Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen

Kromann Reumert
29/08/2017
Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen
Kromann Reumert logo
Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som blandt andet betyder, at lov om Bruxelles I-forordningen ændres. Med lovændringen tiltræder Danmark værnetingsaftalekonventionen, hvorefter danske borgere og virksomheder opnår samme retsstilling i forhold til konventionen som borgere og virksomheder i de øvrige EU-medlemsstater. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.


Baggrunden for lovændringen


Rådet for Den Europæiske Union tiltrådte den 4. december 2014 værnetingsaftalekonventionen, som blev vedtaget den 30. juni 2005 inden for rammerne af Haager-konferencen. Den 1. oktober 2015 trådte værnetingsaftalekonventionen i kraft for alle medlemsstater i EU med undtagelse af Danmark, der som følge af retsforbeholdet skulle tiltræde konventionen som selvstændig kontraherende part.

Folketinget har nu besluttet at tiltræde konventionen, hvormed danske borgere og virksomheder opnår samme retlige stilling i forhold til konventionen, som borgere og virksomheder i de øvrige EU-medlemsstater. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.


Ændringer som følge af tiltrædelsen


Danmarks tiltrædelse af værnetingsaftalekonventionen medfører en række ændringer i dansk ret. Ændringerne indsættes som et nyt kapitel 2c i lov om Bruxelles I-forordningen, som nu får følgende titel: "Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område".

Sager omfattet af værnetingsaftalekonventionen vil fremover skulle bedømmes efter konventionens regler. De nye regler betyder blandt andet, at en eksklusiv værnetingsaftale indgået af danske borgere og virksomheder, der udpeger en domstol i et land uden for EU som kompetent domstol, skal respekteres af de lande, som har tiltrådt konventionen. Samtidig vil de danske domstole fremadrettet skulle anerkende og fuldbyrde retsafgørelser afsagt af domstole i tredjelande, såfremt landet er kontraherende part til konventionen og i øvrigt er udpeget som den kompetente domstol efter en eksklusiv værnetingsaftale. På samme måde vil afgørelser truffet af en dansk domstol, såfremt denne er udpeget som kompetent domstol i medfør af en eksklusiv værnetingsaftale, også skulle anerkendes og fuldbyrdes i tredjelande, som har tiltrådt konventionen.

Derudover medfører lovændringen, at der indføres en såkaldt eksekvaturprocedure. Denne finder anvendelse ved fuldbyrdelse af retsafgørelser omfattet af konventionen og indebærer, at retsafgørelser, der skal fuldbyrdes i Danmark, skal gennemgå en særskilt procedure for at blive erklæret eksigible, før de kan fuldbyrdes ved de danske domstole. Lovens nye kapitel 2c indeholder regler, der fastlægger fremgangsmåden ved fuldbyrdelse af retsafgørelser efter værnetingsaftalekonventionen.

Efter eksekvaturproceduren skal en anmodning om, at en udenlandsk afgørelse omfattet af værnetingskonventionen erklæres eksigibel, indgives skriftligt til fogedretten. I samme forbindelse kan fogedretten anmodes om at fuldbyrde afgørelsen efter retsplejelovens regler, såfremt afgørelsen erklæres eksigibel.


Kromann Reumerts bemærkninger


Med lovændringen sikres det fremover, at Danmark er bundet af de samme regler og dermed også får samme muligheder som de øvrige medlemsstater. Tiltrædelsen af værnetingsaftalekonventionen svarer i hovedtræk til de regler, der følger om anerkendelse og fuldbyrdelse efter Luganokonventionen, og der er således ikke tale om en større nydannelse. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
09/07/2021
Retssager og voldgift
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted