Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afslag på dispensation til bebyggelser, der var opført i strid med fredning

Bech Bruun
02/06/2015
Afslag på dispensation til bebyggelser, der var opført i strid med fredning
Bech Bruun logo
Afslag på dispensation til at bibeholde en række til- og ombygninger på en fredet ejendom, da fredningen forbød yderligere bebyggelse af arealet, og omfanget og udformningen af bygningerne ikke var tilpasset det omgivende skovområde.


I sagen havde ejerne opført en synlig kælder, et svømmebassin, to træterrasser, et brændeskur med solpaneler, en garage og en mellembygning, der forbandt garagen med huset på et fredet areal.

Landsretten stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnets og byrettens afslag på dispensation til, at nogle af til- og ombygningerne kunne lovliggøres ved dispensation fra en fredning.

Afslaget blev begrundet med, at det opførte var omfattet af fredningens forbud mod ”bebyggelse”, og at det opførte ikke var tilpasset det omliggende skovområde.  Endvidere fandt landsretten det ikke bevist, at afslaget var i strid med lighedsgrundsætningen.

Lighedsgrundsætningen er en uskreven regel, der indebærer, at sager der er ens, skal afgøres ens.

Landsrettens dom
Fredningen var en såkaldt tilstandsfredning, som indebærer, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand. Fredningen fastsatte et forbud mod at arealerne ikke måtte bebygges yderligere, medmindre tilbygningerne blev opført i tilknytning til bestående landbrug. Der måtte heller ikke foretages ændring af terrænet.

Alle instanser fandt, at  begrebet ”bebyggelse” sprogligt var bredere end ordet ”bygninger”.

De opførte til- og ombygninger var derfor omfattet af fredningens forbud mod yderligere bebyggelse, uanset om indretningerne krævede byggetilladelse eller ej. Bygningerne havde heller ikke landbrugsmæssig karakter.

Bygningerne ville desuden væsentligt ændre karakteren af ejendommen i forhold til den oprindelige skovejendom.

For landsretten havde ejerne fremlagt tre afgørelser vedrørende en anden fredning. Landsretten fandt det dog ikke bevist, at afslaget i den konkrete sag var i strid med lighedsgrundsætningen.

Landsretten stadfæstede derfor Natur og Miljøklagenævnets afslag på dispensation.

Juraen bag
Efter Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan der meddeles dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Bestemmelsens hovedformål er at regulere adgangen til dispensation til foranstaltninger, som ikke umiddelbart er tilladt i fredningsbestemmelser. Om der kan meddeles dispensation fra en fredning, er en skønsmæssig afgørelse, der først og fremmest afhænger af,  om det ansøgte er foreneligt med fredningsformålet.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarpe jurister til internationalt kontor (genopslag)
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Engageret jurist til arbejdet med forvaltning af fortidsminder og fredede bygninger (genopslag)
Uddannet jurist (gerne nyuddannet) til Københavns Universitetets Rektorsekretariat
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted