Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Alligevel ikke pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden

DLA Piper
10/08/2016
Alligevel ikke pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden
DLA Piper logo
EU-Domstolen har for nylig afvist, at en pligt for ordregivere til at offentliggøre evalueringsmetoden forud for udbuddet kan udledes af EU-reglerne, herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Dommen får betydning for indhentning af tilbud efter den danske tilbudslov.

Offentlige ordregivere skal alligevel ikke offentliggøre deres evalueringsmetode ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder efter tilbudsloven. Dette er konsekvensen af EU-Domstolens nylige dom i sag C-6/15.

Sagen drejede sig om en præjudiciel forelæggelse fra den belgiske appeldomstol i en sag anlagt af TNS Dimarso NV mod regionen Flandern i Belgien. Den belgiske appeldomstol anmodede EU-Domstolen om bl.a. at vurdere, hvorvidt der efter udbudsdirektivet og principperne om ligebehandling og gennemsigtighed gælder en pligt til på forhånd at offentliggøre evalueringsmodellen til tilbudsgiverne.

EU-Domstolen afviste således, at der efter udbudsdirektivet eller EU-Domstolens egen retspraksis gælder en forpligtelse for ordregivere til på forhånd at oplyse om den evalueringsmetode, den ordregiver vil anvende med henblik på vurdering af de indkomne tilbud. Endvidere udtalte EU-Domstolen, at evalueringsmetoden kan fastsættes efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet, men at evalueringsmetoden ikke kan fastsættes efter åbningen af de indkomne tilbud, og at en efterfølgende fastsættelse ikke må føre til en ændring af de valgte tildelingskriterier eller ændring af den relative vægtning heraf.


Dommens betydning for udbud efter udbudsloven


Efter udbudslovens § 160 gælder et krav om, at ordregivere på forhånd skal offentliggøre evalueringsmetoden. Uanset, at bestemmelsen i udbudsloven har baggrund i en – står det nu klart – ukorrekt fortolkning af de EU-retlige principper, er forpligtelsen efter § 160 en ren national regel. Dommen ændrer derfor ikke på, at der ved udbud efter udbudslovens afsnit II består en pligt til på forhånd at offentliggøre evalueringsmetoden, men dommen kan få betydning for, hvor præcise angivelser der skal til, for at offentliggørelsespligten kan anses for opfyldt.


Dommens betydning for indhentning af tilbud efter tilbudsloven


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte i maj 2016, at pligten til på forhånd at offentliggøre evalueringsmetoden også gælder ved indhentning af tilbud efter tilbudsloven – også selvom et sådan krav ikke fremgår af tilbudsloven.

Efter EU-Domstolens afvisning af, at de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed skulle indebære en forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetoden på forhånd, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en artikel på deres hjemmeside udtalt, at ordregivere, som følge af EU-Domstolens dom, ikke alligevel er forpligtet til at offentliggøre deres evalueringsmetode ved indhentning af tilbud efter tilbudsloven.

Læs artiklen her.


EU-Domstolens dom


EU-Domstolen afsagde dom i sagen C-6/15 den 14. juli 2016.

EU-Domstolens dom kan findes her

Sagen angår det gamle udbudsdirektiv (2004/18/EU), men også efter det nye udbudsdirektiv (2014/24/EU) ville sagen have fået samme udfald.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
To dygtige jurister (fuldmægtig/specialkonsulent) til Sundhedsjura
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Vil du løse HR-juridiske opgaver i et ministerium, der arbejder med grøn omstilling?
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
25/11/2021
Udbud
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
24/11/2021
Udbud
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
04/11/2021
Udbud
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
27/10/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted