Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Biavler frifundet for erstatningsansvar

Bech Bruun
24/06/2015
Biavler frifundet for erstatningsansvar
Bech Bruun logo
En mindre biavler var ikke erstatningsansvarlig ved indføring af bier til en ø, hvor biavl med fremmede bier var forbudt. Det har Københavns Byret afgjort.

Københavns Byret har frifundet en mindre biavler, som havde indført bier til en ø, hvor biavl med fremmede bier var forbudt.

Sagen kort
En sommer begyndte sagsøgte en ny hobby; at drive biavl ved sit sommerhus, der lå på en ø. Kort tid efter blev sagsøgte kontaktet af en professionel biavler på øen, der oplyste, at han havde oprettet en parringsstation for honningbier på øen. Derfor måtte fremmede bier ikke indføres på øen.

Det var sandsynligt, at de nye bier kunne blande sig med sagsøgerens renparrede bier, hvorved de ville miste deres værdi. Derfor blev begge parters bier destrueret, og den pro-fessionelle biavler rejste et erstatningskrav over for hobbybiavleren.

Byrettens dom
Københavns Byret skulle tage stilling til, hvorvidt sagsøgte handlede ansvarspådragende, da han indførte en biavl ved sit sommerhus på en ø, hvor fremmede bier ikke måtte indføres.

Retten lagde vægt på, at sagsøgte inden købet og indførelsen af bierne på øen deltog på aftenkurser om biavl, søgte råd hos kyndige biavlere, der også udstedte sundhedsattestser, samt undersøgte om øen var et renavlsområde. Ingen af dem advarede sagsøgte om, at øen i mellemtiden var blevet et renavlsområde.

Herudover lagde retten vægt på, at den professionelle biavler ikke ved skiltning eller på anden måde havde sørget for, at det var tydeligt for nye biavlere, at han havde etableret en renavlsstation på øen, og at fremmede bier ikke måtte indføres.

Derfor vurderede retten, at den sagsøgte biavler ikke havde udvist en sådan grad af uagt-somhed, at han havde handlet ansvarspådragende.

Det kunne ikke ændre afgørelsen, at den sagsøgte biavler rent faktisk havde overtrådt en bekendtgørelse om honningbier. Der kunne heller ikke statueres et objektivt ansvar for den sagsøgte biavler.

Københavns Byret frifandt dermed hobbybiavleren.

Bech-Bruuns kommentar
Det interessante ved dommen er, at den illustrerer, at selvom skadevolder havde handlet i strid med en bekendtgørelse og havde påført en professionel biavler økonomisk skade, kunne byretten ikke statuere et erstatningsansvar.

Byretten lagde i sin afgørelse både vægt på forhold hos skadelidte - blandt andet hans tilstrækkelige forudgående undersøgelser, og forhold hos skadevolder; at han kunne have gjort mere for at gøre opmærksom på renavlsstationen.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
17/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted