs i en længere udbudsproces (konkurrencepræget dialog), hvor tilbudsgiverne yder en forholdsmæssig stor indsats i form af deltagelse i dialogen og udarbejdelse af endeligt tilbud mv. i tillid til denne accept. Et så omfattende arbejde ville en tilbudsgiver nok overveje en ekstra gang, hvis man fra start var blevet gjort bekendt med, at ordregiver fandt de påtænkte omstruktureringer ulovlige, og at de ville medføre ukonditionsmæssighed.

Havde dispositionerne utvivlsomt været ulovlige og ville konsekvensen af klagen være, at klager rent faktisk skulle have kontrakten, ville klagenævnet imidlertid næppe have afholdt sig fra at komme frem til, at klager havde været ukonditionsmæssig.[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Personalejurist med HR kompetencer til Billund Kommunes HR og Sundhedsstab
Skarpe jurister til internationalt kontor (genopslag)
Faglig stærk jurist med viden om og interesse for ophavsret - også i en politisk kontekst
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
25/11/2021
Udbud
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
24/11/2021
Udbud
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
04/11/2021
Udbud
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
27/10/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted