Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Depression ikke en følge af arbejdsskade

Kammeradvokaten
10/10/2014
Depression ikke en følge af arbejdsskade
Kammeradvokaten logo
Ankestyrelsen havde anerkendt, at en social- og sundhedsassistent var påført en arbejdsskade i form af en psykisk belastning i forbindelse med to voldsepisoder. Retten på Bornholm gav ved dom af 18. september 2014 Ankestyrelsen medhold i, at en senere udviklet depression ikke var en følge af den anerkendte arbejdsskade.

Sagens baggrund
Skadelidte var i sit arbejde som social- og sundhedsassistent i 2009 udsat for to episoder, hvor beboere på det hjem, hvor skadelidte arbejdede, reagerede voldsomt over for hende. Hun blev blandt andet ved den ene episode tildelt en skalle og ved den anden en lussing. Skadelidte blev sygemeldt og senere afskediget grundet fravær. Skadelidte blev i marts 2010 beskrevet uden psykiske symptomer efter overfaldene, ligesom hun efter sin afskedigelse havde påbegyndt en uddannelse.

I december 2010 udviklede hun imidlertid tegn på en depression, som blev diagnosticeret i foråret 2011, ligesom hun måtte opgive sin uddannelse og for tiden også en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Parternes synspunkter
Ankestyrelsen anerkendte, at episoderne havde medført en psykisk belastning, der blev anerkendt som en arbejdsskade. Ankestyrelsen fandt dog, at skadelidte hverken var berettiget til godtgørelse for varigt mén eller et erhvervsevnetab, idet depressionen ikke skyldtes den anerkendte arbejdsskade, og idet hun med arbejdsskadens følger godt kunne arbejde blot ikke i et job med krævende eller aggressive klienter.

Skadelidte gjorde gældende, at depressionen efter bevisformodningsreglen i arbejdsskadesikringsloven måtte anses som en følge af den anerkendte arbejdsskade, og at hun derfor havde krav på godtgørelse og erstatning, herunder for et midlertidigt erhvervsevnetab på 35 procent.

Der blev til brug for sagen indhentet svar på spørgsmål fra Retslægerådet, som blandt andet udtalte, at det var mest sandsynligt at skadelidte i marts 2010 var psykisk rask, og at der kunne være mange årsager til den senere depression eksempelvis medfødt konstitution, belastende opvækstvilkår og aktuelle belastninger, uden rådet kunne give svar på, hvad der var årsagen i skadelidtes tilfælde. Hændelserne på arbejdet kunne have været en udløsende årsag.

Ankestyrelsen gjorde gældende, at skadelidte blandt andet havde haft ”belastende opvækstvilkår” og aktuelt var under en belastning, da depressionen debuterede, herunder som følge af hendes uddannelsesforløb.

Byrettens dom
Retten anførte i begrundelsen bl.a. følgende:

”Uanset, at depressionen er udviklet som et samspil mellem arvelige, psykiske og sociale forhold, og uanset at det ikke kan udelukkes, at arbejdsskaderne har været medvirkende til aktivering af depressionen, men antageligvis ikke har været årsag hertil, finder retten efter de lægelige oplysninger og erklæringer det overvejende sandsynligt, at depression har udviklet sig som følge af andre årsager, end arbejdsskaderne.” Ankestyrelsen blev herefter frifundet.

Kammeradvokaten v/ advokat Christian Bo Kolding-Krøger repræsenterede Ankestyrelsen under byretssagen.

Dommen kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kammeradvokaten logo
Aarhus
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C
33 15 20 10
mail@poulschmith.dk
København
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
I dag
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
I dag
Offentlig ret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
18/12/2020
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted