Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede

Bech Bruun
01/05/2019
274
Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede
Bech Bruun logo
Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri under ophold. Det fremgik af et tillæg til policen udarbejdet af Forsikring og Pension, at forsikringen trådte i kraft allerede ved løftning eller flytning af de forsikrede varer, hvis transporten blev påbegyndt i umiddelbar forlængelse heraf. Det var konkret ikke tilfældet, og dækning blev afvist. Sø- og Handelsretten fandt det uden betydning, at tillægget ikke oprindeligt var vedlagt forsikringen.

I sagen var hovedspørgsmålet for Sø- og Handelsretten, om Forsikring og Pensions Udvidede Danske Betingelser 2010 var aftalt mellem Dagrofa ApS og If Skadeforsikring. Betingelserne var ikke bilagt policen, men fremgik udtrykkeligt af forsikringsaftalens generelle betingelser, ligesom forsikringen var tegnet gennem en professionel rådgiver, Marsh.

Konkret skulle Dagrofa Logistik A/S (”Dagrofa”) forestå transporten af et parti tobaksvarer, der henstod i deres terminaler i Ringsted. Til at udføre transporten havde Dagrofa indgået en transportaftale med transportøren Frode Laursen A/S. Varerne blev læsset på en trailer om fredagen, men skulle først fragtes til modtageren om søndagen. Imidlertid blev varerne stjålet fra traileren lørdag nat.

Spørgsmålet var herefter, om der var forsikringsdækning efter den all risk-forsikring, som Dagrofa havde tegnet hos If Skadeforsikring. Det var i den forbindelse relevant, om Udvidede Danske Betingelser 2010 var vedtaget mellem parterne, da dækning under policen i så fald forudsatte, at transporten var igangsat umiddelbart efter læsning af varerne. Dagrofa bestred dette og mente ikke, at der var tale om et såkaldt ”agreed document”, hvorfor betingelserne alene kunne finde anvendelse ved særskilt aftale herom mellem parterne.

Dagrofa havde anvendt en forsikringsmægler, Marsh, til at sende forsikringen i udbud. Af deres forsikringsbetingelser fremgik, at policen var tegnet i henhold til mæglerens generelle forsikringsbetingelser. Ifølge disse fremgik det, at Forsikring og Pensions Udvidede Danske Betingelser 2010 var gældende, medmindre andet måtte være aftalt i den enkelte police. Alligevel modtog Dagrofa aldrig et fysisk eksemplar af de udvidede betingelser.

Sø- og Handelsretten fandt, at de udvidede betingelser fandt anvendelse på forholdet. Retten lagde vægt på, at forsikringen var tegnet gennem en professionel rådgiver, og den indeholdt en udtrykkelig henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010. Det var i øvrigt uden betydning, at Dagrofa ikke havde modtaget et fysisk eksemplar af betingelserne som tillæg til policen.

Retten fremhævede desuden, at varerne var pakket og læsset om fredagen med henblik på transport om søndagen. At varerne var blevet flyttet mellem to af Dagrofas terminaler kunne ikke sidestilles med, at transporten var påbegyndt. På baggrund heraf var forsikringen ikke trådt i kraft på tidspunktet for varernes undergang, og der var derfor ikke dækning under forsikringen.

Dagrofa gjorde under sagen også gældende, at ansvaret var overgået til transportøren Frode Laursen A/S, da varerne var læsset på transportørens trailer. Retten bemærkede i den forbindelse, at det var uden betydningen for spørgsmålet om dækning under policen, at ansvaret i det indbyrdes forhold mellem Dagrofa og Frode Laursen A/S måtte være overgået til transportøren.


Bech-Bruuns kommentar


Det må med henvisning til Sø- og Handelsrettens afgørelse lægges til grund, at brug af en professionel forsikringsmægler har betydning for fortolkning af aftalen mellem (konkret) sikrede og forsikringsselskabet.  Selvom dele af forsikringspolicen og betingelserne heri ikke måtte være sendt fysisk til sikrede, fritager det ikke sikrede fra grundigt at gennemgå policen, herunder betingelserne for dækning.

 


 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
I går
Forsikring og erstatning, Transportret
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
25/11/2020
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
17/11/2020
Forsikring og erstatning, Øvrige
Vestre Landsret frifinder advokat i ansvarssag
Vestre Landsret frifinder advokat i ansvarssag
16/11/2020
Forsikring og erstatning
Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl
Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl
13/11/2020
Forsikring og erstatning
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
04/11/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted