Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Direktør pålagt konkurs-karantæne i tre år

Dansk Erhverv
16/04/2015
Direktør pålagt konkurs-karantæne i tre år


Sø og Handelsrettens skifteafdeling har i en ny kendelse pålagt en direktør for en IT virksomhed konkurskarantæne på 3 år. Kendelsen fortæller, hvad der skal til for at blive dømt.

Reglerne om konkurskarantæne blev indført i 2013. De hidtidige kendelser på området har båret præg af, at de dømte direktører, ikke forsvarede sig, når kurator ved skifteretten nedlagde påstand om, at de skulle pålægges karantæne. Der var tale om konkursryttere uden for pædagogisk rækkevidde.
Men nu har vi en afgørelse med lidt mere kød på sagen.

Selskabet blev tvangsopløst
I modsætning til mange af de andre sager var der her tale om et helt normalt selskab, der i en årrække kunne fremvise en almindelig drift, men som til sidst blev tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen på grund af manglende indlevering af årsrapport. Selskabet havde mistet en stor norsk kunde, der blev taget under konkursbehandling, og i den forbindelse måtte selskabet afskrive et stort tilgodehavende.

Direktør og eneejer
Den indstævnte direktør havde siden 2005 været direktør for selskabet og eneanpartshaver. På trods af, at selskabet blev afmeldt for moms, A-skat og AM-bidrag i marts 2012 udstedte selskabet efterfølgende fakturaer på i alt 200.080,95 kr. og opkrævede moms heraf med 50.020,24 kr., uden at der blev indberettet eller afregnet moms over for SKAT. Selskabet udbetalte endvidere løn til direktøren med i hvert fald 77.500 kr., uden at selskabet afregnede A-skat eller AM-bidrag.

Som baggrund for sine dispositioner angav direktøren, at han efter tabet af den store norske kunde led af en depression, og at han bevisligt ikke havde haft til hensigt at unddrage moms, idet han havde misforstået momsreglerne. Endvidere kunne det ikke lade sig gøre at likvidere selskabet, da han ikke kunne afgive en tro og love erklæring til SKAT, om at han ikke havde nogen kreditorer. Siden 2009 stod selskabet uden revisor.

Sø og Handelsretten begrundede konkurskarantænen som følger:

”Det lægges som ubestridt til grund, at selskabet blev afmeldt fra moms, A-skat og AMbidrag den 31. marts 2012.

Det lægges endvidere som ubestridt til grund, at selskabet fortsatte med at drive momspligtig virksomhed, og at selskabet fra marts 2013 og frem udstedte fakturaer på i alt 200.080,95 kr. eksklusiv moms samt opkrævede moms heraf med 50.020,24 kr., uden at selskabet indberettede eller afregnede moms over for SKAT.

Det lægges videre som ubestridt til grund, at selskabet fra marts 2013 og frem udbetalte løn til X med i hvert fald 77.500 kr., uden at der blev indberettet eller afregnet A-skat.

Det lægges endelig efter det af kurator oplyste til grund, at der i selskabet ikke blev foretaget bogføring i overensstemmelse med bogføringslovens regler, idet der ikke blev foretaget egentlig bogføring eller ført regnskab med ind- og udgående transaktioner.

På dette grundlag finder skifteretten, at X har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, jf. konkurslovens § 157.”


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Håndværkere og skønsmæssig ansættelse
Håndværkere og skønsmæssig ansættelse
01/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nyt om generationsskifte
Nyt om generationsskifte
20/11/2023
Øvrige, M&A
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted