Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afslag på lovliggørende dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen

Bech Bruun
19/12/2014
Afslag på lovliggørende dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen
Retten i Holbæk har opretholdt Natur- og Miljøklagenævnets afslag på dispensation til bevarelse af to skure, der var udvidet inden for strandbeskyttelseslinjen i strid med Naturbeskyttelsesloven.

To skure var beliggende i et område udlagt til offentlige formål, herunder naturområde. Området blev i 2003 fredet ved en fredningsafgørelse. I forbindelse med fredningen blev der givet tilladelse til, at de to skure kunne bibeholdes. Efter fredningen blev skurene imidlertid udvidet fra henholdsvis 6 m2 og 2,25 m2 til 14 m2 og 13 m2.


Dommen i sagen

Efter udvidelsen af skurene forsøgte ejeren, at få udvidelsen lovliggjort. Først i Naturstyrelsen og derefter i Natur- og Miljøklagenævnet. Nu har Retten i Holbæk endeligt afvist at lovliggøre skurene. Retten afgjorde, at det følger af Naturbeskyttelsesloven og dens forarbejder, at der skal foretages en meget restriktiv fortolkning af bestemmelsen. Natur- og Miljøklagenævnet havde derfor truffet en lovlig afgørelse, og der var ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets skøn. Retten opretholdt således nævnets afslag.


Naturstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet vurderinger

Inden da havde Naturstyrelsen givet afslag på lovliggørende dispensation til bevarelse af skurene under hensyn til, at området ved udvidelsen havde fået karakter af privat område, Og at udvidelsen stod i modstrid med de interesser, som ønskes varetaget med strandbeskyttelseslinjen.

Denne afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. De udtalte, at der efter Naturbeskyttelsesloven gælder et generelt forbud mod ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Forbudsbestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt, og der kan kun gives dispensation, når der foreligger en særlig begrundelse, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde i vurderingen - i overensstemmelse med deres praksis - vægt på, om myndigheden ville have givet dispensation til opførelsen, hvis der var ansøgt, inden skurene blev opført.

Det vurderede Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at der ville være blevet givet. Nævnet fandt endvidere ikke, at der forelå særlige forhold, som kunne have begrundet en dispensation til at bibeholde skurene.

Det faktum, at området ville være ubrugeligt for ejeren til fritidsfiskeriforening, kunne ikke føre til et andet resultat, da udvidelsen var sket uden dispensation og i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede herefter Naturstyrelsens afslag på lovliggørende dispensation.

Skurenes ejer indbragte herefter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene, der altså afviste at erklære nævnets afgørelse for ugyldig.

Retten i Holbæks dom af 3. december 2014 kan læses her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
16/01/2024
EU-ret, Miljøret
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
18/01/2024
Miljøret
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
18/01/2024
Miljøret, Transportret, Skatte- og afgiftsret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted