Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen

Kromann Reumert
29/08/2017
516
Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen
Kromann Reumert logo
Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som blandt andet betyder, at lov om Bruxelles I-forordningen ændres. Med lovændringen tiltræder Danmark værnetingsaftalekonventionen, hvorefter danske borgere og virksomheder opnår samme retsstilling i forhold til konventionen som borgere og virksomheder i de øvrige EU-medlemsstater. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.


Baggrunden for lovændringen


Rådet for Den Europæiske Union tiltrådte den 4. december 2014 værnetingsaftalekonventionen, som blev vedtaget den 30. juni 2005 inden for rammerne af Haager-konferencen. Den 1. oktober 2015 trådte værnetingsaftalekonventionen i kraft for alle medlemsstater i EU med undtagelse af Danmark, der som følge af retsforbeholdet skulle tiltræde konventionen som selvstændig kontraherende part.

Folketinget har nu besluttet at tiltræde konventionen, hvormed danske borgere og virksomheder opnår samme retlige stilling i forhold til konventionen, som borgere og virksomheder i de øvrige EU-medlemsstater. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.


Ændringer som følge af tiltrædelsen


Danmarks tiltrædelse af værnetingsaftalekonventionen medfører en række ændringer i dansk ret. Ændringerne indsættes som et nyt kapitel 2c i lov om Bruxelles I-forordningen, som nu får følgende titel: "Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område".

Sager omfattet af værnetingsaftalekonventionen vil fremover skulle bedømmes efter konventionens regler. De nye regler betyder blandt andet, at en eksklusiv værnetingsaftale indgået af danske borgere og virksomheder, der udpeger en domstol i et land uden for EU som kompetent domstol, skal respekteres af de lande, som har tiltrådt konventionen. Samtidig vil de danske domstole fremadrettet skulle anerkende og fuldbyrde retsafgørelser afsagt af domstole i tredjelande, såfremt landet er kontraherende part til konventionen og i øvrigt er udpeget som den kompetente domstol efter en eksklusiv værnetingsaftale. På samme måde vil afgørelser truffet af en dansk domstol, såfremt denne er udpeget som kompetent domstol i medfør af en eksklusiv værnetingsaftale, også skulle anerkendes og fuldbyrdes i tredjelande, som har tiltrådt konventionen.

Derudover medfører lovændringen, at der indføres en såkaldt eksekvaturprocedure. Denne finder anvendelse ved fuldbyrdelse af retsafgørelser omfattet af konventionen og indebærer, at retsafgørelser, der skal fuldbyrdes i Danmark, skal gennemgå en særskilt procedure for at blive erklæret eksigible, før de kan fuldbyrdes ved de danske domstole. Lovens nye kapitel 2c indeholder regler, der fastlægger fremgangsmåden ved fuldbyrdelse af retsafgørelser efter værnetingsaftalekonventionen.

Efter eksekvaturproceduren skal en anmodning om, at en udenlandsk afgørelse omfattet af værnetingskonventionen erklæres eksigibel, indgives skriftligt til fogedretten. I samme forbindelse kan fogedretten anmodes om at fuldbyrde afgørelsen efter retsplejelovens regler, såfremt afgørelsen erklæres eksigibel.


Kromann Reumerts bemærkninger


Med lovændringen sikres det fremover, at Danmark er bundet af de samme regler og dermed også får samme muligheder som de øvrige medlemsstater. Tiltrædelsen af værnetingsaftalekonventionen svarer i hovedtræk til de regler, der følger om anerkendelse og fuldbyrdelse efter Luganokonventionen, og der er således ikke tale om en større nydannelse. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 33.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
02/09/2020
Retssager og voldgift
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
01/09/2020
Retssager og voldgift
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
24/04/2020
Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted