Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Del 3: Klagenævnet for Udbud: På dette tidspunkt er et regnskab disponibelt

Bech Bruun
25/01/2024
Del 3: Klagenævnet for Udbud: På dette tidspunkt er et regnskab disponibelt
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud slår fast, at et aktieselskabs årsregnskab er disponibelt ved godkendelsen af årsrapporten på selskabets ordinære generalforsamling. Offentliggørelsen af årsrapporten i CVR er således blot en formalitet.

Sagens baggrund

Kendelsen, Bravida Danmark A/S mod Københavns Kommune, fra 21. september 2023, omhandler et krav til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle formåen ved et offentligt udbud af en større rammeaftale. Kommunen havde stillet som krav, at tilbudsgiverne skulle have en soliditetsgrad på minimum 20 % i hver af de seneste to disponible regnskabsår.


Ved tilbudsafgivelsen vedlagde klageren til sit ESPD en revisorerklæring med oplysning om selskabets soliditetsgrad i 2020 og 2021, men oplyste ikke om soliditetsgraden for 2022. På baggrund af kommunens evaluering efterspurgte kommunen dokumentation for oplysninger i ESPD’et fra klageren, og klageren fremsendte herefter de revisorpåtegnede årsrapporter for 2021 og 2022.


Af årsrapporten for 2021 fremgik, at klagers soliditetsgrad var 22 %, og af årsrapporten for 2022 fremgik, at klagers soliditetsgrad var 18 %. Det var herefter kommunens opfattelse, at klageren ikke opfyldte kravet til soliditetsgrad, hvorfor kommunen erklærede klagerens tilbud for ukonditionsmæssigt.


Klageren mente derimod, at soliditetsgraden for 2022 ikke skulle indgå i vurderingen, fordi klagerens årsregnskab for 2022 ifølge klageren ikke var disponibelt ved tilbudsafgivelsen. Klageren mente i stedet, at årsregnskaberne for 2020 og 2021, hvor der i begge regnskabsår var en soliditetsgrad på over 20 %, skulle lægges til grund.

Klagenævnets kendelse

Klagenævnet fandt, at klagerens årsrapport for 2022 var disponibel inden tilbudsfristens udløb, idet årsrapporten var fremlagt og godkendt på klagerens generalforsamling, der lå en uges tid inden tilbudsfristen. Klageren skulle derfor have henvist til soliditetsgraden for 2022 i ESPD’et ved tilbudsafgivelsen.


Kommunen havde dermed ikke handlet i strid med udbudsloven ved at erklære klagerens tilbud for ukonditionsmæssigt, da klageren ikke levede op til kravet om en soliditetsgrad på minimum 20 % i regnskabet for 2022.

Bech-Bruuns kommentar

Klagenævnets kendelse fastlægger, at et selskabs årsregnskab er "disponibelt" i udbudsretlig henseende, når det er godkendt på selskabets generalforsamling. Indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er i forlængelse heraf en formalitet, og tidspunktet for, hvornår et regnskab er offentliggjort i CVR, er uden betydning i den sammenhæng.


Kendelsens udfald skal ses i lyset af de grundlæggende principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Krav til egnethed skal fastsættes som minimumskrav, hvilket betyder, at det objektivt skal kunne konstateres, om den enkelte tilbudsgiver opfylder kravene eller ej.


Det stemmer derfor godt overens med de grundlæggende principper, at Klagenævnet for Udbud kom frem til, at godkendelsen på generalforsamlingen er det afgørende tidspunkt i forhold til, hvornår et årsregnskab er disponibelt. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten er således det sidste obligatoriske skridt i forhold til fastlæggelsen af det endelige regnskab for det overståede regnskabsår. Samtidig er tidspunktet for generalforsamlingen "objektivt" i den forstand, at det – bl.a. på grund af selskabslovens krav til varsling og offentliggørelse af materiale – ikke uden videre kan ændres, når først det er fastlagt. Fra et udbudsretligt perspektiv er der derfor ikke nogen reel risiko for, at der fra tilbudsgivers side vil blive spekuleret i tidsplanlægningen af generalforsamlingen for at kunne opfylde økonomiske og finansielle egnethedskrav i en given udbudsprocedure.


En sådan risiko kan omvendt netop foreligge, hvis tidspunktet for fremsendelsen af årsregnskabet til offentliggørelsen i CVR eller offentliggørelsestidspunkt var afgørende, sådan som klageren gjorde gældende. Det tog klageren omkring 10 dage at sende regnskabet ind til Erhvervsstyrelsen, og ved tilbudsafgivelsen, der lå i denne periode, henviste klageren ikke blot til regnskabstallene for 2021 og 2020 i sit ESPD, men vedlagde også dokumentation herfor. Spekulationsrisikoen har derfor formentlig også spillet ind på Klagenævnet for Udbuds afgørelse.


Kendelsen kan læses her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
07/02/2024
Udbud
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
09/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Vinder uden præmie
Vinder uden præmie
14/02/2024
Udbud
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
27/02/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted