Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?

TVC Advokatfirma
28/01/2019
Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?

Det er pt. fremme i medierne, at bestyrelsesmedlemmer i et par energiforsyningsselskaber er politianmeldt for at have tildelt sig bestyrelseshonorar uden en forudgående godkendelse på generalforsamlingen, og at flere anmeldelser er på vej.
Selskabsretligt set


Når en bestyrelse tildeler sig selv honorar uden om generalforsamlingen, kan det selskabsretligt bevirke, at beslutningen herom anses for ugyldig.

I selskaber er den øverste myndighed generalforsamlingen, som udgøres af selskabets ejere. Valg af bestyrelse vil altid ske på generalforsamlingen.

Selskabsloven og selskabets vedtægter opregner en række forhold, som skal besluttes på generalforsamlingen, f.eks. godkendelse af selskabets regnskab. Hvis et selskabs vedtægter foreskriver, at bestemte beslutninger skal træffes på generalforsamlingen, vil en tilsidesættelse heraf som udgangspunkt medføre, at beslutningen er ugyldig. Beslutningskompetencen kan dog i særlige tilfælde være henskudt (delegeret) til bestyrelsen af generalforsamlingen, men dette skal i så fald være besluttet på en generalforsamling.

Beslutning om fastsættelse af bestyrelsens honorar vil ofte ikke være reguleret i et selskabs vedtægter. Uanset at vedtægterne ikke måtte have taget stilling hertil, er spørgsmålet om bestyrelsens honorar sædvanligvis en beslutning for generalforsamlingen, da bestyrelsesmedlemmerne normalt må anses for inhabile til at træffe en sådan beslutning. Hvor beslutningskompetencen er i det konkrete tilfælde, afgør derfor, om beslutningen selskabsretligt er gyldig. Er beslutningen ugyldig, bliver det næste spørgsmål, om bestyrelsen kan drages til ansvar herfor.

 

Erstatningsretligt set

Bestyrelsesmedlemmer kan ifalde et erstatningsansvar, hvis de handler retsstridigt, dvs. handler i strid med de regler og normer, der gælder på det pågældende område. Dette gælder for såvel professionelle som uprofessionelle bestyrelsesmedlemmer, ligesom det heller ikke gør nogen forskel for ansvarsvurderingen, om et medlem modtager honorar eller ej. Bestyrelsesansvaret er individuelt.

Det er som udgangspunkt ansvarspådragende, når bestyrelsen tilsidesætter selskabslovgivningen eller selskabets egne regler, vedtægterne. Er både selskabslovgivningen og vedtægterne tavse om forholdet, f.eks. at det ikke er reguleret, om bestyrelsen skal modtage honorar for sit arbejde, kan andre forhold medvirke til at afgøre, om der er handlet retsstridigt. Har generalforsamlingen således gentagne gange indirekte godkendt et honorar til bestyrelsen ved at godkende regnskabet, har bestyrelsen ikke handlet ansvarspådragende ved næste år igen at tildele sig honorar. Har bestyrelsen derimod forhøjet sit honorar i en tid, hvor selskabet er presset, er et ansvar ikke udelukket. Har bestyrelsen vedtaget en forretningsorden, er det ansvarspådragende, hvis bestyrelsen heri tillægger sig rettigheder, som er i strid med selskabets vedtægter. Kombinationsmulighederne er uendelige, og det beror i sidste ende på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Et vederlag til bestyrelsesmedlemmerne må efter selskabslovens § 138 ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.

Foruden en retsstridig adfærd er det en betingelse for et erstatningsansvar, at den retsstridige adfærd er årsag til, at der lides et tab. Disse betingelser vil der sjældent være tvivl om er opfyldt ved udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmerne.

I mange selskaber er der i dag tegnet ansvarsforsikringer for ledelsen, så det er forsikringsselskabet og ikke ledelsesmedlemmerne personligt, der skal betale en eventuel erstatning. Afhængigt af forsikringsbetingelserne er det dog en betingelse, at ledelsesmedlemmet ikke har handlet forsætligt (med vilje) eller groft uagtsomt.


Strafferetligt set


En anmeldelse af bestyrelsesmedlemmerne til politiet for mandatsvig ved at have tildelt sig honorar er mere vidtløftig end saglig.

Bestemmelsen om mandatsvig i straffeloven forudsætter for det første uberettiget vinding til bestyrelsesmedlemmerne og et tab til selskabet. Dernæst skal dispositionerne have haft karakter af misbrug eller handlinger mod selskabets tarv. Og endelig skal bestyrelsesmedlemmerne have haft viden, vilje og hensigt vedrørende den uberettigede vinding, tabet og misbruget.

Ingen af disse betingelser vil være opfyldt, hvis bestyrelsen har fastsat et sædvanligt vederlag for bestyrelsesarbejde og efterfølgende udført hvervet med det ansvar, der heraf følger, uanset at det ikke formelt er generalforsamlingen, der har fastsat eller godkendt vederlaget.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til ledelsesansvar, selskabsforhold og strafferet. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted