Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse

Kromann Reumert
23/11/2023
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Kromann Reumert logo
Udlændingebekendtgørelsen opdateres med en ny regel, der træder i kraft den 17. november 2023, og som fritager visse medarbejdere for kravet om arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. En medarbejder ansat i et udenlandsk selskab, der kommer til Danmark for at arbejde i et koncernforbundet selskab, fritages nu for kravet om arbejdstilladelse, såfremt medarbejderen alene arbejder i Danmark i en kort periode. Det er et krav, at arbejdet maksimalt omfatter to arbejdsperioder af hver højst 15 dage inden for en periode af 180 dage.

Koncernfritagelse for kortvarige arbejdsophold

Tredjelandsstatsborgere skal som det klare udgangspunkt have en arbejdstilladelse for at kunne udføre arbejde lovligt i Danmark. Det gælder, uanset hvor kort arbejdsopholdet er. Med den nye fritagelsesbestemmelse bliver det en lettere og mere smidig proces for selskaber at gøre brug af medarbejderes arbejdskraft i Danmark, som er ansat i et udenlandsk selskab, men som lejlighedsvist skal udføre arbejde for et koncernforbundet selskab i Danmark. Derfor behøver man ikke længere at ansøge om en særskilt arbejdstilladelse, som kan være administrativt tungt og tage lang tid, når der kun er brug for medarbejderen i kort tid. For at gøre brug af den nye fritagelsesbestemmelse skal følgende betingelser være opfyldte:


 • Der skal være tale om koncernforbundne selskaber
 • Det danske selskab skal være etableret i Danmark og have mindst 50 medarbejdere
 • Den pågældende tredjelandsstatsborger skal være ansat i det udenlandske koncernforbundne selskab
 • Det pågældende type arbejde skal være omfattet af bestemmelsen (arbejde inden for visse brancher er undtaget), og
 • Arbejdets varighed overstiger ikke det tilladte.
 • Nedenfor har vi beskrevet de individuelle betingelser nærmere.


Koncernforbundne selskaber

Ordningen gælder alene for koncernforbundne selskaber. Det er ikke et krav, at moderselskabet ligger i Danmark. I nogle tilfælde kan det fremstå åbenlyst, at selskaberne er koncernforbundne, for eksempel hvis de har samme navn. Hvis det er tilfældet, vil de danske myndigheder som udgangspunkt lægge til grund, at der er tale om et koncernforhold. Hvis de to selskaber ikke har samme navn, eller hvis der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt der består et koncernforhold, skal det danske selskab og medarbejderen kunne dokumentere, at de to selskaber er koncernforbundne. Det bør derfor uanset kunne dokumenteres, at der består et koncernforhold mellem selskaberne, som kan gøres ved at dokumentere ejerforholdene eller ved brug af øvrige selskabsretlige kvalifikationer. De danske myndigheder kan dog også lægge vægt på, at det af koncernens hjemmeside fremgår, at de to selskaber er koncernforbundne.

Det dansk etablerede selskab skal have mindst 50 medarbejdere

Det er et krav, at det dansk etablerede selskab har mindst 50 medarbejdere. Det vil almindeligvis være antallet af medarbejdere i CVR-registret, der vil blive lagt til grund for opgørelsen af medarbejderne.


Der stilles ikke krav til antal medarbejdere i det udenlandske koncernselskab.


Medarbejderne skal være ansat i det udenlandske koncernselskab

Fritagelsen gælder alene for medarbejdere, der er ansat i det udenlandske koncernforbundne selskab. Ordningen kan således ikke benyttes til vikarer eller i øvrigt kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser, herunder eksterne konsulenter. Det skal kunne dokumenteres, at medarbejderen er ansat i det udenlandske koncernselskab. Det kan gøres ved fremvisning af medarbejderens ansættelseskontrakt eller et bekræftelsesbrev fra det udenlandske selskab med oplysninger om medarbejderens ansættelse, ansættelsesvarighed og stilling.


Omfattet arbejde

Fritagelsesbestemmelsen gælder ikke for arbejde i bestemte brancher. Det omfatter følgende brancher:

 • Bygge- og anlæg
 • Landbrug, skovbrug og gartneri
 • Rengøring, herunder vinduespudsning
 • Hotel- og restauration, samt
 • Vejgodstransport.


Undtagelserne gælder dog ikke for medarbejdere i de pågældende brancher, hvis de i Danmark skal udføre (i) ledelsesarbejde, (ii) arbejde der forudsætter viden på højeste niveau, eller (iii) arbejde der forudsætter viden på mellem niveau.


Opholdets varighed

En medarbejder kan alene gøre brug af fritagelsesbestemmelsen, hvis den pågældende medarbejder maksimalt skal udføre arbejde i Danmark svarende til to perioder af højst 15 dages varighed inden for 180 dage. De to perioder af 15 dage kan ikke tages i forlængelse af hinanden, idet det er et krav, at der er et brud på mindst 14 dage i mellem de to 15-dages perioder, hvor medarbejderen skal tage ophold uden for Danmark.


Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at 15-dages perioden ikke inkluderer weekend eller helligdage, medmindre medarbejderen udfører arbejde på de pågældende dage. Der er således tale om 15 arbejdsdage. Derudover omfatter 15-dages perioden ikke forudgående lovligt ophold i Danmark f.eks. i forbindelse med ferie/besøg, forudgående uddannelsesophold eller øvrige besøg, der ikke inkluderer udførelse af arbejde.


Dokumentationskrav

Det danske selskab og medarbejderen skal kunne dokumentere, at alle betingelserne er opfyldte for at gøre brug af fritagelsesbestemmelsen. Det gælder uanset om medarbejderen er visumfri eller visumpligtig. For visumfrie tredjelandsstatsborgere skal dokumentationen ikke fremlægges af egen drift, men for visumpligtige tredjelandsstatsborgere vil det være et krav i forbindelse med ansøgning om visum.


Udover dokumentation som nævnt ovenfor bør det danske koncernselskab lave en invitation og et eventuelt program for arbejdet til medarbejderen, da de danske myndigheder anbefaler dette som en del af dokumentationen uanset om medarbejderen er visumpligtig eller visumfri.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
I går
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted