Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse

Bech Bruun
06/04/2015
Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse
En advokat sendte en anke af en byretsdom til byretten i stedet for landsretten, og ankestævningen blev derfor ikke indleveret rettidigt. Undtagelsesvist tillod Landsretten anken, mens Højesteret ikke fandt grundlag for at meddele anketilladelse.

Den 29. april 2014 indgav advokaten ankestævning af en byretsdom afsagt den 16. april 2014. På grund af en ekspeditionsfejl sendte advokaten anken til byretten i stedet for landsretten. Efter byrettens opkrævning af retsafgift og videresendelse af sagen modtog landsretten ankestævningen den 21. maj 2014, hvilket var efter udløbet af ankefristen på fire uger.

Landsretten tillod anken og lagde vægt på, at anken blev modtaget hos Retten i Herning den 29. april 2014, men at retten først sendte den videre til Vestre Landsret den 20. maj 2014.

Indstævnte anførte, at anken ikke skulle tillades, da indlevering til den forkerte instans ikke er en undskyldelig omstændighed, der kan begrunde tilladelse af anke efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 272, stk. 2. Byrettens ekspeditionstid og det forhold, at retten ikke inden ankefristens udløb blev opmærksom på fejlen, kunne heller ikke begrunde tilladelse.

Appellanten gjorde heroverfor gældende, at ankestævningen var indleveret 15 dage før fristen udløb, og at det for sagens parter stod klart, at byretsdommen ville blive anket. Herudover blev modtagelsen af ankestævningen bekræftet og retsafgift opkrævet.

Indstævnte kærede afgørelsen til Højesteret.

Højesterets kendelse
Højesteret fandt, at anken ikke var rettidig, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1. Retten henviste til U.2013.570, hvor en ekspeditionsfejl ved anke i form af indgivelse af stævning til forkert instans begået af en parts advokat ikke gav grundlag for undtagelsesvist at tillade anken.

I denne sag havde advokaten begået en lignende fejl og den omstændighed, at byretten opkrævede retsafgift kunne ikke føre til et andet resultat.

Som følge heraf ophævede Højesteret landsrettens kendelse og afviste ankesagen.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
23/12/2022
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
16/02/2023
M&A, Konfliktløsning, Internationale retsforhold, EU-ret
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Den naboretlige tålegrænse
Den naboretlige tålegrænse
15/03/2023
Øvrige, Offentlig ret, Konfliktløsning
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
25/05/2023
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted