Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Voldgiftsinstituttets nye regler for voldgiftssager

Bech Bruun
23/06/2021
Voldgiftsinstituttets nye regler for voldgiftssager
Bech Bruun logo
Voldgiftsinstituttet har revideret sine regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne, der trådte i kraft den 13. april 2021, er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis. Vi fremhæver her de mest centrale nye bestemmelser.

Øget digitalisering og fleksibilitet

De nye regler skal bl.a. sikre hurtig og effektiv kommunikation, idet udgangspunktet nu er, at skriftlig kommunikation i sagen skal ske via e-mail eller i anden elektronisk form.


Der er desuden indsat hjemmel til helt eller delvist at gennemføre mundtlig hovedforhandling ved brug af telekommunikation, hvis det findes forsvarligt og hensigtsmæssigt, og særlige grunde i øvrigt taler for det.


Voldgiftsinstituttet eller voldgiftsretten kan efter anmodning eller af egen drift forkorte en frist, som instituttet eller voldsgiftsretten har fastsat. Denne bestemmelse giver mulighed for at effektivisere sagens behandling.


De ændrede regler afspejler tidens tendens til øget digitalisering og er formentlig også et udslag af det behov for fleksibilitet, som er opstået under Corona-pandemien. Derudover bidrager ændringerne til at mindske forbruget af papir og transport som led i en grøn omstilling.


Øget gennemsigtighed og skærpet oplysningspligt

Der er indført en forpligtelse for parterne til at oplyse voldgiftsretten og de øvrige parter, hvis en tredjemand har påtaget sig at finansiere omkostninger i sagen og dermed har interesse i sagens udfald. Formålet med bestemmelsen er at mindske risikoen for inhabilitet blandt voldgiftsdommerne.


Parterne skal oplyse om ændringer i deres repræsentationsforhold. Derudover indeholder de nye regler hjemmel for instituttets formandskab til i særlige tilfælde at forhindre en ny partsrepræsentant i at indtræde i sagen, hvis dette kan give anledning til interessekonflikt for en af voldgiftsdommerne. Det er dog en forudsætning herfor, at ændringen i partsrepræsentationen ikke er rimeligt begrundet.


Med de nye regler er desuden indført udtrykkelig hjemmel til, at parterne kan begære edition. Voldgiftsretten kan således pålægge en part at fremlægge dokumenter eller andet bevismateriale af betydning for sagen, som er i den pågældende parts rådighed.


Sprog og takster

Efter de nye regler skal klageskriftet indgives på det sprog, som er anvendt i parternes voldgiftsaftale, medmindre andet er aftalt mellem parterne.


Voldgiftsinstituttet har i øvrigt forhøjet instituttets administrationsafgift og voldgiftsdommernes honorar. Begge dele fremgår i et separat takstblad på hjemmesiden og ikke i reglerne selv.


Sammenfattende udgør ændringerne i reglerne en ret gennemgribende revision, der får betydning for voldgiftssager, der er indledt den 13. april 2021 eller senere, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
09/07/2021
Retssager og voldgift
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?
Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?
06/07/2021
Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted