Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede

Bech Bruun
01/05/2019
Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede
Bech Bruun logo
Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri under ophold. Det fremgik af et tillæg til policen udarbejdet af Forsikring og Pension, at forsikringen trådte i kraft allerede ved løftning eller flytning af de forsikrede varer, hvis transporten blev påbegyndt i umiddelbar forlængelse heraf. Det var konkret ikke tilfældet, og dækning blev afvist. Sø- og Handelsretten fandt det uden betydning, at tillægget ikke oprindeligt var vedlagt forsikringen.

I sagen var hovedspørgsmålet for Sø- og Handelsretten, om Forsikring og Pensions Udvidede Danske Betingelser 2010 var aftalt mellem Dagrofa ApS og If Skadeforsikring. Betingelserne var ikke bilagt policen, men fremgik udtrykkeligt af forsikringsaftalens generelle betingelser, ligesom forsikringen var tegnet gennem en professionel rådgiver, Marsh.

Konkret skulle Dagrofa Logistik A/S (”Dagrofa”) forestå transporten af et parti tobaksvarer, der henstod i deres terminaler i Ringsted. Til at udføre transporten havde Dagrofa indgået en transportaftale med transportøren Frode Laursen A/S. Varerne blev læsset på en trailer om fredagen, men skulle først fragtes til modtageren om søndagen. Imidlertid blev varerne stjålet fra traileren lørdag nat.

Spørgsmålet var herefter, om der var forsikringsdækning efter den all risk-forsikring, som Dagrofa havde tegnet hos If Skadeforsikring. Det var i den forbindelse relevant, om Udvidede Danske Betingelser 2010 var vedtaget mellem parterne, da dækning under policen i så fald forudsatte, at transporten var igangsat umiddelbart efter læsning af varerne. Dagrofa bestred dette og mente ikke, at der var tale om et såkaldt ”agreed document”, hvorfor betingelserne alene kunne finde anvendelse ved særskilt aftale herom mellem parterne.

Dagrofa havde anvendt en forsikringsmægler, Marsh, til at sende forsikringen i udbud. Af deres forsikringsbetingelser fremgik, at policen var tegnet i henhold til mæglerens generelle forsikringsbetingelser. Ifølge disse fremgik det, at Forsikring og Pensions Udvidede Danske Betingelser 2010 var gældende, medmindre andet måtte være aftalt i den enkelte police. Alligevel modtog Dagrofa aldrig et fysisk eksemplar af de udvidede betingelser.

Sø- og Handelsretten fandt, at de udvidede betingelser fandt anvendelse på forholdet. Retten lagde vægt på, at forsikringen var tegnet gennem en professionel rådgiver, og den indeholdt en udtrykkelig henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010. Det var i øvrigt uden betydning, at Dagrofa ikke havde modtaget et fysisk eksemplar af betingelserne som tillæg til policen.

Retten fremhævede desuden, at varerne var pakket og læsset om fredagen med henblik på transport om søndagen. At varerne var blevet flyttet mellem to af Dagrofas terminaler kunne ikke sidestilles med, at transporten var påbegyndt. På baggrund heraf var forsikringen ikke trådt i kraft på tidspunktet for varernes undergang, og der var derfor ikke dækning under forsikringen.

Dagrofa gjorde under sagen også gældende, at ansvaret var overgået til transportøren Frode Laursen A/S, da varerne var læsset på transportørens trailer. Retten bemærkede i den forbindelse, at det var uden betydningen for spørgsmålet om dækning under policen, at ansvaret i det indbyrdes forhold mellem Dagrofa og Frode Laursen A/S måtte være overgået til transportøren.


Bech-Bruuns kommentar


Det må med henvisning til Sø- og Handelsrettens afgørelse lægges til grund, at brug af en professionel forsikringsmægler har betydning for fortolkning af aftalen mellem (konkret) sikrede og forsikringsselskabet.  Selvom dele af forsikringspolicen og betingelserne heri ikke måtte være sendt fysisk til sikrede, fritager det ikke sikrede fra grundigt at gennemgå policen, herunder betingelserne for dækning.

 


 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurist til skadeafdeling
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
Dygtige jurister til et politisk og udfordrende miljø i Transportministeriets departement
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
23/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
11/11/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
09/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Så er bekendtgørelsen om nedlukningserstatning til minkbranchen sendt i høring
Så er bekendtgørelsen om nedlukningserstatning til minkbranchen sendt i høring
12/10/2021
Forsikring og erstatning
Erstatning til minkbranchen – er der noget nyt?
Erstatning til minkbranchen – er der noget nyt?
06/10/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Ingen erstatning for psykiske skader, fordi medarbejder ikke var direkte skadelidt
Højesteret: Ingen erstatning for psykiske skader, fordi medarbejder ikke var direkte skadelidt
29/09/2021
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted