Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse

Bech Bruun
03/08/2023
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Bech Bruun logo
Afvisning af anke i medfør af retsplejelovens § 368 a i sag om det økonomiske mellemværende ved lejers fraflytning af et lejemål.

Lejer fraflyttede en lejlighed, hvorefter der blev afholdt flyttesyn. 


Lejer anlagde herefter en sag ved boligretten om, at udlejer skulle betale et beløb på 46.400 kr. med tillæg af renter, hvilket udgjordes af summen af depositum, opgjort som tre måneders husleje, og en måneds forudbetalt leje.  


Udlejer nedlagde for byretten påstand om frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at lejer skulle betale 6.898,21 kr., hvilket udgjorde udlejers resttilgodehavende efter modregning i depositum og forudbetalt husleje af udgifter til istandsættelse af lejemålet efter fraflytning samt afregning af huslejetab. 


Byretten fandt, at den udarbejdede fraflytningsrapport enten ikke omtalte eller ikke indeholdt en tilstrækkelig specificeret angivelse af de hævdede mangler. Byretten fandt tillige, at parterne havde aftalt, at lejer skulle fraflytte senest den 1. oktober 2020, og at udlejer ikke havde bevist, at selskabet havde lidt et lejetab for oktober og november 2020, som kunne kræves erstattet af lejer. 


Boligretten tog på den baggrund lejers påstand til følge. 


Udlejer ankede sagen til landsretten. Udlejer anførte blandt andet, at man hverken var enig i byrettens begrundelse og resultat vedrørende specifikationen af mangelkravet i fraflytningsrapporten eller vedrørende lejetabet for oktober og november 2020. Udlejer havde for landsretten fremlagt nye bilag.


Efter en gennemgang af sagen fandt landsretten, at der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i byretten. 


Dette gjaldt både i forhold til spørgsmålet om bedømmelsen af fraflytningsrapporten, og herunder specifikationen af manglerne i denne, og i forhold til spørgsmålet om aftalen om fraflytning pr. 1. oktober 2020 samt beviset for huslejetab. 


De af udlejer nye fremlagte oplysninger for landsretten kunne ikke føre til en anden vurdering af dette. Da sagen ikke var af principiel karakter, og da heller ikke andre grunde i øvrigt talte for, at sagen skulle behandles af landsretten, afviste landsretten anken med henvisning til retsplejelovens § 368 a, stk. 1. 


Efter retsplejelovens § 368 a, stk. 1, kan landsretten afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og hvis sagen ikke er af principiel karakter, eller hvis andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten


Dommen er optrykt i UfR 2023.2959 Ø.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
23/05/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted