Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.

TVC Advokatfirma
22/06/2022
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen havde anset klageren for pligtig til at betale ejendomsværdiskat af dennes ejendom, men det blev ændret af Landsskatteretten.

I den pågældende – nu afsluttede sag (sagsnr. 18-0006735) – var det Skattestyrelsens opfattelse, at den i sagen omhandlede ejendom ikke kunne anses for at være ubeboelig efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 2. pkt.


Klageren havde erhvervet en boligejendom tilbage i 1981 som sin daværende bolig.


I juli 2013 erhvervede klageren endnu en ejendom fra dødsboet efter klagerens mor. Ifølge oplysninger fra Statens Salgs- og Vurderingsregister var denne ejendom i de påklagede indkomstår vurderet som en beboelsesejendom med én lejlighed til beboelse. Ifølge ejendommens BBR-meddelelse er parcelhuset på ejendommen opført i 1957 og efterfølgende om- eller tilbygget i 2013.


Efter overtagelsen af denne ejendom påbegyndte klageren en nødvendig renovering af denne, idet ejendommen på tidspunktet for købet var saneringsmoden. Det var herefter et tema i sagen, hvorvidt klageren kunne undlade at betale ejendomsværdiskat i indkomstårene 2014-2015.


Landsskatteretten nåede frem til, at ejendommen ikke var ubeboelig i de i sagen omhandlede indkomstår, hvorfor klageren derfor ikke kunne fritages for ejendomsværdiskat efter reglen om ubeboelighed, jf. ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 2. pkt.


Klageren opnåede imidlertid skattefrihed alligevel efter ejendomsværdiskattelovens § 11. stk. 1, 3.-4. pkt. Dette med henvisning til, at hvis en indflytning sker senere end overtagelsesdagen, da træder indflytningsdagen i stedet for overtagelsesdagen.


Som begrundelse anførte Landsskatteretten følgende:


”Ifølge oplysningerne fra CPR havde klageren sin bopæl på den tidligere ejerbolig, [adresse2], frem til den 12. juni 2016, hvorefter klageren var registreret med bopæl på sin nye ejerbolig, [adresse1]. Det fremgår af sagens oplysninger, at [adresse2] i den forbindelse blev udbudt til salg i juni 2016, og at ejendommen blev solgt til tredjemand i 2017.


 [adresse1] blev erhvervet med overtagelse den 1. juli 2013. På baggrund af de foreliggende oplysninger og forklaringer finder retten det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at indflytningen i den nye ejerbolig først skete den 12. juni 2016 i overensstemmelse med de officielle registreringer.


 Landsskatteretten har i afgørelse af 30. november 2020, offentliggjort som SKM2020.543.LSR, fundet, at der i en sådan situation ikke er grundlag i forarbejderne for at fortolke bestemmelsen i § 11, stk. 1, 3.-4. pkt., indskrænkende, hvorfor indflytningsdagen træder i stedet for overtagelsesdatoen, jf. bestemmelsens stk. 1, 4. pkt.


Klageren skal som følge heraf ikke betale ejendomsværdiskat af [adresse1] i de påklagede indkomstår.”


Afsluttende bemærkninger

Afgørelsen er et af flere eksempler på, at det kan have betydning at få fremført alle relevante argumenter for det tilfælde, at klageinstansen vurderer faktum anderledes.


Den pågældende skatteyder opnåede således det resultat, han ønskede, selvom Landsskatteretten ikke var enig i det forhold, at boligen var ubeboelig.


Har du behov for at læse mere om mulighederne for at klage over en afgørelse, så klik her og bliv klogere på området skatte- og afgiftsproces, som er et fokusområde for TVC Advokatfirma.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted