Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Biavler frifundet for erstatningsansvar

Bech Bruun
24/06/2015
Biavler frifundet for erstatningsansvar
En mindre biavler var ikke erstatningsansvarlig ved indføring af bier til en ø, hvor biavl med fremmede bier var forbudt. Det har Københavns Byret afgjort.

Københavns Byret har frifundet en mindre biavler, som havde indført bier til en ø, hvor biavl med fremmede bier var forbudt.

Sagen kort
En sommer begyndte sagsøgte en ny hobby; at drive biavl ved sit sommerhus, der lå på en ø. Kort tid efter blev sagsøgte kontaktet af en professionel biavler på øen, der oplyste, at han havde oprettet en parringsstation for honningbier på øen. Derfor måtte fremmede bier ikke indføres på øen.

Det var sandsynligt, at de nye bier kunne blande sig med sagsøgerens renparrede bier, hvorved de ville miste deres værdi. Derfor blev begge parters bier destrueret, og den pro-fessionelle biavler rejste et erstatningskrav over for hobbybiavleren.

Byrettens dom
Københavns Byret skulle tage stilling til, hvorvidt sagsøgte handlede ansvarspådragende, da han indførte en biavl ved sit sommerhus på en ø, hvor fremmede bier ikke måtte indføres.

Retten lagde vægt på, at sagsøgte inden købet og indførelsen af bierne på øen deltog på aftenkurser om biavl, søgte råd hos kyndige biavlere, der også udstedte sundhedsattestser, samt undersøgte om øen var et renavlsområde. Ingen af dem advarede sagsøgte om, at øen i mellemtiden var blevet et renavlsområde.

Herudover lagde retten vægt på, at den professionelle biavler ikke ved skiltning eller på anden måde havde sørget for, at det var tydeligt for nye biavlere, at han havde etableret en renavlsstation på øen, og at fremmede bier ikke måtte indføres.

Derfor vurderede retten, at den sagsøgte biavler ikke havde udvist en sådan grad af uagt-somhed, at han havde handlet ansvarspådragende.

Det kunne ikke ændre afgørelsen, at den sagsøgte biavler rent faktisk havde overtrådt en bekendtgørelse om honningbier. Der kunne heller ikke statueres et objektivt ansvar for den sagsøgte biavler.

Københavns Byret frifandt dermed hobbybiavleren.

Bech-Bruuns kommentar
Det interessante ved dommen er, at den illustrerer, at selvom skadevolder havde handlet i strid med en bekendtgørelse og havde påført en professionel biavler økonomisk skade, kunne byretten ikke statuere et erstatningsansvar.

Byretten lagde i sin afgørelse både vægt på forhold hos skadelidte - blandt andet hans tilstrækkelige forudgående undersøgelser, og forhold hos skadevolder; at han kunne have gjort mere for at gøre opmærksom på renavlsstationen.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted