Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Entreprenør var erstatningsansvarlig for beskadigelse af kabel under gravearbejde

Bech Bruun
28/11/2016
Entreprenør var erstatningsansvarlig for beskadigelse af kabel under gravearbejde
Bech Bruun logo
Vestre Landsret har fastslået, at en entreprenør handlede ansvarspådragende, da et kabel blev beskadiget i forbindelse med et gravearbejde. Entreprenøren løftede ikke bevisbyrden for, at der ikke var gravet dybere end 40 cm, hvorfor han skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret.


En entreprenør beskadigede et fiberkabel i forbindelse med et gravearbejde. Entreprenøren havde ikke forud for arbejderne selv indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret (LER-registeret) om, hvilke ledningsejere der ejede ledninger i området. Entreprenøren gjorde imidlertid gældende, at han ikke havde gravet dybere end 40 cm, hvorefter der ikke er pligt til at indhente oplysninger i LER. Risikoen for, at fiberkablet ikke var gravet dybt nok ned måtte påhvile ledningsejeren, jf. bekendtgørelse om nedgravningsdybder. Desuden havde entreprenøren noteret sig, at oplysningerne fra registeret var blevet efterset hos en elinstallatør, der ligeledes arbejdede på området. Entreprenøren mente ikke, at der på dette materiale var indtegnet kabler.

Vidner forklarede dog, at der var gravet i en dybde af 50-70 cm, ligesom det meste af overjorden, der normalt udgør 30-40 cm, var fjernet.

Kabelejeren sendte en faktura for udbedring af skaden til entreprenøren. Entreprenøren gjorde kort efter indsigelse mod kravet, men der gik mere end et år, før ejeren af det beskadigede kabel reagerede på indsigelsen. Entreprenøren gik derfor ud fra, at kravet var frafaldet, og han slettede herefter de billeder, han havde taget af skadesstedet til dokumentation.


Byrettens dom

Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte entreprenørens forklaring om, at der ikke var blevet gravet dybere end 40 cm. Da han endda havde fået oplysningerne fra LER via elinstallatøren, måtte det som udgangspunkt lægges til grund, at entreprenøren ikke havde handlet ansvarspådragende. Det blev ydermere tillagt processuel skadevirkning for ledningsejeren, at han ventede i over et år med at reagere på entreprenørens indsigelse. Bevisbyrden blev derfor vendt om til fordel for entreprenøren, så kabelejeren skulle bevise, at fiberkablet lå i en dybde, der overholdt lovgivningen, og at entreprenøren havde gravet for dybt. Den bevisbyrde havde kabelejeren ikke løftet, og entreprenøren blev herefter frifundet.


Vestre Landsrets dom

Modsat byretten fandt Vestre Landsret, at graveentreprenøren skulle løftebevisbyrden for, at der ikke var gravet dybere end 40 cm. Fiberkablets placering måttet anses for indberettet til LER, og andenhåndsinformation fra eleinstallatøren udgjorde ikke tilstrækkeligt bevis for, at entreprenøren rent faktisk havde set oplysningerne i LER-registreret. På den baggrund havde entreprenøren handlet culpøst og var erstatningsansvarlig for skaden. Erstatningspligten var desuden ikke bortfaldet hverken helt eller delvist som følge af passivitet fra ledningsejerens side, selvom der var gået næsten et år fra entreprenørens afvisning af kravet til rykkerskrivelsen fra ledningsejeren.


Bech-Bruuns kommentarer


Vestre Landsrets dom viser, at ledningsejeren har en ganske stor beskyttelse i tilfælde af skader. Det synes da heller ikke urimeligt, eftersom entreprenøren blot ved at oprette en graveforespørgsel i LER kan få en kvittering på, at han har gjort, hvad han skulle. Forsømmer entreprenøren dette, er det vanskeligt for ham at bevise, at han på intet tidspunkt har været under de 40 cm, der fritager ham fra opslaget i LER, hvis der er tale om arealer udenfor offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej.

I øvrigt er det værd at notere sig, at ledningsejeren ikke mistede noget ved at have forholdt sig i tavshed i næsten et år, fra entreprenøren havde afvist kravet, mens entreprenøren derimod i mellemtiden havde smidt sin fotodokumentation ud.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Det skal du være opmærksom på ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk
Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk
21/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret har igen taget stilling til mangelsbegrebet ved køb og salg af brugte genstande
Højesteret har igen taget stilling til mangelsbegrebet ved køb og salg af brugte genstande
21/05/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
18/05/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted