Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Depression ikke en følge af arbejdsskade

Kammeradvokaten
10/10/2014
Depression ikke en følge af arbejdsskade
Ankestyrelsen havde anerkendt, at en social- og sundhedsassistent var påført en arbejdsskade i form af en psykisk belastning i forbindelse med to voldsepisoder. Retten på Bornholm gav ved dom af 18. september 2014 Ankestyrelsen medhold i, at en senere udviklet depression ikke var en følge af den anerkendte arbejdsskade.

Sagens baggrund
Skadelidte var i sit arbejde som social- og sundhedsassistent i 2009 udsat for to episoder, hvor beboere på det hjem, hvor skadelidte arbejdede, reagerede voldsomt over for hende. Hun blev blandt andet ved den ene episode tildelt en skalle og ved den anden en lussing. Skadelidte blev sygemeldt og senere afskediget grundet fravær. Skadelidte blev i marts 2010 beskrevet uden psykiske symptomer efter overfaldene, ligesom hun efter sin afskedigelse havde påbegyndt en uddannelse.

I december 2010 udviklede hun imidlertid tegn på en depression, som blev diagnosticeret i foråret 2011, ligesom hun måtte opgive sin uddannelse og for tiden også en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Parternes synspunkter
Ankestyrelsen anerkendte, at episoderne havde medført en psykisk belastning, der blev anerkendt som en arbejdsskade. Ankestyrelsen fandt dog, at skadelidte hverken var berettiget til godtgørelse for varigt mén eller et erhvervsevnetab, idet depressionen ikke skyldtes den anerkendte arbejdsskade, og idet hun med arbejdsskadens følger godt kunne arbejde blot ikke i et job med krævende eller aggressive klienter.

Skadelidte gjorde gældende, at depressionen efter bevisformodningsreglen i arbejdsskadesikringsloven måtte anses som en følge af den anerkendte arbejdsskade, og at hun derfor havde krav på godtgørelse og erstatning, herunder for et midlertidigt erhvervsevnetab på 35 procent.

Der blev til brug for sagen indhentet svar på spørgsmål fra Retslægerådet, som blandt andet udtalte, at det var mest sandsynligt at skadelidte i marts 2010 var psykisk rask, og at der kunne være mange årsager til den senere depression eksempelvis medfødt konstitution, belastende opvækstvilkår og aktuelle belastninger, uden rådet kunne give svar på, hvad der var årsagen i skadelidtes tilfælde. Hændelserne på arbejdet kunne have været en udløsende årsag.

Ankestyrelsen gjorde gældende, at skadelidte blandt andet havde haft ”belastende opvækstvilkår” og aktuelt var under en belastning, da depressionen debuterede, herunder som følge af hendes uddannelsesforløb.

Byrettens dom
Retten anførte i begrundelsen bl.a. følgende:

”Uanset, at depressionen er udviklet som et samspil mellem arvelige, psykiske og sociale forhold, og uanset at det ikke kan udelukkes, at arbejdsskaderne har været medvirkende til aktivering af depressionen, men antageligvis ikke har været årsag hertil, finder retten efter de lægelige oplysninger og erklæringer det overvejende sandsynligt, at depression har udviklet sig som følge af andre årsager, end arbejdsskaderne.” Ankestyrelsen blev herefter frifundet.

Kammeradvokaten v/ advokat Christian Bo Kolding-Krøger repræsenterede Ankestyrelsen under byretssagen.

Dommen kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted