Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Sådan bliver godkendelsesprocessen ved ny investeringsscreeningslov

Bech Bruun
26/05/2021
Sådan bliver godkendelsesprocessen ved ny investeringsscreeningslov
Bech Bruun logo
Den 4. maj 2021 har Folketinget vedtaget det fremsatte lovforslag fra erhvervsministeren om en såkaldt investeringsscreeningslov, der skal forhindre, at udenlandske investeringer og økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod Danmark. Det betyder tilmed en ny godkendelsesproces.

Erhvervsstyrelsen vil være den kompetente myndighed i forhold til administration af investeringsscreeningsloven, og det er således til Erhvervsstyrelsen, at den udenlandske investor skal sende ansøgning henholdsvis anmeldelse eller notifikation.


Det er også Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tilladelse til eller godkendelse af investeringer, ligesom styrelsen kan forhandle nærmere vilkår for en investering med inddragelse af de relevante sektormyndigheder med henblik på at afbøde eventuelle negative konsekvenser af en investering.


I forhold til den pligtmæssige, sektorspecifikke tilladelsesordning skal Erhvervsstyrelsen senest 60 hverdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse meddele, om investeringen eller den særlige økonomiske aftale kan tillades eller om den skal forelægges for erhvervsministeren. Fristen kan forlænges til 90 hverdage, hvis ansøgningen kræver nærmere undersøgelse. Sidstnævnte vil typisk være tilfældet, hvis Erhvervsstyrelsens egne undersøgelser eller ét eller flere høringssvar fra relevante myndigheder (eller andre EU-stater eller EU Kommissionen, der vil have adgang til at fremsætte bemærkninger) giver anledning til betænkeligheder i forhold til mulige trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Fristen vil også kunne forlænges, hvis den udenlandske investor afgiver tilsagn om afbødende foranstaltninger eller reviderede tilsagn.


Tilladelse ikke automatisk givet

Det er værd at bemærke, at en tilladelse ikke er at betragte som automatisk givet, selvom 90-hverdages-fristen udløber uden en afgørelse, idet Erhvervsstyrelsen, i tilfælde af fristoverskrivelse, skal meddele ansøger, hvad sagen beror på og hvornår der kan ventes afgørelse.


Hvis Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på, at en investering omfattet af loven er blevet gennemført, eller der er indgået en særlig økonomisk aftale, uden at der er ansøgt herom, kan Erhvervsstyrelsen give påbud om afvikling af en sådan investering/særlig økonomisk aftale. Hvis sådant påbud ikke efterkommes inden for en nærmere fastsat frist, kan Erhvervsstyrelsen ophæve den stemmeret, der er knyttet til ejerandele i den danske virksomhed, der tilhører den pågældende udenlandske investor.


Anmeldelser under den frivillige ordning skal også indgives til Erhvervsstyrelsen, og der kan ske anmeldelse af såvel påtænkte som gennemførte transaktioner, ligesom Erhvervsstyrelsen af egen drift kan indlede en nærmere undersøgelse af en investering/særlig økonomisk aftale både før og efter, at en investering er gennemført eller en særlig økonomisk aftale er indgået, hvis Erhvervsstyrelsen ikke har godkendt investeringen. Erhvervsstyrelsen kan endvidere, i op til fem år fra investeringens gennemførelse, beslutte at indlede en undersøgelse af en udenlandsk direkte investering, også selvom denne ikke er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Sagsbehandlingstiden vil som udgangspunkt være 60 hverdage og en investering vil som udgangspunkt være at betragte som godkendt, hvis Erhvervsstyrelsen ikke inden for denne frist har meddelt, at anmeldelsen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag.


Afgørelseskriterier

Det er ønsket, at loven får et bredt anvendelsesområde, der samtidig skal forhindre omgåelse. Der skal derfor i sagsbehandlingen tages hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder følgende ikke-udtømmende forhold:


For så vidt angår den danske virksomhed som investeringen eller aftalen vedrører:


  • om den danske virksomhed opererer inden for eller påvirker kritisk infrastruktur,
  • om den danske virksomhed behandler eller har adgang til klassificerede oplysninger eller følsomme personoplysninger,
  • den danske virksomheds position på det danske marked, herunder muligheder for substitution,
  • om den danske virksomhed hører til forsvarsindustrien, producerer produkter med dobbelt anvendelse, eller anden kritisk teknologi af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden, eller
  • om den danske virksomhed beskæftiger sig med forsyning af kritiske råvarer, herunder energi, samt fødevaresikkerhed.

For så vidt angår den udenlandske investor:


  • om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af en udenlandsk regering, udenlandske statslige organer eller udenlandske væbnede styrker, herunder gennem ejerforhold eller betydelig finansiering,
  • om den udenlandske investor er eller har været involveret i aktiviteter, der påvirker sikkerheden eller den offentlige orden i en EU-medlemsstat eller i andre venligtsindede og allierede lande,
  • om der er en alvorlig risiko for, at den udenlandske investor deltager i eller har relationer til ulovlige eller kriminelle aktiviteter af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden, eller
  • (d)om der er indikationer på, at den udenlandske investor bevidst forsøger at omgå screeningsreglerne, f.eks. gennem anvendelse af stråmandslignende selskabskonstruktioner.
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Anvendelses­bekendtgørelse om investerings­screenings­loven sendt i høring
Anvendelses­bekendtgørelse om investerings­screenings­loven sendt i høring
31/05/2021
Finansiering og bankret
Sådan bliver godkendelsesprocessen ved ny investeringsscreeningslov
Sådan bliver godkendelsesprocessen ved ny investeringsscreeningslov
26/05/2021
Finansiering og bankret, Øvrige
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
05/05/2021
Finansiering og bankret
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
28/04/2021
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger
Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger
16/04/2021
Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted