Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse

Bech Bruun
06/04/2015
Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse
Bech Bruun logo
En advokat sendte en anke af en byretsdom til byretten i stedet for landsretten, og ankestævningen blev derfor ikke indleveret rettidigt. Undtagelsesvist tillod Landsretten anken, mens Højesteret ikke fandt grundlag for at meddele anketilladelse.

Den 29. april 2014 indgav advokaten ankestævning af en byretsdom afsagt den 16. april 2014. På grund af en ekspeditionsfejl sendte advokaten anken til byretten i stedet for landsretten. Efter byrettens opkrævning af retsafgift og videresendelse af sagen modtog landsretten ankestævningen den 21. maj 2014, hvilket var efter udløbet af ankefristen på fire uger.

Landsretten tillod anken og lagde vægt på, at anken blev modtaget hos Retten i Herning den 29. april 2014, men at retten først sendte den videre til Vestre Landsret den 20. maj 2014.

Indstævnte anførte, at anken ikke skulle tillades, da indlevering til den forkerte instans ikke er en undskyldelig omstændighed, der kan begrunde tilladelse af anke efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 272, stk. 2. Byrettens ekspeditionstid og det forhold, at retten ikke inden ankefristens udløb blev opmærksom på fejlen, kunne heller ikke begrunde tilladelse.

Appellanten gjorde heroverfor gældende, at ankestævningen var indleveret 15 dage før fristen udløb, og at det for sagens parter stod klart, at byretsdommen ville blive anket. Herudover blev modtagelsen af ankestævningen bekræftet og retsafgift opkrævet.

Indstævnte kærede afgørelsen til Højesteret.

Højesterets kendelse
Højesteret fandt, at anken ikke var rettidig, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1. Retten henviste til U.2013.570, hvor en ekspeditionsfejl ved anke i form af indgivelse af stævning til forkert instans begået af en parts advokat ikke gav grundlag for undtagelsesvist at tillade anken.

I denne sag havde advokaten begået en lignende fejl og den omstændighed, at byretten opkrævede retsafgift kunne ikke føre til et andet resultat.

Som følge heraf ophævede Højesteret landsrettens kendelse og afviste ankesagen.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Udbudskonsulent
Jurist til skadeafdeling
Personalejuridisk konsulent/chefkonsulent
Advokatfuldmægtig, evt. med erfaring Venture capital, M&A, selskabs-, børs- og finansieringsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
16/09/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Konfliktløsning
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
14/07/2021
Konfliktløsning
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
16/12/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
02/08/2019
Konfliktløsning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted