Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?

TVC Advokatfirma
28/01/2019
Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?
TVC Advokatfirma logo

Det er pt. fremme i medierne, at bestyrelsesmedlemmer i et par energiforsyningsselskaber er politianmeldt for at have tildelt sig bestyrelseshonorar uden en forudgående godkendelse på generalforsamlingen, og at flere anmeldelser er på vej.
Selskabsretligt set


Når en bestyrelse tildeler sig selv honorar uden om generalforsamlingen, kan det selskabsretligt bevirke, at beslutningen herom anses for ugyldig.

I selskaber er den øverste myndighed generalforsamlingen, som udgøres af selskabets ejere. Valg af bestyrelse vil altid ske på generalforsamlingen.

Selskabsloven og selskabets vedtægter opregner en række forhold, som skal besluttes på generalforsamlingen, f.eks. godkendelse af selskabets regnskab. Hvis et selskabs vedtægter foreskriver, at bestemte beslutninger skal træffes på generalforsamlingen, vil en tilsidesættelse heraf som udgangspunkt medføre, at beslutningen er ugyldig. Beslutningskompetencen kan dog i særlige tilfælde være henskudt (delegeret) til bestyrelsen af generalforsamlingen, men dette skal i så fald være besluttet på en generalforsamling.

Beslutning om fastsættelse af bestyrelsens honorar vil ofte ikke være reguleret i et selskabs vedtægter. Uanset at vedtægterne ikke måtte have taget stilling hertil, er spørgsmålet om bestyrelsens honorar sædvanligvis en beslutning for generalforsamlingen, da bestyrelsesmedlemmerne normalt må anses for inhabile til at træffe en sådan beslutning. Hvor beslutningskompetencen er i det konkrete tilfælde, afgør derfor, om beslutningen selskabsretligt er gyldig. Er beslutningen ugyldig, bliver det næste spørgsmål, om bestyrelsen kan drages til ansvar herfor.

 

Erstatningsretligt set

Bestyrelsesmedlemmer kan ifalde et erstatningsansvar, hvis de handler retsstridigt, dvs. handler i strid med de regler og normer, der gælder på det pågældende område. Dette gælder for såvel professionelle som uprofessionelle bestyrelsesmedlemmer, ligesom det heller ikke gør nogen forskel for ansvarsvurderingen, om et medlem modtager honorar eller ej. Bestyrelsesansvaret er individuelt.

Det er som udgangspunkt ansvarspådragende, når bestyrelsen tilsidesætter selskabslovgivningen eller selskabets egne regler, vedtægterne. Er både selskabslovgivningen og vedtægterne tavse om forholdet, f.eks. at det ikke er reguleret, om bestyrelsen skal modtage honorar for sit arbejde, kan andre forhold medvirke til at afgøre, om der er handlet retsstridigt. Har generalforsamlingen således gentagne gange indirekte godkendt et honorar til bestyrelsen ved at godkende regnskabet, har bestyrelsen ikke handlet ansvarspådragende ved næste år igen at tildele sig honorar. Har bestyrelsen derimod forhøjet sit honorar i en tid, hvor selskabet er presset, er et ansvar ikke udelukket. Har bestyrelsen vedtaget en forretningsorden, er det ansvarspådragende, hvis bestyrelsen heri tillægger sig rettigheder, som er i strid med selskabets vedtægter. Kombinationsmulighederne er uendelige, og det beror i sidste ende på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Et vederlag til bestyrelsesmedlemmerne må efter selskabslovens § 138 ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.

Foruden en retsstridig adfærd er det en betingelse for et erstatningsansvar, at den retsstridige adfærd er årsag til, at der lides et tab. Disse betingelser vil der sjældent være tvivl om er opfyldt ved udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmerne.

I mange selskaber er der i dag tegnet ansvarsforsikringer for ledelsen, så det er forsikringsselskabet og ikke ledelsesmedlemmerne personligt, der skal betale en eventuel erstatning. Afhængigt af forsikringsbetingelserne er det dog en betingelse, at ledelsesmedlemmet ikke har handlet forsætligt (med vilje) eller groft uagtsomt.


Strafferetligt set


En anmeldelse af bestyrelsesmedlemmerne til politiet for mandatsvig ved at have tildelt sig honorar er mere vidtløftig end saglig.

Bestemmelsen om mandatsvig i straffeloven forudsætter for det første uberettiget vinding til bestyrelsesmedlemmerne og et tab til selskabet. Dernæst skal dispositionerne have haft karakter af misbrug eller handlinger mod selskabets tarv. Og endelig skal bestyrelsesmedlemmerne have haft viden, vilje og hensigt vedrørende den uberettigede vinding, tabet og misbruget.

Ingen af disse betingelser vil være opfyldt, hvis bestyrelsen har fastsat et sædvanligt vederlag for bestyrelsesarbejde og efterfølgende udført hvervet med det ansvar, der heraf følger, uanset at det ikke formelt er generalforsamlingen, der har fastsat eller godkendt vederlaget.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til ledelsesansvar, selskabsforhold og strafferet. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
17/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted