Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning

Horten
09/07/2019
Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning
Horten logo Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud af 11 tidligere ledelsesmedlemmer solidarisk pålagt at betale 225 mio. kr. med tillæg af renter og omkostninger for én væsentligt tabsgivende disposition over for en stor bankkunde. Byretten havde tidligere frifundet de sagsøgte herfor i 2017.Landsretten tog stilling til, hvorvidt en række dispositioner konkret var ansvarspådragende for bestyrelsen, herunder en lånebevilling i maj 2008 med efterfølgende genbevillinger vedrørende et ejendomsprojekt på Østerbro i København (Østerfælled-ejendommen). Finansiel Stabilitet havde samlet opgjort krav vedrørende dispositionerne om betaling af 375 mio. kr. over for en række bestyrelsesmedlemmer, som havde siddet i bestyrelsen i en længere periode forud for bevillingen i maj 2008, mens der blev gjort krav på 285 mio. kr. over for de personer, der var indtrådt i bestyrelsen efter maj 2008.


Ansvarspådragende lånebevillinger


Landsretten fandt det ansvarspådragende for den samlede ledelsen at genbevilge valutarammen på lånet vedrørende Østerfælled-ejendommen i december 2009 samt at opretholde bevillingen frem til slutningen af juni 2010. Bevillingerne blev gennemført på trods af kundens væsentlige overskridelser af en tabsramme på 100 mio. kr. på et tidspunkt, hvor Amagerbanken havde betydelige likviditetsmæssige udfordringer. Der var store risici forbundet med genbevillingen af valutarammen – der efterfølgende påførte betydelige tab til banken.


Erstatningsansvar, ansvarsfordeling og lempelse


En direktør blev frifundet, da Finansiel Stabilitet havde haft genansat ham uden forbehold om erstatning, mens to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev frifundet i kraft af erstatningsansvarslovens lempelsesregel, når et erstatningsansvar vil være urimeligt tyngende.

Østre Landsret har ved fordelingen af det indbyrdes ansvar lagt vægt på evt. foreliggende forsikringer. Det var under sagen oplyst, at bestyrelsesformanden havde tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring med forsikringsdækning for 100 mio. kr. Det var dog ikke bekræftet, om der ville være forsikringsdækning for sagen. Østre Landsret har i præmisserne taget stilling til, at i det omfang, der er forsikringsdækning, skal bestyrelsesformanden friholde de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er fundet erstatningsansvarlige.

Landsretsdommen kan fortolkes som principiel i vurderingen af ansvaret for bestyrelsesmedlemmerne i finansielle virksomheder, idet landsretten i den omfattende dom tog stilling til bestyrelsens skøn og beslutninger i en række konkrete engagementer, hvorved de otte bestyrelsesmedlemmer altså hver især er blevet pålagt erstatningsansvar for tab påført af bestyrelsen ved forlængelsen af én lånebevilling med dertil knyttet valutaramme. Dommen kan anskues som streng, særligt for de bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte i bestyrelsen i maj 2008 umiddelbart før det møde hvori det pågældende engagement blev genbevilget. Landsrettens dom er afsagt i forlængelse af Højesterets dom af 19. januar 2019, hvor tre bestyrelsesmedlemmer i den tidligere Capinordic Bank blev pålagt erstatningsansvar for uforsvarlig långivning.

Du kan læse den 334 sider lange dom her: Udskrift af Østre Landsrets dombog (dom B1390014). 
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Udskillelse af spørgsmål om forældelse til delhovedforhandling førte til hurtig afgørelse
Udskillelse af spørgsmål om forældelse til delhovedforhandling førte til hurtig afgørelse
05/07/2021
Forsikring og erstatning
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted