Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?

Bird & Bird
27/10/2020
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Bird & Bird logo
I kølvandet på den nuværende (og anden) #metoo-bølge, som også har ramt danske arbejdspladser, kan det for virksomheder være anledning til at få opdateret deres politik og/eller medarbejderhåndbog vedrørende seksuel chikane, så disse er up to date.

Det siger lovgivningen

Sexchikane defineres generelt som: ”En adfærd af seksuel karakter eller anden kønsbestemt adfærd, der krænker kvinders og mænds værdighed på arbejdspladsen”.


En sådan adfærd anses som uacceptabel, hvis:

  1. Adfærden er urimelig, stødende og uønsket af den krænkede
  2. Adfærden skaber et arbejdsklima for den pågældende, som virker skræmmende, ydmygende eller fjendtligt, og/eller
  3. En medarbejders accept eller afvisning af en sådan adfærd har betydning for den pågældendes løn og arbejdsvilkår, mulighed for avancement, (fortsatte) ansættelse eller lignende.

Det er den krænkendes egen opfattelse af, hvad der kan virke stødende, som afgør, om det betragtes som sexchikane i det givne tilfælde. Det er således ikke chikanøren, som kan sætte barren for, hvornår der er tale om krænkende adfærd.


I 2002 blev det i øvrigt slået fast i ligebehandlingsdirektivet, som er implementeret ved ligebehandlingsloven, at sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn.


Sexchikane er således også defineret i ligebehandlingsloven § 1, stk. 6, hvori der står: ”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.


Det følger i øvrigt af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved både ansættelser, forfremmelser, afskedigelser og arbejdsvilkår m.v. Ligebehandlingsloven har altså til formål bl.a. at beskytte medarbejdere mod sexchikane, men loven beskytter også i de tilfælde, hvor medarbejderens leder enten ikke reagerer på eller håndterer eventuel sexchikane på arbejdspladsen, eller hvor håndteringen i stedet får negative konsekvenser for medarbejderen som en konsekvens af anmeldelsen.


Udsættes en medarbejder for sexchikane, følger det af ligebehandlingslovens kapitel 6, at medarbejderen kan have ret til en godtgørelse.


Det bør du som arbejdsgiver gøre

Arbejdsgivere bør naturligvis i alle tilfælde både forebygge, men også håndtere sager om eventuel sexchikane på arbejdspladsen og dermed sikre et godt og trygt arbejdsmiljø.


Bird & Bird anbefaler derfor, at man som arbejdsgiver har en konkret firmapolitik eller har indsat et afsnit i personalehåndbogen, som klart og tydeligt formulerer et forbud mod og tager afstand fra sexchikane på arbejdspladsen. Desuden anbefales det at have og beskrive en procedure for, hvordan sådanne sager skal anmeldes, og hvorledes sådanne anmeldelser håndteres.


Har du spørgsmål eller ønsker til udarbejdelsen af sådan politik, eller står du med en potentiel sag om krænkelse, står Bird & Bird naturligvis til rådighed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted