Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ændring af udbudsloven – indførsel af to-kuvert-system

Horten
25/03/2019
238
Ændring af udbudsloven – indførsel af to-kuvert-system
Horten logoFolketinget har for nylig vedtaget et lovforslag om ændring af udbudsloven, som skal øge gennemsigtigheden ved evalueringen af EU-udbud. Det medfører bl.a. et krav om, at offentlige ordregivere, som udbyder bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr. ekskl. moms, skal foretage evalueringen af tilbuddets kvalitative egenskaber uden kendskab til den tilbudte pris.

Den type system betegnes også som et to-kuvert-system, og kravet vil fremover fremgå af udbudslovens § 159, stk. 8:

"Ved offentligt eller begrænset udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr. eksklusive moms, hvor ordregiver anvender tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. § 162, stk. 1, nr. 3, skal ordregiver foretage evalueringen af de kvalitative kriterier uden kendskab til evalueringen af priskriteriet, jf. dog stk. 9. Ved gennemførelse af udbud omfattet af 1. pkt. finder § 7 i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren ikke anvendelse."

Indførelsen af udbudslovens § 159, stk. 8 er ikke udtryk for en kodificering af retspraksis eller en præcisering eller ændring af eksisterende lovbestemmelser. Selvom to-kuvert-systemet allerede anvendes i praksis fra tid til anden, er der derfor tale om en retlig nyskabelse. Det rejser naturligvis en række praktiske spørgsmål vedrørende håndteringen af evalueringsprocessen, idet de offentlige ordregivere er forpligtede til at dokumentere afviklingen af hele evalueringsforløbet – fra start til slut.


Krav om dokumentation af evalueringsforløbet


Forpligtelsen til at adskille prisevalueringen fra kvalitetsvurderingen indebærer for det første, at processen for tilbudsafgivelse skal tilrettelægges sådan, at ordregiverne kan få indblik i kvalitetsbeskrivelsen uden at få kendskab til de tilbudte priser. Det kan f.eks. gøres ved at stille krav om, at tilbudsgiverne skal uploade to selvstændige filer i det elektroniske udbudssystem.

For det andet skal ordregiverne sikre sig, at bedømmelsesudvalget ikke opnår kendskab til de tilbudte priser forud for kvalitetsevalueringen. Ordregiverne kan naturligvis leve op til kravet ved at sørge for, at der sker en tidsmæssig forskydning mellem evaluering af kvalitet og pris, så kvalitetsvurderingen afsluttes, inden prisevalueringen påbegyndes. Kravet kan også opfyldes ved, at ordregiverne opdeler bedømmelsesudvalget i to, så evalueringen af henholdsvis kvalitet og pris ikke gennemføres af de samme personer.

Som det fremgår af ovenstående, har udbudslovens § 159, stk. 8 imidlertid et meget snævert anvendelsesområde, idet fire kumulative betingelser skal være opfyldt:

  • Der skal være tale om en bygge- og anlægskontrakt,

  • som udbydes i offentligt eller begrænset udbud,

  • med en anslået værdi på over 350 mio. kr. ekskl. moms,

  • som tildeles efter kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".


En hurtig søgning i EU-Tidende viser, at der i 2018 blev offentliggjort 127 bekendtgørelser om indgåede bygge- og anlægskontrakter, hvor man havde anvendt tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ud af de i alt 127 bekendtgørelser, har 61 været udbudt ved begrænset eller offentligt udbud, men kun i to tilfælde har værdien af de tildelte kontrakter været på mere end 350 mio. kr. ekskl. moms. For begge tilfælde gælder det dog, at ordregiverne oprindeligt havde anslået kontraktens værdi til at være under 350 mio. kr. ekskl. moms. De to ordregivere ville derfor ikke, efter udbudslovens § 159, stk. 8, have været forpligtede til at foretage evalueringen af tilbuddenes kvalitative egenskaber uden kendskab til deres pris.


Fremtidens udbud efter lovændringen


Antallet af udbud, der vil blive omfattet af udbudslovens § 159, stk. 8, må herefter formentlig anses for at være forsvindende få.

Det er dog ikke helt utænkeligt, at de offentlige ordregivere vil lade sig inspirere af den nye lovbestemmelse og finde anledning til også at anvende to-kuvert-systemet for opgaver under 350 mio. kr. ekskl. moms.

I en tid, hvor der er stort fokus på at overholde de udbudsretlige regler, og hvor konflikterne lurer lige om hjørnet, kan to-kuvert-systemet måske endda bidrage til at sikre en mere objektiv og uafhængig evaluering af tilbud med færre tvister til følge.

Men det kræver, at ordregiver skaber en meget høj grad af gennemsigtighed i sit udbud, hvilket netop er formålet med lovændringen.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2019.

 

 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Ny guide om udfyldelse af ESPD
10/09/2020
Udbud
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
10/09/2020
Udbud
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
27/08/2020
Udbud
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
26/08/2020
Udbud
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
14/08/2020
Udbud
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
14/08/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted