Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Afslag på lovliggørende dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen

Bech Bruun
19/12/2014
Afslag på lovliggørende dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen
Bech Bruun logo
Retten i Holbæk har opretholdt Natur- og Miljøklagenævnets afslag på dispensation til bevarelse af to skure, der var udvidet inden for strandbeskyttelseslinjen i strid med Naturbeskyttelsesloven.

To skure var beliggende i et område udlagt til offentlige formål, herunder naturområde. Området blev i 2003 fredet ved en fredningsafgørelse. I forbindelse med fredningen blev der givet tilladelse til, at de to skure kunne bibeholdes. Efter fredningen blev skurene imidlertid udvidet fra henholdsvis 6 m2 og 2,25 m2 til 14 m2 og 13 m2.


Dommen i sagen

Efter udvidelsen af skurene forsøgte ejeren, at få udvidelsen lovliggjort. Først i Naturstyrelsen og derefter i Natur- og Miljøklagenævnet. Nu har Retten i Holbæk endeligt afvist at lovliggøre skurene. Retten afgjorde, at det følger af Naturbeskyttelsesloven og dens forarbejder, at der skal foretages en meget restriktiv fortolkning af bestemmelsen. Natur- og Miljøklagenævnet havde derfor truffet en lovlig afgørelse, og der var ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets skøn. Retten opretholdt således nævnets afslag.


Naturstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet vurderinger

Inden da havde Naturstyrelsen givet afslag på lovliggørende dispensation til bevarelse af skurene under hensyn til, at området ved udvidelsen havde fået karakter af privat område, Og at udvidelsen stod i modstrid med de interesser, som ønskes varetaget med strandbeskyttelseslinjen.

Denne afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. De udtalte, at der efter Naturbeskyttelsesloven gælder et generelt forbud mod ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Forbudsbestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt, og der kan kun gives dispensation, når der foreligger en særlig begrundelse, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde i vurderingen - i overensstemmelse med deres praksis - vægt på, om myndigheden ville have givet dispensation til opførelsen, hvis der var ansøgt, inden skurene blev opført.

Det vurderede Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at der ville være blevet givet. Nævnet fandt endvidere ikke, at der forelå særlige forhold, som kunne have begrundet en dispensation til at bibeholde skurene.

Det faktum, at området ville være ubrugeligt for ejeren til fritidsfiskeriforening, kunne ikke føre til et andet resultat, da udvidelsen var sket uden dispensation og i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede herefter Naturstyrelsens afslag på lovliggørende dispensation.

Skurenes ejer indbragte herefter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene, der altså afviste at erklære nævnets afgørelse for ugyldig.

Retten i Holbæks dom af 3. december 2014 kan læses her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarpe jurister til internationalt kontor
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
HR-juridisk specialist til Forhandling og Vilkår – Center for HR og Uddannelse (genopslag)
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted