Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning

Kromann Reumert
27/10/2021
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbud har tillagt opsættende virkning til en klage over et udbud af trafiksignaler. Københavns Kommune ændrede et mindstekrav under udbudsprocessen, og ordregiver formåede ikke at løfte bevisbyrden for, at mindstekravet ikke var et grundlæggende element.

Klagenævnet for Udbuds kendelse den 15. oktober 2021: Verdo Teknik A/S mod Københavns Kommune


Kort om sagen

Sagen drejer sig om et udbud af drift og vedligeholdelse af blandt andet trafiksignalanlæg og "din fart-tavler" i Københavns Kommune. Udbuddet var et genudbud, idet det første udbud blev annulleret som følge af uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet.


Udbudsmaterialet indeholdt i begge udbud en kravspecifikation, hvoraf det fremgik, at alle krav var mindstekrav. Ét af kravene handlede om vedligeholdelse af master i kommunen. Kravet indebar, at leverandøren skulle sørge for, at alle master fremstod pæne og vedligeholdte. Der var derudover angivet en række detaljerede krav til vedligeholdelsen.


Under det første udbud stillede en tilbudsgiver spørgsmål til kravet vedrørende masterne og påpegede, at tilbudsgiverne ikke kunne forudse, hvor mange master, der skulle males. Københavns Kommune svarede, at tilbudsgiverne skulle "se bort fra" kravet om maling af master, idet masterne alene skulle pletmales.


Kravet indgik med en næsten identisk formulering i genudbuddet, og en tilbudsgiver stillede samme spørgsmål som under det første udbud. Københavns Kommune svarede igen, at tilbudsgiverne skulle "se bort fra" kravet.


Kontrakten blev tildelt SWARCO Danmark A/S. Verdo Teknik A/S klagede, inden stand stills udløb, blandt andet med påstand om, at ændringen af mindstekravet var en ændring af grundlæggende elementer i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Københavns Kommune gjorde heroverfor blandt andet gældende, at der ikke var tale om en ændring, men en præcisering af kravet, og at konkurrencefeltet ikke var blevet påvirket. Klagen indeholdt også et par andre spørgsmål omkring evalueringsmodellens egnethed og utilbørlige konkurrencefordele hos de eksisterende leverandører, men disse påstande indgik ikke i Klagenævnet for Udbuds delkendelse.


Klagenævnet for Udbuds kendelse

En delkendelse angår normalt kun spørgsmålet om opsættende virkning, og her behandlede Klagenævnet som nævnt udelukkende Verdo Teknik A/S' påstand om ændringen af mindstekravet og fandt, at betingelsen om "fumus" var opfyldt, dvs. at klagen havde noget på sig.


Klagenævnet lagde vægt på, at det fremgik udtrykkeligt af kravspecifikationens indledning, at de beskrevne krav udgjorde mindstekrav. Endvidere fandt Klagenævnet, at Københavns Kommunes svar om, at tilbudsgiverne skulle "se bort fra" kravet om maling af masterne, måtte forstås som en ændring af dette krav. Dermed nåede nævnet også frem til, at der var tale om en ændring - ikke 'bare' en præcisering.


Herefter henviste Klagenævnet til forarbejderne til udbudsloven, hvorefter mindstekrav som det klare udgangspunkt skal betragtes som grundlæggende elementer, der ikke kan ændres uden en fornyet udbudsprocedure. En ændring af et mindstekrav vil som udgangspunkt være i strid med ligebehandlingsprincippet.


Klagenævnet fandt ikke, at Københavns Kommune havde løftet bevisbyrden for, at der i det konkrete tilfælde ikke var tale om en ændring af et grundlæggende element. I den forbindelse lagde Klagenævnet vægt på, at der var tale om ca. 4.700 master, og at mindstekravet om vedligeholdelse af disse mange master derfor var egnet til at udelukke virksomheder fra at afgive tilbud.


Vedrørende betingelsen om 'uopsættelighed' udtalte Klagenævnet, at den gennemførte ændring af mindstekravet ikke kunne have været foretaget uden et fornyet udbud; og på denne baggrund fandt Klagenævnet, at betingelsen om uopsættelighed var opfyldt. Heller ikke en interesseafvejning kunne ifølge Klagenævnet falde ud til Københavns Kommunes fordel.


Klagenævnet tillagde derfor klagen opsættende virkning.


Vores bemærkninger

Kendelsen understreger, at ændring af at mindstekrav som det klare udgangspunkt må anses for at være en grundlæggende ændring, som ikke kan foretages uden et fornyet udbud. Det er op til ordregiveren at bevise, at en sådan ændring helt undtagelsesvist ikke kan karakteriseres som grundlæggende. I denne sag lykkedes det ikke Københavns Kommune at løfte denne bevisbyrde.


Sagen viser også, at man som ordregiver skal være meget omhyggelig med formuleringen af udbudsmaterialet, herunder særligt i forhold til brugen af mindstekrav. Har man defineret et krav som et mindstekrav, har det formodningen imod sig, at kravet kan ændres, og man risikerer at "låse" sit udbudsmateriale.  


Kromann Reumerts Udbudsgruppe har bistået Verdo Teknik A/S i klagesagen.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. oktober 2021.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
Yngre advokat og/eller advokatfuldmægtig med interesse for insolvens
Fuldmægtige til Team Insolvens
Jurist til arbejdet med økologireglerne i Landbrugsstyrelsen i København
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud finder tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencefordrejende aftale
Klagenævnet for Udbud finder tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencefordrejende aftale
14/01/2022
Udbud
Servicelovens fritvalgsordning og udbud
Servicelovens fritvalgsordning og udbud
14/01/2022
Udbud
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Rambøll-rapport: Fortsat massive problemer med offentlige it-projekter!
Rambøll-rapport: Fortsat massive problemer med offentlige it-projekter!
17/12/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Udbud
Miljømærker letter ordregivers dokumentationsbyrde i det bæredygtige indkøb
Miljømærker letter ordregivers dokumentationsbyrde i det bæredygtige indkøb
16/12/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted