Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Energitilsynet: Nye kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital

Horten
22/02/2017
Energitilsynet: Nye kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital
Horten logo


Energitilsynet har for nyligt tilkendegivet hvilke forhold, der kan og skal inddrages i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen i den enkelte varmevirksomhed i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital.


Tilkendegivelsen er baseret på og suppleret af en selvstændig tilkendegivelse om en ny WACC-model på varmeområdet. Tilsynet har endvidere truffet afgørelse i et spørgsmål vedrørende forrentning af indskudskapital for 2011-2017 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S.

Tilsynet behandler aktuelt ca. 60 sager om forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt at få fastsat nogen generelle principper for kriterierne ved skønsudøvelsen i sagerne. Dette er blevet gjort ud fra en beregning af et beløbsinterval ved hjælp af en, til formålet, tilpasset WACC-model.

KRITERIER FOR SKØNNET OVER RIMELIG FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL
Med virksomhedernes risikoprofil som pejlemærke har Energitilsynet oplistet en række kriterier, der bør belyses ved sagsbehandlingen og inddrages under selve skønsudøvelsen. Nogle af disse kriterier vil fremstå mere generelle, mens andre vil være mere specifikke for f.eks. varmeproduktion, varmedistribution- og transmission.

De kriterier, som tilsynet har opstillet, er et udgangspunkt og ikke en udtømmende liste. Skulle der vise sig at være andre relevante kriterier i behandlingen af den konkrete sag, vil disse ligeledes skulle inddrages.

Tilkendegivelsen indeholder ikke en konkret stillingtagen til den indbyrdes vægtning af kriterierne for udøvelsen af skøn over en rimelig forretning af indskudskapitalen i den enkelte sag.

ENERGITILSYNETS TILKENDEGIVELSE OM KRITERIER
Energitilsynets tilkendegivelse lægger vægt på en række punkter. Punkterne vurderes i tilkendegivelsen ud fra, hvilken indflydelse forholdet kan have på den mulige risiko, der er forbundet med varmeforsyningsaktiviteten.

I denne forbindelse gøres der også en række forudsætninger mht. retsstillingen på en række områder.

De forhold, man ser på, er følgende:

  • Beløbsstørrelsen af renterne skal vurderes i forhold til, om der bliver tale om urimelige priser.

  • Følgende kriterier kan belyse risikoprofilen:  • Om gearing er højere end 70 % fremmedkapital

  • Om der leveres til slutbrugere eller ikke

  • Om der er konkurrence om varmeleverancen, og hvorledes konkurrencesituationen er

  • Placeringen i Energitilsynets prisstatistik (dvs. er prisen høj)

  • Om man ved varmeproduktionen kan anvende flere typer brændsler

  • Om en varmeproduktion er underlagt et prisloft (f.eks. affaldsforbrændingsanlæg)

  • Hvor mange kunder der er tilsluttet en varmedistribution, og hvor koncentreret aftaget er i forhold til antallet af kunder. Hvor mange erhvervsvirksomheder der er, og om der er tilslutningspligt/forblivelsespligt

  • For varmetransmission antallet af tilsluttede, dels aftagere, dels leverandører og koncentrationen af aftaget på kunder


Energitilsynets tilkendegivelse om kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital kan læses her.

WACC PÅ VARMEOMRÅDET
Energitilsynet har i en selvstændig tilkendegivelse fastlagt en WACC (Weighted Average Cost of Capital) for varmevirksomheder i perioden 2003 til 2017. WACC'en er et redskab, som tilsynet anvender til støtte ved skøn af en rimelig forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder, der har ansøgt om forrentning.

WACC'en bygger i betydeligt omfang på det, der er udarbejdet for elforsyningsområdet, men med en række tilpasninger til varmeområdet.

Der kan opgøres et interval ud fra de to virksomhedsspecifikke parametre, beta-aktiv og gældsrisikopræmie. Den heraf følgende øvre/nedre grænse bruges sammen med den opgjorte indskudskapital til at beregne et beløbsinterval for rimelig forrentning, som der herefter udøves et skøn over efter tilkendegivelsen om kriterier for skønnet, jf. ovenfor.

Det er separat tilkendegivet, at skat som følge af, at indregning af godkendt forrentning af indskudskapital, kan indregnes i varmepriserne, hvis skattebetalingen ikke kunne have været undgået ved en anden tilrettelæggelse af det skattemæssige regnskab.

Den faktiske kapitalstruktur skal også indgå i beregningen af intervallet for den rimelige forrentning.

Den nedre grænse for beta skønnes til 0,15 og den øvre til 0,35.

Der er også en tabel over øvre/nedre grænse for gældsrisikopræmier.

Endvidere er der en oversigt over høj og lav rente på varmeområdet for perioden 2003 – 2017.

For 2017 sættes den nedre grænse til 2,39 % og den øvre grænse til 6,39 % for det, der ses som egenkapitalomkostning. Den lave grænse for fremmed kapitalomkostning fastsættes til 0,6 % som nedre grænse og 0,86 % som øvre grænse.

Der er også en sammenligning med resultater ifølge den gamle WACC - model fra EGJ-sagen.

Energitilsynets tilkendegivelse om WACC på varmeområdet kan læses her.

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 2011-2017 I ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
I forlængelse af de to tilkendegivelser har Energitilsynet truffet afgørelse i en sag om forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S (EGJ Varme) for 2011-17.

Der træffes nu afgørelse om, at den oprindelige indskudskapital kan opgøres til 612 mio. kr. for EGJ-Varme.

Efter Energitilsynets justering af WACC-modellen og med inddragelse af de øvrige kriterier har tilsynet fundet, at en rimelig forrentning for EGJ Varmes indskudskapital for 2011-17 samlet set højest ville kunne udgøre 119 mio. kr.

Imidlertid fandt tilsynet, at den nye WACC-model af forvaltningsretlige grunde ikke vil kunne anvendes i skønnet ved afgørelse af ansøgninger om forrentninger for årene forud for 2017 – uanset, at den nye WACC-model rent fagøkonomisk nok er mere korrekt.

Dette er begrundet i en generel vurdering af, at der vil kunne være tale om en ændring af praksis til ugunst for modtageren af afgørelsen med tilbagevirkende kraft.

Med den gamle WACC-model blev forrentningen i stedet for 172 mio. kr.

Energitilsynets afgørelse og tilkendegivelse om EGJ-Gruppen kan læses her.

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarpe jurister til internationalt kontor (genopslag)
Dygtige jurister til et politisk og udfordrende miljø i Transportministeriets departement
Engageret jurist til arbejdet med forvaltning af fortidsminder og fredede bygninger (genopslag)
Personalejurist med HR kompetencer til Billund Kommunes HR og Sundhedsstab
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
07/10/2021
Energi og forsyning
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
24/09/2021
Energi og forsyning
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted