Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat vandløb under offentlig vej

Horten
19/06/2017
Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat vandløb under offentlig vej
Horten logo

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en overraskende afgørelse lagt vægt på vandløbslovens regler om bredejers vedligeholdelsespligt, ved vurderingen af, om vejmyndigheden skulle deltage i betalingen af omkostninger til vedligeholdelsen af et rørlagt vandløb.


Nævnet finder hverken, at vejlovens regler om gæsteprincippet kan give anledning til en anden afgørelse, eller at der er lovgrundlag for at sondre mellem, om rørlægning af vandløbet er sket før eller efter vejens anlæg.


Sagen kort


Sagen handler om vedligeholdelsespligten for den del af et privat rørlagt vandløb, der løber under en offentlig vej. Middelfart Kommune havde meddelt et påbud efter vandløbsloven til en bredejer i forhold til vandløbet, om at vedligeholde det rørlagte vandløb, hvor der var konstateret et brud. Bruddet medførte ifølge kommunen, at vejarealet blev ustabilt, og at der ville ske skade på vejens belægning.


Vejmyndigheden som bredejer


I afgørelsen fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, at den kommunale vejmyndighed skulle betragtes som bredejer i vandløbslovens forstand, fordi vejmyndigheden ejer vejen, der fører over det rørlagte vandløb. Nævnet gav på det grundlag klager medhold i, at vedligeholdelsespligten påhvilede vejmyndigheden, jf. vandløbslovens § 35, stk. 1, for den del af vandløbsstrækningen, der løber under vejen. Derfor blev Middelfart Kommunes påbud om vedligeholdelse til den private grundejer ophævet.

Nævnet fandt ikke, at der var grundlag for at fortolke vandløbslovens regler sådan, at ejere af tilstødende ejendomme skulle betragtes som gæster i forhold til vejmyndigheden, sådan at vedligeholdelse under veje alene ville påhvile disse ejere og ikke vejmyndigheden. Nævnet fandt heller ikke, at der i "loven eller dennes forarbejder" var grundlag for at lægge "afgørende vægt på en sondring mellem, om en rørlægning er sket før eller efter vejanlæg."

Endelig gav bl.a. gæsteprincippet i vejlovens § 77 ikke nævnet anledning til en anden opfattelse.


Udtalelser fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet


Det tidligere Natur- og Miljøklagenævn havde i forbindelse med sagens forberedelse bedt henholdsvis Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet om en udtalelse om vedligeholdelsesforpligtigelsen for private vandløb under en vej. Begge myndigheder udtalte, at vedligeholdelsesforpligtelsen afhænger af, om vandløbet lå det pågældende sted, før vejen blev anlagt, og om rørlægningen derfor er sket af hensyn til vejen. Når en vej bliver anlagt, så den krydser et åbent vandløb, sker rørlægning af vandløbet af hensyn til vejen. Hvis et rørlagt vandløb derimod er kommet til efter anlæg af vejen, skal dette behandles efter gæsteprincippet i vejloven.

Læs Hortens nyhed om Vejdirektoratets udtalelse her.


Hortens bemærkninger


Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er overraskende, idet den når frem til et andet resultat end den praksis, som de udøvende myndigheder på området har refereret som gældende.

Afgørelsen vil navnlig få betydning for de private, rørlagte vandløb, der er anlagt efter de krydsende veje, og som i henhold til udtalelserne fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet hidtil har været anset som gæster i vejen.

Læs Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse her.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Engageret jurist til arbejdet med forvaltning af fortidsminder og fredede bygninger (genopslag)
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Skarpe jurister til internationalt kontor (genopslag)
Uddannet jurist (gerne nyuddannet) til Københavns Universitetets Rektorsekretariat
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted