Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bæredygtige underkriterier skærper konkurrencen – så brug dem

Bird & Bird
30/03/2022
Bæredygtige underkriterier skærper konkurrencen – så brug dem
Bird & Bird logo
Den klare fordel ved at inddrage bæredygtige hensyn som et konkurrenceparameter i et underkriterium til tildelingskriteriet er, at ordregiver åbner for at lade virksomhederne konkurrere om at afgive det bedst mulige tilbud med forskellige niveauer af bæredygtige hensyn uden udelukkelse som følge af mindstekrav.

Hvad er ordregivers behov?

Det er generelt anbefalelsesværdigt, at man som ordregiver afsætter ressourcer til at identificere sine egne behov og prioriteringer før igangsættelsen af et udbud. Det er dog særligt vigtigt ved gennemførsel af bæredygtige udbudsprocesser, da afdækningen har indflydelse på, hvordan det bæredygtige udbud skrues optimalt sammen.


Det er særligt relevant for ordregiver at overveje indarbejdelsen af bæredygtighed i sine udbud, hvis udbuddet eksempelvis er underlagt et stramt budget, idet bæredygtige hensyn i værste fald kan medføre en fordyrelse af anskaffelsen. Det er dog langt fra altid tilfældet.


En anden relevant faktor er ordregivers krav til anskaffelsens egenskaber. Er der tale om et standardiseret vareindkøb, der bliver foretaget som en almindelig del af ordregivers virksomhed, er det formentlig bedre at overveje at opsætte minimumsgrænser for bæredygtighed i form af mindstekrav. Det kan du læse mere om her.


Efter ordregivers afdækning af sine egne behov og prioriteringer, er det nødvendigt at undersøge, om markedet er i stand til at imødekomme de bæredygtige hensyn, som ordregiver overvejer at inddrage i sit udbud. En sådan undersøgelse kan eksempelvis ske ved afholdelse af en markedsdialog inden igangsættelse af udbuddet. Du kan læse mere om markedsdialogens fordele her.


Er markedet klar til at konkurrere på bæredygtighed?

Markedets evne til at opfylde de bæredygtige hensyn, som ordregiver indarbejder i sine udbud, er afgørende for en effektiv og succesfuld udbudsproces. Ordregiver kan have de bedste intentioner og idéer til bæredygtige løsninger i sine udbud, men hvis løsningerne ikke findes på markedet, eller er uforholdsmæssigt dyre, vil det formentlig resultere i en anstrengt udbudsproces – og i værste fald risiko for annullation af processen.


Det er særligt på markeder, der er præget af aktører, som er hjemmevant i at tænke bæredygtigt, at det giver mening at bruge bæredygtigheden som konkurrenceparameter i et underkriterium til tildelingskriteriet. De potentielle tilbudsgivere vil nemlig her være klar og i stand til at modsvare ordregivers konkurrenceudsættelse med bedre og mere bæredygtige løsninger, eksempelvis i form af et nedsat CO2-forbrug.


Ordregiver har foruden grønne hensyn også mulighed for at knytte de bæredygtige hensyn op på Verdensmålene eller sociale hensyn af mere CSR-lignende karakter, eksempelvis inklusion af lærlinge, langtidsledige eller andre på kanten af arbejdsmarkedet. I disse tilfælde er det mindre relevant hvilke løsninger, der er på markedet, da den sociale bæredygtighed på sin vis er isoleret fra selve løsningerne, der omvendt ofte har større indvirkning på den miljømæssige bæredygtighed. Det er selvsagt et udsagn med modifikationer, da eksempelvis medarbejderes arbejdsgang i produktionsfasen hænger uløseligt sammen med social bæredygtighed, herunder ordentlige løn- og arbejdsvilkår.


Optimal formulering af underkriterierne

Det er afgørende for formuleringen af bæredygtige underkriterier, (i) at ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet er overholdt, (ii) at de bæredygtige hensyn er konkretiseret, samt (iii) at de bæredygtige hensyn er forbundet med kontraktens genstand.


Disse tre kriterier skal være opfyldt for at inddrage bæredygtige hensyn som underkriterium til tildelingskriteriet på lovlig vis. Det gælder i øvrigt generelt for indarbejdelse af bæredygtighed i et udbud.


Formuleringen af de konkrete bæredygtige underkriterier afhænger selvsagt af den enkelte anskaffelse, men der kan efter vores opfattelse opstilles følgende pejlemærker til formuleringen, som vil sikre en effektiv anvendelse af bæredygtigheden:


  • Sørg for at koble bæredygtigheden op på en uvildig standard, eksempelvis DGNB-certificering indenfor byggeriet.
  • Anvend objektivt konstaterbare målestokke, eksempelvis ved anvendelse af livscyklusomkostninger.
  • Stil krav om kendte bæredygtige teknologier, eksempelvis ved at tillægge andelen af elbiler en positiv vægt ved udbud af vinduespolering eller lignende.
  • Hvis der er tale om bæredygtige hensyn af social karakter, kan der med fordel henvises til UN Global Compact, blandt andet princip 3-6, eller Verdensmålene, blandt andet nr. 8, nr. 10 eller nr. 17.


Hvis du er ved at planlægge dit næste bæredygtige udbud – eller blot har lyst til at tale videre om emnet – er du meget velkommen til at række ud til en af os via mail eller telefon.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
07/02/2024
Udbud
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
09/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Vinder uden præmie
Vinder uden præmie
14/02/2024
Udbud
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
27/02/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted