Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Aktindsigt i den samlede tilbudspris

Kammeradvokaten
17/11/2014
Aktindsigt i den samlede tilbudspris
Kammeradvokaten logo


Klagenævnet for Udbud har i en afgørelse af 8. juli 2014 forholdt sig til, hvorvidt Statens It skulle imødekomme en anmodning om aktindsigt i de tilbudte priser, der var indkommet i forbindelse med afholdelsen af et miniudbud vedrørende drift og vedligeholdelse af »Statstidende.dk«. Anmodningen kom fra Computerworld, der ikke selv var tilbudsgiver under miniudbuddet.

Statens It var af den opfattelse, at de tilbudte priser kunne undtages fra aktindsigt med hjemmel i den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5.

Efter denne bestemmelse, der er identisk med den nugældende offentlighedslovs § 33, nr. 3, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed.

Statens It anerkendte samtidig, at der på et senere tidspunkt, hvor omstændighederne for at anvende undtagelsesbestemmelsen i den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5, ikke længere var til stede, ville kunne meddeles aktindsigt i prisoplysningerne.

Statens It gjorde ikke gældende, at de tilbudte priser udgjorde forretningshemmeligheder, som kunne undtages fra aktindsigt efter den dagældende offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 2 (nugældende offentlighedslovs § 30, nr. 2).

Efter en gennemgang af betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven og ombudsmandspraksis fandt Klagenævnet for Udbud, at de omhandlende priser kunne undtages fra aktindsigt.

 

Klagenævnet udtalte:

"På baggrund af denne lighed mellem gennemførte og fremtidige miniudbud er der en konkret risiko for, at de 6 leverandører i henhold til rammeaftalen vil kunne tilrettelægge deres tilbud ved fremtidige miniudbud, hvis de får kendskab til hinandens tilbudspriser, på en sådan måde, at variationerne i tilbudspriserne mindskes, med det resultat, at Statens It vil lide et økonomisk tab. Betingelsen i den tidligere offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5, for at undtage aktindsigt i den samlede tilbudspris i alle de andre modtagne tilbud end det vindende tilbud i miniudbuddet vedrørende drift og vedligeholdelse af »Statstidende.dk« er derfor opfyldt."

Baggrunden for, at klagenævnets afgørelse blev truffet på baggrund af reglerne i den tidligere offentlighedslov, der var gældende frem til udgangen af 2013, var, at Computerworlds anmodning om aktindsigt blev indgivet til og behandlet af Statens It før den nye offentlighedslovs ikrafttræden den 1. januar 2014. Som nævnt, er den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 5 imidlertid identisk med den nugældende offentlighedslovs § 33, nr. 3.

Se afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud her.


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kammeradvokaten logo
Aarhus
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C
33 15 20 10
mail@poulschmith.dk
København
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Udbudskonsulent
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten
Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten
I går
Udbud, Konkurrenceret
Erstatning for usaglig annullation af udbud
Erstatning for usaglig annullation af udbud
19/10/2021
Udbud
Hvornår kan en tilbudsgiver udskifte støttende virksomheder?
Hvornår kan en tilbudsgiver udskifte støttende virksomheder?
08/10/2021
Udbud
Bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier skarpvinkler den bæredygtige udbudsproces fra start
Bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier skarpvinkler den bæredygtige udbudsproces fra start
07/10/2021
Udbud
Referencer fra konsortiesamarbejder
Referencer fra konsortiesamarbejder
29/09/2021
Udbud, EU-ret
Klagenævnet for Udbud blåstempler bred adgang til involvering af tilbudsgivere i forberedelsen af et udbud
Klagenævnet for Udbud blåstempler bred adgang til involvering af tilbudsgivere i forberedelsen af et udbud
27/09/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted