Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?

Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Kromann Reumert logo
Den tekniske rådgivers projekteringsfejl kan koste dyrt. Projektændringer og -tilretninger vil ofte betyde, at bygherren skal dække (ekstra) omkostninger til entreprenørens udgifter i relation til udbedring af projektfejlene. Spørgsmålet er, om bygherren altid kan rette et krav mod den tekniske rådgiver for tabet (de forøgede omkostninger). I denne artikel zoomer vi ind på den tekniske rådgivers ansvar for projektfejl med inddragelse af den nyligt afsagte kendelse TBB 2023.393 VBA.

Rådgiveren er underlagt et professionsansvar

Den tekniske rådgiver er underlagt et culpaansvar, dog med de begrænsninger, som følger af ABR18. Rådgiverens uagtsomhed vurderes ud fra, hvad der kan forlanges af en teknisk rådgiver på baggrund af det på rådgivnings/-projekteringstidspunktets aktuelle vidensniveau, gældende regler, anvisninger og normer etc.

Hvilken bevisbyrde skal løftes og af hvem?

Bygherren (eller den part som vil gøre et krav gældende) skal som det klare udgangspunkt løfte bevisbyrden, for at erstatningsbetingelserne er opfyldt. Bygherren skal bevise, at rådgiveren har handlet ansvarspådragende med den konsekvens, at der er lidt et (dokumenteret) økonomisk tab. Dette kan ofte være en tung og uoverskuelig bevisproces.


Vi anbefaler altid, at det overvejes, om der skal begæres om syn og skøn. Syn og skøn er et væsentligt bevismiddel - men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at domstolene eller voldgiftsretterne læner sig (blindt) op ad skønserklæringen. Som supplerende bevis kan eksempelvis indhentes en udtalelse fra den tekniske rådgivers brancheorganisation om kutymer, krav og god stik på området.

Et eksempel fra praksis

Et illustrativt eksempel på utilstrækkelig bevisførelse er TBB 2020.198 VBA ("sygehussagen"), hvor bygherren rettede et erstatningskrav for projektmangler mod totalrådgiveren for ca. 7,65 mio. kr. i et større og komplekst sygehusbyggeri.


Bygherrens bevisførelse bestod alene af en henvisning til antallet af aftalesedler og de påførte årsagskoder/stikord, som eksempelvis "projektmangel". Voldgiftsretten fandt ikke, at bevisbyrden var løftet og bemærkede, at aftalesedlernes benævnelsen af "projektmangel" ikke var ensbetydende med, at forholdet var ansvarspådragende for totalrådgiveren.

Er der en tålegrænse for rådgivers ansvar?

Rådgiverens ansvar skal behandles særskilt. Det betyder, at det er uden betydning for rådgiverens eventuelle ansvar, at entreprenører som følge af rådgiverens projektfejl er berettiget til ekstra- og tidskrav.


Årsagen er, at rådgiveren ved udførelse af sine opgaver ofte vil få behov for projektændringer og -tilpasninger under udførelsesfasen, da projektmaterialet ikke nødvendigvis kan udarbejdes "fejlfrit" i projekteringsfasen. I ovennævnte sag frifandt Voldgiftsretten totalrådgiveren for erstatning allerede fordi, totalrådgiveren ikke havde handlet ansvarspådragende og udtalte:


"...at det ikke er udtryk for en fagmæssig fejl, at det under en byggeperiode i et vist omfang er nødvendigt at foretage projektrettelser, projektafklaringer og projektopfølgninger, der kan begrunde krav fra entreprenøren på merbetaling. Omfanget vil afhænge af byggeriets størrelse og karakter. Efter bevisførelsen, (…) finder voldgiftsretten det godtgjort, at det foreliggende byggeri var af endog betydelig størrelse og kompleksitet, idet der var tale om sygehusbyggeri med både ombygning og nybyggeri, (…) med sygehuset i fuld drift under hele byggeriet (Kromann Reumerts fremhævelser)"


Kendelsen illustrerer, at der i praksis har vist sig at være en tålegrænse for projektændringer og -tilretninger i større og komplekse byggerier. Rådgiverens ydelse er heller ikke en resultatforpligtelse (modsat eksempelvis entreprenørforpligtelsen), men en arbejdsydelse, hvor projektopfølgning udgør en naturlig del af rådgivningsydelsen.

Konsekvenser ved standsning af arbejdet?

I en nyligt afsagt voldgiftkendelse gengivet i TBB 2023.393 fandt voldgiftsretten, at en totalrådgiver ikke var erstatningsansvarlig for projektfejl, da bygherren ved standsning af arbejdet havde frataget totalrådgiveren muligheden for afklaring og tilretning under udførelsen.


Entreprisen vedrørte totalrådgivning i forbindelse med renovering og modernisering af et ventilationsanlæg i en eksisterende bygning i drift. Bygherren havde igennem en længere tid været "kritisk" over for totalrådgiverens indsats og standsede totalrådgiverens arbejde. Bygherren antog efter standsningen en ny rådgiver til at omprojektere og anlagde sag mod totalrådgiveren med krav om betaling af ca. 8,4 mio. kr. inkl. moms for omprojektering, forsinkelse og fordyrelser, og der blev udmeldt syn og skøn.


Voldgiftsretten bemærkede, at der var tale om en opgave af "en vis kompleksitet i forhold til, hvis der var tale om et nybyggeri" og lagde derfor (som i sygehussagen) vægt på byggeriets kompleksitet. Voldgiftsretten fandt, at hovedprojekterne på en række punkter ikke var udført i overensstemmelse med god projekteringsskik. Desuagtet fandt voldgiftsretten, at totalrådgiveren ikke var ansvarlig for projektfejl, da totalrådgiverens projekt "var bygbart under forudsætning af, at der skete tilretning i samarbejde med entreprenøren under udførelsen".


Voldgiftskendelsen adskiller sig fra sygehussagen ved, at der i TBB 2023.393 var ført bevis for, at der på en række punkter ikke var projekteret i overensstemmelse med god projekteringsskik. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at totalrådgiveren blev frifundet for ethvert erstatningskrav med den begrundelse, at totalrådgiveren ved standsning af arbejderne var blevet frataget muligheden for projektafklaring og -tilretning.

Vil du vide mere?

Vores specialister i fast ejendom og entreprise har stor erfaring med at bistå bygherre med tvister om projekteringsfejl/-mangler. Kontakt os endelig, når du har brug for rådgivning.


Læs mere om vores speciale i fast ejendom og entreprise.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted