Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut

Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
TVC Advokatfirma logo
Af hensyn til et luftledningsanlæg på en landmands ejendom ønskede et energiselskab at beskære træer og beplantninger. Energiselskabet støttede sin ret på en tinglyst servitut fra 1943. Vestre Landsret fandt, at energiselskabet ikke var berettiget til at foretage fældning eller beskæring uden for den zone, der sikkert var angivet i deklarationen.

Et energiselskab drev et masteanlæg, der gik igennem en skov på en landmands ejendom. Efter en deklaration tinglyst i 1943 gjaldt følgende:


Selskabet har en uopsigelig Tilladelse til paa Ejendommen at lade opstille Master med Tilbehør til Brug ved Fremførelse af Elektricitet, samt til at lade efterse og vedligeholde Anlægget. Endvidere er vi indgaaet paa, at det Areal af vor Ejendom, der ligger indenfor en Afstand af 10 m til begge Sider fra Masterækkens Midtlinie, ikke maa benyttes til Bebyggelse, Vej eller Gangsti langs med Ledningerne eller til Beplantning ved Vækster eller Anbringelse af andre Genstand af over 3 m's Højde.


Samt følgende


at den i Anledning af Ledningernes uforstyrrede Fremførelse og Tilstedeværelse eventuelt fornødne Beskæring af Træer og Buske foretages ved Værkets egen Foranstaltning, medmindre Ejerne skulde foretrække selv at lade Beskæringen udføre, i hvilket Tilfælde Ejernes direkte Udgifter ved Beskæringen refunderes disse af Værket.


Fortolkning af deklaration

Et træ væltede i en storm 2013, hvilket førte til en strømafbrydelse. Træet stod uden for deklarationszonen på 20 meter. Energiselskabet kontaktede herefter landmanden tre år senere i 2016, idet der efter energiselskabets opfattelse på grund af stormfare var et akut behov for at beskære skoven uden for deklarationszonen. Energiselskabet forlangte herefter, at træer skulle fældes i et større område. Dette kunne landmanden ikke acceptere.


Efter landmandens opfattelse betød den første del af teksten, at der ikke kunne beskæres udenfor en zone på 10 meter fra midtlinjen af masteanlægget. Efter energiselskabets opfattelse skulle servituttens tekst ses i sammenhæng med stærkstrømsregulativet fra 1938. På denne baggrund skulle servituttens første del sammenholdt med den anden del give energiselskabet ret til at beskære udenfor deklarationszonen på 20 meter.


Det var ubestridt, at energiselskabeligt i perioden fra 1943 kun havde beskåret skoven i en 20 meters zone.


Ved byretten fik energiselskabet medhold i, at skoven kunne beskæres/fældes uden for deklarationszonen på 20 meter.


Landmanden rettede, efter byretsdommen var faldet, henvendelse til TVC Advokatfirma, der ankede sagen til Vestre Landsret og førte sagen ved landsretten. Landsretten ændrede byrettens dom og frifandt landmanden.


Landsrettens afgørelse

Landsretten byggede afgørelsen på, at deklarationens tekst under alle omstændigheder var så uklar, at energiselskabet som den stærke part i retsforholdet og som koncipist af teksten ikke kan støtte mere ret på deklarationen, end det der klart fremgik af deklarationens ordlyd. Teksten blev således fortolket til landmandens fordel. Dette er i overensstemmelse med de almindelige aftaleretlige fortolkningsprincipper kaldet uklarhedsreglen, koncipistreglen samt minimumsreglen. Som et kuriosum fremgik det af energiselskabets driftsingeniørs vidneforklaring for landsretten, at han, som havde arbejdet for selskabet i næsten 20 år, også havde forstået servitutten således, at der kun var ret til at beskære i en zone på 20 meter. Der var derfor god basis for landsrettens begrundelse om, at teksten var uklar.    


Samtidig tillagde landsretten det betydning, at beskæringen af skoven i over 70 år havde været i overensstemmelse med deklarationens sikre ordlyd.  


Sagen blev ført for landmanden i Vestre Landsret af advokat (H) professor (ph.d.) Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma.


Har du brug for juridisk hjælp?   

Dommen viser, at domstolene er forsigtige med at indlægge mere i deklarationer, end der tydeligt fremgår af deres tekst. Advokaterne i TVC Advokatfirmas procesafdeling har omfattende erfaring med førelse af retssager ved alle retsinstanser. Vi tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag, og du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har spørgsmål inden for dette område.


Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
06/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted