Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af egnethedskrav i light-udbud

Kromann Reumert
02/02/2024
Ændring af egnethedskrav i light-udbud
Kromann Reumert logo
Light-regimet opstiller nogle lempeligere regler for udbudsprocessen, men er Klagenævnet for Udbud også mere lempelig over for ordregiverens ændringer? Og hvordan kan (eller bør) man bruge egnethedskrav i light-regimet? Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 10. januar 2024, Powercare A/S mod Region Hovedstaden.

Kort om sagen

Region Hovedstaden udbød som et offentligt udbud efter light-regimet en række rammeaftaler angående rekruttering af sundhedsfaglige vikarer til hospitalerne og psykiatrien. Udbuddet havde et teknisk egnethedskrav om, at tilbudsgiverne skulle levere tre sammenlignelige referencer på levering af sygeplejerskevikarer til hospitaler. Egnethedskravet var gjort til et minimumskrav - hvilket ellers ikke er påkrævet efter light-regimet.


Under udbudsprocessen bemærkede en tilbudsgiver, at egnethedskravet var uhensigtsmæssigt og begrænsede tilbudsgiverfeltet, idet det var begrænset til referencer angående levering til hospitaler (den sekundære sektor) og ikke tillige den primære sektor, der omfatter læger, apoteker, hjemmeplejen, plejehjem og sundhedsplejersker. Regionen ændrede minimumskravet til at omfatte referencer fra både den primære og sekundære sektor og udsendte en ændringsbekendtgørelse herom, hvilket ifølge klageren tillod to nye tilbudsgivere at afgive tilbud.


Powercare A/S klagede og gjorde gældende, at dette udgjorde en ændring af et grundlæggende element, der var i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudslovens § 2. Regionen gjorde derimod gældende, at der gælder mere lempelige regler efter light-regimet, og at det afgørende var, at alle interesserede havde haft samme mulighed for at deltage i udbuddet efter ændringen. Ved at indrykke ændringsbekendtgørelsen var det Regionens opfattelse, at alle interesserede på ny kunne overveje at deltage i konkurrencen. Regionen bemærkede desuden, at det var formalistisk at kræve, at udbuddet skulle genudbydes, da man efter light-regimet alene skal fastsætte "passende" tilbudsfrister. På tidspunktet for ændringsbekendtgørelsen havde der været 14 dage tilbage til den oprindelige tilbudsfrist, hvilket Regionen vurderede udgjorde en sådan passende frist. Man havde dermed reelt set givet tilbudsgiverne samme frist som ved et genudbud.

Klagenævnet for Udbuds kendelse

I et udbud efter light-regimet er ordregiveren forpligtet til at fastsætte en procedure, som ordregiver er forpligtet til at følge. Klagenævnet for Udbud fandt med henvisning til udbudslovens § 2 og ligebehandlingsprincippet, at ændringen af egnethedskravet som det klare udgangspunkt var egnet til at påvirke potentielle tilbudsgiveres deltagelse i udbuddet. Dette udgangspunkt havde Regionen ikke afkræftet, hvilket yderligere blev bestyrket af, at tilbudsgiveren, der oprindeligt selv stillede spørgsmålet, havde begrundet det med, at det begrænsede tilbudsgiverfeltet. Ændringen var således egnet til at påvirke virksomhedernes deltagelse i udbuddet og udgjorde følgelig en ændring af et grundlæggende element.


Det var ikke tilstrækkeligt, at Regionen havde offentliggjort en ændringsbekendtgørelse herom, selvom leverandørerne derved (i teorien i hvert fald) blev orienteret om ændringen. Ligeledes var det uden betydning, at den resterende tilbudsfrist (muligvis) svarede til, hvad en passende tilbudsfrist i et genudbud ville udgøre. Klagenævnet annullerede derfor Regionens tildelingsbeslutning.

Vores bemærkninger

Light-regimet opstiller færre – og dermed også smidigere – udbudsregler for udvalgte tjenesteydelser. Ved tilrettelæggelsen af sådanne udbud skal ordregiver fastlægge en procedure for indkøbet og fastsætte tildelingskriterier mv. Der er dog et stort spillerum til udformningen heraf, så længe ordregiver faktisk følger den fastlagte procedure for udbudsprocessen og i øvrigt overholder de almindelige udbudsretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed mv. I praksis er Klagenævnet for Udbud generelt også mere lempelig i sin håndhævelse i forhold til light-regimet; for eksempel fandt nævnet i Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 23. februar 2022, Capio A/S mod Region Midtjylland, at der ikke gælder en pligt til at offentliggøre evalueringsmodellen forud for evalueringen.


Kendelsen her er første gang, at Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, hvordan ændringer af egnethedskrav behandles under light-regimet. Med denne kendelse bekræfter Klagenævnet for Udbud, at den almindelige sondring mellem uvæsentlige ændringer, væsentlige ændringer og ændringer af grundlæggende elementer også gælder ved udbud efter light-regimet. Hvis man som ordregiver går ind og ændrer et egnethedskrav, der er gjort til et minimumskrav, skal man således være sædvanlig påpasselig - og afholdende!


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 10. januar 2024

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
07/02/2024
Udbud
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
09/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Vinder uden præmie
Vinder uden præmie
14/02/2024
Udbud
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
27/02/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted