Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Alligevel ikke pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden

DLA Piper
10/08/2016
Alligevel ikke pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden
DLA Piper logo
EU-Domstolen har for nylig afvist, at en pligt for ordregivere til at offentliggøre evalueringsmetoden forud for udbuddet kan udledes af EU-reglerne, herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Dommen får betydning for indhentning af tilbud efter den danske tilbudslov.

Offentlige ordregivere skal alligevel ikke offentliggøre deres evalueringsmetode ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder efter tilbudsloven. Dette er konsekvensen af EU-Domstolens nylige dom i sag C-6/15.

Sagen drejede sig om en præjudiciel forelæggelse fra den belgiske appeldomstol i en sag anlagt af TNS Dimarso NV mod regionen Flandern i Belgien. Den belgiske appeldomstol anmodede EU-Domstolen om bl.a. at vurdere, hvorvidt der efter udbudsdirektivet og principperne om ligebehandling og gennemsigtighed gælder en pligt til på forhånd at offentliggøre evalueringsmodellen til tilbudsgiverne.

EU-Domstolen afviste således, at der efter udbudsdirektivet eller EU-Domstolens egen retspraksis gælder en forpligtelse for ordregivere til på forhånd at oplyse om den evalueringsmetode, den ordregiver vil anvende med henblik på vurdering af de indkomne tilbud. Endvidere udtalte EU-Domstolen, at evalueringsmetoden kan fastsættes efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet, men at evalueringsmetoden ikke kan fastsættes efter åbningen af de indkomne tilbud, og at en efterfølgende fastsættelse ikke må føre til en ændring af de valgte tildelingskriterier eller ændring af den relative vægtning heraf.


Dommens betydning for udbud efter udbudsloven


Efter udbudslovens § 160 gælder et krav om, at ordregivere på forhånd skal offentliggøre evalueringsmetoden. Uanset, at bestemmelsen i udbudsloven har baggrund i en – står det nu klart – ukorrekt fortolkning af de EU-retlige principper, er forpligtelsen efter § 160 en ren national regel. Dommen ændrer derfor ikke på, at der ved udbud efter udbudslovens afsnit II består en pligt til på forhånd at offentliggøre evalueringsmetoden, men dommen kan få betydning for, hvor præcise angivelser der skal til, for at offentliggørelsespligten kan anses for opfyldt.


Dommens betydning for indhentning af tilbud efter tilbudsloven


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte i maj 2016, at pligten til på forhånd at offentliggøre evalueringsmetoden også gælder ved indhentning af tilbud efter tilbudsloven – også selvom et sådan krav ikke fremgår af tilbudsloven.

Efter EU-Domstolens afvisning af, at de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed skulle indebære en forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetoden på forhånd, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en artikel på deres hjemmeside udtalt, at ordregivere, som følge af EU-Domstolens dom, ikke alligevel er forpligtet til at offentliggøre deres evalueringsmetode ved indhentning af tilbud efter tilbudsloven.

Læs artiklen her.


EU-Domstolens dom


EU-Domstolen afsagde dom i sagen C-6/15 den 14. juli 2016.

EU-Domstolens dom kan findes her

Sagen angår det gamle udbudsdirektiv (2004/18/EU), men også efter det nye udbudsdirektiv (2014/24/EU) ville sagen have fået samme udfald.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ukonditions­mæssighed afskærer – altid? – erstatning
Ukonditions­mæssighed afskærer – altid? – erstatning
I går
Udbud
Hvordan udligner man en tidligere rådgivers konkurrencefordel?
Hvordan udligner man en tidligere rådgivers konkurrencefordel?
01/03/2021
Udbud
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
25/02/2021
Udbud
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
15/02/2021
Udbud
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
09/02/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted