Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Det nye lovprogram set med ansættelsesretlige briller

Bird & Bird
11/10/2022
Det nye lovprogram set med ansættelsesretlige briller
Bird & Bird logo
Regeringen har i forbindelse Folketingets åbning præsenteret sit lovprogram for det nye folketingsår 2022/2023. Set med ansættelsesretlige briller er der nogle relevante udspil fra Beskæftigelsesministeren, der skal bemærkes. Nedenfor ses et udsnit heraf.

Ændring af ligebehandlingsloven (Okt I)

Lovforslaget til en ændring af ligebehandlingsloven skal udmønte en ”Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser” fra marts 2022.


Lovforslaget har til formål at sikre et klart regelgrundlag i sager om seksuel chikane, og sikre højere godtgørelse i grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane.

Lov om krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte (Okt I)


Lovforslaget har til formål at indføre et generelt krav om, at en arbejdsgiver, som stiller en bolig til rådighed for én eller flere ansatte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold. I den forbindelse foreslås det, at Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, om kravene til boligforholdene overholdes.


Lovforslaget vil særligt få betydning for virksomheder, som beskæftiger udenlandsk arbejdskraft og i den forbindelse stiller en bolig til rådighed for dets medarbejdere.


Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (Nov I)

Lovforslaget gennemfører direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere i EU (arbejdsvilkårsdirektivet). Direktivet stiller krav om fastsættelse af en række minimumsrettigheder for alle arbejdstagere i Unionen.


Lovforslaget har til formål at forbedre lønmodtageres arbejdsvilkår ved at fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse. Vi har tidligere skrevet en nyhed om direktivet som kan læses her.


Ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, udlændingeloven og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Nov I)

Formålet med lovforslaget er, at virksomheder, der gentagne gange overtræder arbejdsmiljøloven og udstationeringsreglerne uden at vise viljen til at rette op på forholdene, skal følges tættere af Arbejdstilsynet end i dag, og at byggepladser som yderste konsekvens skal kunne lukkes, indtil arbejdsmiljøforholdene er bragt i orden (byggepladsforbud).


Formålet med lovforslaget er også at styrke indsatsen mod brugen af illegal arbejdskraft ved at indføre krav om, at arbejdsgivere skal sørge for, at de ansatte efter anmodning fra Arbejdstilsynet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fremviser identifikationspapirer og ved at stille krav om flere oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).


Derudover har lovforslaget til formål at implementere dele af anbefalingerne fra det midlertidige AMO-udvalg om en forbedring af arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse og om tydeliggørelse af reglerne om arbejdspladsvurdering.


Lovforslaget har endelig til formål at implementere dele af en aftale om initiativer på asbestområdet mellem regeringen og en række partier samt at give Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø adgang til yderligere oplysninger i indkomstregistret m.v.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted