Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Aktindsigt i den samlede tilbudspris

Kammeradvokaten
17/11/2014
Aktindsigt i den samlede tilbudspris


Klagenævnet for Udbud har i en afgørelse af 8. juli 2014 forholdt sig til, hvorvidt Statens It skulle imødekomme en anmodning om aktindsigt i de tilbudte priser, der var indkommet i forbindelse med afholdelsen af et miniudbud vedrørende drift og vedligeholdelse af »Statstidende.dk«. Anmodningen kom fra Computerworld, der ikke selv var tilbudsgiver under miniudbuddet.

Statens It var af den opfattelse, at de tilbudte priser kunne undtages fra aktindsigt med hjemmel i den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5.

Efter denne bestemmelse, der er identisk med den nugældende offentlighedslovs § 33, nr. 3, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed.

Statens It anerkendte samtidig, at der på et senere tidspunkt, hvor omstændighederne for at anvende undtagelsesbestemmelsen i den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5, ikke længere var til stede, ville kunne meddeles aktindsigt i prisoplysningerne.

Statens It gjorde ikke gældende, at de tilbudte priser udgjorde forretningshemmeligheder, som kunne undtages fra aktindsigt efter den dagældende offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 2 (nugældende offentlighedslovs § 30, nr. 2).

Efter en gennemgang af betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven og ombudsmandspraksis fandt Klagenævnet for Udbud, at de omhandlende priser kunne undtages fra aktindsigt.

 

Klagenævnet udtalte:

"På baggrund af denne lighed mellem gennemførte og fremtidige miniudbud er der en konkret risiko for, at de 6 leverandører i henhold til rammeaftalen vil kunne tilrettelægge deres tilbud ved fremtidige miniudbud, hvis de får kendskab til hinandens tilbudspriser, på en sådan måde, at variationerne i tilbudspriserne mindskes, med det resultat, at Statens It vil lide et økonomisk tab. Betingelsen i den tidligere offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5, for at undtage aktindsigt i den samlede tilbudspris i alle de andre modtagne tilbud end det vindende tilbud i miniudbuddet vedrørende drift og vedligeholdelse af »Statstidende.dk« er derfor opfyldt."

Baggrunden for, at klagenævnets afgørelse blev truffet på baggrund af reglerne i den tidligere offentlighedslov, der var gældende frem til udgangen af 2013, var, at Computerworlds anmodning om aktindsigt blev indgivet til og behandlet af Statens It før den nye offentlighedslovs ikrafttræden den 1. januar 2014. Som nævnt, er den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5 imidlertid identisk med den nugældende offentlighedslovs § 33, nr. 3.

Se afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud her.


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
15/03/2024
Udbud
Sekundær prismodel går i vasken
Sekundær prismodel går i vasken
14/03/2024
Udbud
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
19/03/2024
Udbud
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
21/03/2024
Udbud
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
22/03/2024
Udbud
Aktindsigt i udbud
Aktindsigt i udbud
09/04/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted