Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen

Kromann Reumert
29/08/2017
Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen
Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som blandt andet betyder, at lov om Bruxelles I-forordningen ændres. Med lovændringen tiltræder Danmark værnetingsaftalekonventionen, hvorefter danske borgere og virksomheder opnår samme retsstilling i forhold til konventionen som borgere og virksomheder i de øvrige EU-medlemsstater. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.


Baggrunden for lovændringen


Rådet for Den Europæiske Union tiltrådte den 4. december 2014 værnetingsaftalekonventionen, som blev vedtaget den 30. juni 2005 inden for rammerne af Haager-konferencen. Den 1. oktober 2015 trådte værnetingsaftalekonventionen i kraft for alle medlemsstater i EU med undtagelse af Danmark, der som følge af retsforbeholdet skulle tiltræde konventionen som selvstændig kontraherende part.

Folketinget har nu besluttet at tiltræde konventionen, hvormed danske borgere og virksomheder opnår samme retlige stilling i forhold til konventionen, som borgere og virksomheder i de øvrige EU-medlemsstater. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2017.


Ændringer som følge af tiltrædelsen


Danmarks tiltrædelse af værnetingsaftalekonventionen medfører en række ændringer i dansk ret. Ændringerne indsættes som et nyt kapitel 2c i lov om Bruxelles I-forordningen, som nu får følgende titel: "Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område".

Sager omfattet af værnetingsaftalekonventionen vil fremover skulle bedømmes efter konventionens regler. De nye regler betyder blandt andet, at en eksklusiv værnetingsaftale indgået af danske borgere og virksomheder, der udpeger en domstol i et land uden for EU som kompetent domstol, skal respekteres af de lande, som har tiltrådt konventionen. Samtidig vil de danske domstole fremadrettet skulle anerkende og fuldbyrde retsafgørelser afsagt af domstole i tredjelande, såfremt landet er kontraherende part til konventionen og i øvrigt er udpeget som den kompetente domstol efter en eksklusiv værnetingsaftale. På samme måde vil afgørelser truffet af en dansk domstol, såfremt denne er udpeget som kompetent domstol i medfør af en eksklusiv værnetingsaftale, også skulle anerkendes og fuldbyrdes i tredjelande, som har tiltrådt konventionen.

Derudover medfører lovændringen, at der indføres en såkaldt eksekvaturprocedure. Denne finder anvendelse ved fuldbyrdelse af retsafgørelser omfattet af konventionen og indebærer, at retsafgørelser, der skal fuldbyrdes i Danmark, skal gennemgå en særskilt procedure for at blive erklæret eksigible, før de kan fuldbyrdes ved de danske domstole. Lovens nye kapitel 2c indeholder regler, der fastlægger fremgangsmåden ved fuldbyrdelse af retsafgørelser efter værnetingsaftalekonventionen.

Efter eksekvaturproceduren skal en anmodning om, at en udenlandsk afgørelse omfattet af værnetingskonventionen erklæres eksigibel, indgives skriftligt til fogedretten. I samme forbindelse kan fogedretten anmodes om at fuldbyrde afgørelsen efter retsplejelovens regler, såfremt afgørelsen erklæres eksigibel.


Kromann Reumerts bemærkninger


Med lovændringen sikres det fremover, at Danmark er bundet af de samme regler og dermed også får samme muligheder som de øvrige medlemsstater. Tiltrædelsen af værnetingsaftalekonventionen svarer i hovedtræk til de regler, der følger om anerkendelse og fuldbyrdelse efter Luganokonventionen, og der er således ikke tale om en større nydannelse. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
13/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted