Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsretten bekræfter i ny dom, at lønkrav kan have en 10 årig forældelse, hvis medarbejderen var i “utilregnelig uvidenhed”

Bird & Bird
07/01/2020
Arbejdsretten bekræfter i ny dom, at lønkrav kan have en 10 årig forældelse, hvis medarbejderen var i “utilregnelig uvidenhed”
Bird & Bird logo
Arbejdsretten har i en ny dom statueret, at et krav om efterbetaling af manglende udbetalte løntillæg ikke var forældet, idet medarbejderen var i "utilregnelig uvidenhed" om den fejlagtige lønudbetaling, og at den 5-årige forældelse derfor var suspenderet.

Sagens omstændigheder

A, der var medlem af FOA, blev den 1. november 2006 ansat som omsorgs- og pædagogmedhjælper i Løgstør Kommune (nu Vesthimmerlands Kommune). Det fremgik af ansættelsesbeviset bl.a., at løn- og ansættelsesvilkår var efter Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere

I forbindelse med lønforhandlinger i efteråret 2016 blev det opdaget, at A siden november 2008 ikke havde fået udbetalt korrekt løn i henhold til overenskomsten, idet A ikke automatisk havde fået de anciennitetsbestemte lønstigninger, som hun i henhold til overenskomsten havde krav på.

FOA rejste den 9. november 2016 krav om efterbetaling af korrekt løn fra november 2008.

Vesthimmerlands Kommune imødekom efterbetalingskravet for perioden tilbage til december 2011, men afviste efterbetaling for perioden forud for denne dato med henvisning til, at den del af efterbetalingskravet, der lå mere end 5 år tilbage, efter kommunens opfattelse er forældet i medfør af den relative 5-årige forældelse i forældelseslovens § 4, stk. 1.

FOA mente derimod, at A havde været i en sådan vildfarelse, dvs. ubekendt med fordringen, at forældelse først skulle regnes fra det tidspunkt, man blev opmærksom herpå, dvs. i november 2016. Kravet  var derfor alene omfattet af den absolutte 10-årige forældelse, og var af samme grund ikke forældet.

A's krav vedrørte således det samlede efterbetalingskrav for perioden forud for december 2011.


Gældende lovgivning

Forældelseslovens § 3, stk. 1, 2 og 3, nr. 4, samt § 4, lyder således:


§ 3. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

Stk. 2. Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

Stk. 3. Forældelse indtræder senest
4) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 for andre fordringer.
§ 4. Forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold. Stk. 2. § 3, stk. 2 og stk. 3, nr. 4, gælder ved fordringer omfattet af stk. 1."


Arbejdsrettens bemærkninger

Arbejdsretten udtalte, at i hidtidig retspraksis efter forældelsesloven af 1908 er sådanne vildfarelser blevet anset for at være af faktisk karakter med den virkning, at ”utilregnelig uvidenhed” fører til en suspension af forældelsen.

Denne retstilstand blev ikke ændret ved den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008.

Arbejdsretten bemærkede, at en arbejdsgiver har pligt til at beregne lønnen korrekt på baggrund af de oplysninger, den ansatte har givet, og A havde således rimelig grund til at forvente, at kommunen levede op til denne pligt. Det forhold, at kommunen har udleveret et ansættelsesbevis med oplysninger om bl.a. den overenskomst, der finder anvendelse på ansættelsesforholdet flytter ikke ansvaret over på A.

Arbejdsretten fandt på den baggrund, at A’s ukendskab til, at hun ikke fik udbetalt erfaringstillæg, må karakteriseres som en faktisk vildfarelse.

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt havde som følge heraf været suspenderet i medfør af forældelseslovens § 3, stk. 2, og A’s efterbetalingskrav for perioden fra 2008 til 2011 var derfor ikke anset for forældet.


Bird & Birds kommentarer

Dommen er efter Bird & Birds opfattelse i overensstemmelse med den generelle retstilstand på området, jf. eksempelvis UfR 1989.45 H og UfR 2007.2090 H (som Arbejdsretten også henviser til i dommen).

Dommen understøtter således, at arbejdsgiveren har et ansvar for, at lønudbetalingen sker korrekt, og at arbejdsgiveren bør sikre sig dette løbende. Man kan dog som arbejdsgiver med fordel også med jævne mellem specifikt opfordre sine medarbejdere til at tjekke sin lønseddel og gøre opmærksom på, hvis man mener der er fejlagtige eller manglende udbetalinger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted